Kết nối thiết bị Bluetooth


Bạn có thể kết nối tất cả các loại thiết bị Bluetooth với PC — bao gồm bàn phím, chuột, điện thoại, loa và nhiều thiết bị khác. Để thực hiện việc này, PC của bạn sẽ cần phải có Bluetooth. Một số PC, chẳng hạn như máy tính xách tay và máy tính bảng, có Bluetooth tích hợp sẵn. Nếu PC của bạn không có Bluetooth, bạn có thể cắm bộ điều hợp USB Bluetooth vào cổng USB trên PC để sử dụng Bluetooth. Để bắt đầu, trước tiên bạn cần ghép đôi thiết bị Bluetooth của mình với PC.

Trong Windows 7

 1. Bật thiết bị Bluetooth và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện được.

  Cách thiết lập để có thể phát hiện thiết bị Bluetooth tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách thức.
 2. Chọn nút Bắt đầu
  Start button icon
   > Thiết bị và Máy in.
 3. Chọn Thêm thiết bị > chọn thiết bị > Tiếp theo.
 4. Làm theo mọi hướng dẫn khác có thể xuất hiện. Nếu không thấy hướng dẫn nào khác có nghĩa là bạn đã hoàn tất và đã kết nối.
Thông thường, thiết bị Bluetooth và PC của bạn sẽ tự động kết nối bất cứ khi nào bạn bật Bluetooth và đặt chúng trong phạm vi phủ sóng của nhau.

Trong Windows 8.1

 1. Bật thiết bị Bluetooth và đặt thiết bị ở chế độ có thể phát hiện được.

  Cách thiết lập để có thể phát hiện thiết bị Bluetooth tùy thuộc vào thiết bị. Kiểm tra thiết bị hoặc truy cập vào trang web của nhà sản xuất để tìm hiểu cách thức.
 2. Chọn nút Bắt đầu   > nhập Bluetooth > chọn Cài đặt Bluetooth từ danh sách.
 3. Bật Bluetooth > chọn thiết bị > Ghép đôi.
 4. Làm theo mọi hướng dẫn khác nếu chúng xuất hiện. Nếu không thấy hướng dẫn nào khác có nghĩa là bạn đã hoàn tất và đã kết nối.
Thông thường, thiết bị Bluetooth và PC của bạn sẽ tự động kết nối bất cứ khi nào bạn bật Bluetooth và đặt chúng trong phạm vi phủ sóng của nhau.

Thuộc tính

ID Bài viết: 15290 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi