Cách làm mới, đặt lại hoặc khôi phục PC

Nếu bạn gặp sự cố̀ với PC, bạn có thể làm mới, đặt lại hoặc khôi phục. Làm mới PC sẽ cài đặt lại Windows và giữ các tệp và cài đặt cá nhân của bạn. Thao tác này cũng giữ các ứng dụng đi kèm với PC và các ứng dụng bạn đã cài đặt từ Windows Store. Khôi phục cài đặt lại PC sẽ cài đặt lại Windows nhưng xóa các ứng dụng, cài đặt và tệp cá nhân của bạn—ngoại trừ các ứng dụng đi kèm với PC. Khôi phục PC là cách để hoàn tác thay đổi hệ thống bạn đã thực hiện gần đây.

Nếu bạn đang gặp sự cố khi bắt đầu (khởi động) PC của bạn, hãy xem Cài đặt Khởi động Windows (bao gồm chế độ an toàn). Bạn có thể làm mới, đặt lại hoặc khôi phục PC của bạn từ Môi trường phục hồi Windows.

Nếu bạn muốn sao lưu và khôi phục tệp cá nhân bằng Lịch sử Tệp, xem Thiết lập ổ đĩa cho Lịch sử Tệp.

Trước khi bạn bắt đầu làm mới hoặc đặt lại PC

Trong hầu hết trường hợp, khi bạn làm mới hoặc đặt lại PC, quy trình sẽ tự hoàn tất. Tuy nhiên, nếu Windows cần các tệp thiếu, bạn sẽ được yêu cầu đưa vào phương tiện phục hồi, thường là đĩa DVD hoặc USB. Nếu điều đó xảy ra, điều bạn cần sẽ tùy vào PC.

Nếu PC của bạn đi kèm với Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1, bạn sẽ cần đĩa hoặc USB đi kèm với PC. Kiểm tra thông tin đi kèm với PC để xem nhà sản xuất PC có cung cấp đĩa hoặc phương tiện này không. Trong một số trường hợp, bạn có thể đã tạo chúng khi lần đầu tiên thiết lập PC.

Nếu bạn đã nâng cấp PC lên Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1 bằng DVD, hãy sử dụng đĩa đó. Nếu bạn không có phương tiện Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1, hãy liên hệ với Microsoft Support.

 
Làm mới PC mà không ảnh hưởng đến các tệp của bạn
Gỡ bỏ mọi thứ và cài đặt lại Windows
Khôi phục PC của bạn về điểm thời gian trước
Nhận thêm trợ giúp trong cộng đồng Microsoft
Thuộc tính

ID Bài viết: 17085 - Xem lại Lần cuối: 14-09-2016 - Bản sửa đổi: 2

Phản hồi