Cách làm mới, đặt lại hoặc khôi phục PC

Áp dụng cho: Windows 8.1

Nếu đang gặp sự cố với PC, bạn có thể:

  • Làm mới PC để cài đặt lại Windows và giữ lại các cài đặt và tệp cá nhân. Việc làm mới cũng giữ lại các ứng dụng đi kèm với PC và các ứng dụng mà bạn đã cài đặt từ Microsoft Store. 
  • Đặt lại PC để cài đặt lại Windows nhưng xóa các tệp, cài đặt và ứng dụng của bạn—ngoại trừ các ứng dụng đi kèm với PC. 
  • Khôi phục PC để hoàn tác các thay đổi về hệ thống mà bạn đã thực hiện gần đây.

Nếu bạn đang gặp sự cố khi bắt đầu (khởi động) PC, hãy xem Cài đặt Khởi động Windows (bao gồm chế độ an toàn), rồi chuyển đến phần "Truy cập Cài đặt Khởi động Windows trong Môi trường Phục hồi Windows". Bạn có thể làm mới, đặt lại hoặc khôi phục PC của bạn từ Môi trường Phục hồi Windows.

Nếu bạn muốn sao lưu và khôi phục tệp cá nhân bằng Lịch sử Tệp, xem Thiết lập ổ đĩa cho Lịch sử Tệp.

Trước khi bạn bắt đầu làm mới hoặc đặt lại PC

Trong hầu hết trường hợp, khi bạn làm mới hoặc đặt lại PC, quy trình sẽ tự hoàn tất. Tuy nhiên, nếu Windows cần các tệp thiếu, bạn sẽ được yêu cầu đưa vào phương tiện phục hồi, thường là đĩa DVD hoặc USB. Nếu điều đó xảy ra, điều bạn cần sẽ tùy vào PC.

Nếu PC của bạn đi kèm với Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1, bạn sẽ cần đĩa hoặc USB đi kèm với PC. Kiểm tra thông tin đi kèm với PC để xem nhà sản xuất PC có cung cấp đĩa hoặc phương tiện này không. Trong một số trường hợp, bạn có thể đã tạo chúng khi thiết lập PC lần đầu.

Nếu không có cả hai tùy chọn đó, bạn có thể tạo chúng nếu có ổ đĩa USB 16 GB trở lên. Việc có ổ đĩa phục hồi có thể giúp bạn khắc phục các sự cố với PC, ngay cả khi PC không khởi động. Để biết thêm thông tin, hãy xem Tạo ổ đĩa khôi phục USB.

Nếu bạn đã nâng cấp PC lên Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1 bằng DVD, hãy sử dụng đĩa đó. Nếu bạn không có phương tiện Windows 8.1 hoặc Windows RT 8.1, hãy liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ của Microsoft.

Làm mới, đặt lại hoặc khôi phục

Chọn mục bất kỳ sau đây để biết thêm thông tin chi tiết.