Ghép thiết bị Bluetooth trong Windows

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Bạn có thể ghép tất cả các loại thiết bị Bluetooth với PC—bao gồm bàn phím, chuột, điện thoại, loa và nhiều thiết bị khác. Để thực hiện việc này, PC của bạn sẽ cần phải có Bluetooth. Một số PC, chẳng hạn như máy tính xách tay và máy tính bảng, có Bluetooth tích hợp sẵn. Nếu PC của bạn không có Bluetooth, bạn có thể cắm bộ điều hợp USB Bluetooth vào cổng USB trên PC để sử dụng Bluetooth.

Trong Windows 10


Trước khi bắt đầu, hãy đảm bảo rằng PC chạy Windows 10 của bạn hỗ trợ Bluetooth. Để biết thêm thông tin về cách kiểm tra, hãy xem mục Khắc phục sự cố với Bluetooth trong Windows 10. Nếu bạn cần trợ giúp khi thêm thiết bị mà không có chức năng Bluetooth, hãy xem mục Thêm thiết bị vào PC chạy Windows 10.

Bật Bluetooth

Sau khi bạn đã kiểm tra PC chạy Windows 10 của mình hỗ trợ Bluetooth, bạn sẽ cần bật tính năng này. Cách thực hiện như sau:

Trong Cài đặt

Chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Thiết bị  > Bluetooth & thiết bị khácBluetooth.

Bật Bluetooth trong Cài đặt

Trong trung tâm hành động

Bạn có thể tìm thấy Trung tâm hành động kế bên thời gian và ngày trong thanh tác vụ. Trên thanh tác vụ, hãy chọn trung tâm hành động  ( hoặc ) rồi chọn Bluetooth  để bật. Nếu Bluetooth đã tắt, Bluetooth có thể xuất hiện dưới dạng Chưa kết nối

Nếu bạn không thấy Bluetooth trong trung tâm hành động, bạn có thể thay đổi bằng cách sau:

 • Mở rộng hành động nhanh. Trên thanh tác vụ, hãy chọn trung tâm hành động ( hoặc ) > Mở rộng. Bluetooth  sẽ xuất hiện ở đây. Tính năng sẽ xuất hiện là Bluetooth hoặc Chưa kết nối.
 • Thêm Bluetooth vào trung tâm hành động. Chọn Bắt đầu  > Cài đặt  > Hệ thống > Thông báo & hành động > Hành động nhanh. Đi đến Thêm hoặc xóa hành động nhanh và bật Bluetooth

Để ghép tai nghe, loa hoặc thiết bị âm thanh Bluetooth khác

 1. Bật thiết bị âm thanh Bluetooth và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện. Cách cài đặt để PC có thể phát hiện thiết bị tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách thực hiện. 

 2. Trên PC của bạn, hãy chọn Bắt đầu > Cài đặt Thiết bị  > Bluetooth & thiết bị khác > Thêm Bluetooth hoặc thiết bị khác > Bluetooth. Chọn thiết bị và làm theo hướng dẫn khác nếu chúng xuất hiện, rồi chọn Xong

  Thông thường, thiết bị Bluetooth và PC của bạn sẽ tự động kết nối bất cứ khi nào bạn bật Bluetooth và đặt chúng trong phạm vi phủ sóng của nhau.

Để ghép bàn phím, chuột Bluetooth hoặc thiết bị khác

 1. Bật bàn phím, chuột hoặc thiết bị Bluetooth khác và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện. Cách cài đặt để PC có thể phát hiện thiết bị tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách thực hiện.
 2. Trên PC của bạn, hãy chọn Bắt đầu > Cài đặt Thiết bị  > Bluetooth & thiết bị khác Thêm Bluetooth hoặc thiết bị khác > Bluetooth. Chọn thiết bị và làm theo hướng dẫn khác nếu chúng xuất hiện, rồi chọn Xong.

Để ghép máy in hoặc máy quét Bluetooth

 1. Bật máy in hoặc máy quét Bluetooth và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện. Cách cài đặt để PC có thể phát hiện thiết bị tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách thực hiện.
 2. Chọn Bắt đầu   > Cài đặt  > Thiết bị   > Máy in & máy quét > Thêm máy in hoặc máy quét. Đợi thiết bị tìm máy in lân cận, sau đó chọn máy in mà bạn muốn sử dụng rồi chọn Thêm thiết bị.

Nếu bạn gặp sự cố cài đặt máy in hoặc máy quét, hãy xem Khắc phục sự cố máy in hoặc Cài đặt và sử dụng máy quét trong Windows 10.

Cách ghép thiết bị Bluetooth bằng cách sử dụng tính năng Ghép nối Swift

Ghép nối Swift trong Windows 10 cho phép bạn nhanh chóng ghép nối thiết bị Bluetooth được hỗ trợ với PC. Nếu thiết bị Bluetooth hỗ trợ tính năng Ghép nối Swift thì bạn sẽ nhận được thông báo khi thiết bị ở gần. Bạn hãy chuyển thiết bị sang chế độ ghép nối để PC có thể phát hiện ra thiết bị.

 1. Bật thiết bị Bluetooth có hỗ trợ tính năng Ghép nối Swift và cài đặt thiết bị để PC có thể phát hiện. Cách cài đặt để PC có thể phát hiện thiết bị tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu thêm.
 2. Nếu đây là lần đầu tiên bạn sử dụng tính năng Ghép nối Swift, hãy chọn khi được hỏi liệu bạn có muốn nhận thông báo và sử dụng tính năng Ghép nối Swift hay không.
 3. Khi một thông báo xuất hiện cho biết đã tìm thấy thiết bị Bluetooth mới, hãy chọn Kết nối.
 4. Sau khi đã kết nối thiết bị đó, hãy chọn Đóng.