Truy cập mạng

Áp dụng cho: Windows 10

Để kết nối với mạng Wi‑Fi trong Windows, hãy chọn biểu tượng Mạng ( hoặc ) trên thanh tác vụ.

Chọn mạng Wi‑Fi bạn muốn > Kết nối, sau đó nhập mật khẩu và làm theo hướng dẫn. Xong — bạn đã kết nối! Biểu tượng này sẽ xuất hiện trong thanh tác vụ.

Biểu tượng mạng Wi‑Fi trong thanh tác vụ

Sau khi kết nối, bạn đã sẵn sàng thiết lập email, duyệt web và thực hiện rất nhiều tác vụ khác trên mạng.

Nếu không có Wi‑Fi hoặc bạn chỉ tin tưởng mạng có dây, cáp Ethernet là lựa chọn phù hợp với bạn — bạn chỉ cần kết nối PC với bộ định tuyến hoặc modem, sau đó làm việc của mình.

Nếu bạn gặp sự cố về kết nối, hãy xem Tại sao tôi không thể truy cập mạng? để tìm cách khắc phục sự cố.