Tìm thông tin hệ điều hành trong Windows 11

Để tìm hiểu xem thiết bị của bạn đang chạy phiên bản Windows nào, hãy nhấn phím logo Windows + R, nhập winver trong hộp Mở, sau đó chọn OK.

Dưới đây là cách để tìm hiểu thêm:

 1. Chọn Bắt đầu > Cài đặt > Hệ thống > Giới thiệu .

  Mở cài đặt Giới thiệu 

 2. Trong Thông số kỹ thuật > loại hệ thống, hãy xem bạn đang chạy phiên bản Windows 32 bit hay 64 bit.

 3. Trong Thông số kỹ thuật của Windows, hãy kiểm tra xem PC đang chạy phiên bản và ấn bản Windows nào.

Liên kết liên quan

Tìm thông tin về hệ điều hành trong Windows 10

Để tìm hiểu xem thiết bị của bạn đang chạy phiên bản Windows nào, hãy nhấn phím logo Windows + R, nhập winver vào hộp Mở, sau đó chọn OK.

Dưới đây là cách để tìm hiểu thêm:

 1. Chọn nút Bắt đầu để > Cài đặt > Hệ thống > Giới thiệu .

  Mở cài đặt Giới thiệu 

 2. Trong Thông số kỹ thuật > loại hệ thống, hãy xem bạn đang chạy phiên bản Windows 32 bit hay 64 bit.

 3. Trong Thông số kỹ thuật của Windows, hãy kiểm tra xem PC đang chạy phiên bản và ấn bản Windows nào.

Liên kết liên quan

Hỗ trợ cho Windows 8.1 sẽ kết thúc vào ngày 10 tháng 1 năm 2023.

Cảm ơn vì sự trung thành của bạn. Chúng tôi muốn giúp bạn chuẩn bị và đề xuất bạn chuyển sang PC chạy Windows 11 để luôn được hỗ trợ và bảo mật.

Tìm hiểu thêm

Tìm thông tin hệ điều hành trong Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1

Để tìm hiểu xem thiết bị của bạn đang chạy phiên bản Windows nào, hãy nhấn phím logo Windows + R, nhập winver vào hộp Mở, sau đó chọn OK.

Nếu thiết bị của bạn đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1, dưới đây là cách để tìm hiểu thêm:

 1. Nếu bạn đang sử dụng thiết bị cảm ứng, hãy trượt nhanh vào từ cạnh phải của màn hình, nhấn Cài đặt, rồi nhấn Thay đổi cài đặt PC. Tiếp tục tới bước 3.

 2. Nếu bạn đang dùng chuột, hãy trỏ chuột vào góc dưới bên phải màn hình, di chuyển con trỏ chuột lên, bấm Cài đặt, rồi bấm Thay đổi cài đặt PC.

 3. Chọn PC và thiết bị> thông tin PC.

 4. Trong Windows, bạn sẽ thấy phiên bản và phiên bản Windows mà thiết bị của bạn đang chạy.

 5. Trong Pc > Hệ thống, bạn sẽ thấy bạn đang chạy phiên bản Windows 32 bit hay 64 bit.

Trang thông tin PC trong cài đặt PC

Liên kết liên quan

Tìm thông tin về hệ điều hành trong Windows 7

 1. Chọn nút Bắt đầu  Biểu tượng nút Bắt đầu, nhập Máy tính trong hộp tìm kiếm, bấm chuột phải vào Máy tính, rồi chọn Thuộc tính.
  Panel điều khiển trong hệ điều hành Windows 7.

 2. Trong Phiên bản Windows, bạn sẽ thấy phiên bản và phiên bản Windows mà thiết bị của bạn đang chạy.

Hỗ trợ dành cho Windows 7 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 1 năm 2020

Chúng tôi khuyên bạn nên chuyển sang pc Windows 11 tiếp tục nhận được các bản cập nhật bảo mật từ Microsoft.

Tìm hiểu thêm

Liên kết liên quan

Cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận

HỎI CỘNG ĐỒNG >

Nhận hỗ trợ

LIÊN HỆ VỚI CHÚNG TÔI >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×