Tải xuống Internet Explorer

Áp dụng cho: Windows 10Windows 8.1Windows 7

Windows 10


Nếu đang sử dụng Windows 10, thì bạn đã có Internet Explorer 11, nên bạn không cần phải cài đặt nữa. Hãy tìm hiểu cách sử dụng Internet Explorer trong Windows 10. Tuy nhiên, Microsoft Edge là một trình duyệt hoàn toàn mới cũng đi kèm với Windows 10 và hơn nữa, đó là trình duyệt mặc định của bạn. Hãy nhớ khám phá trình duyệt này!

Tìm hiểu phiên bản Internet Explorer mà bạn đang sử dụng và cách chạy phiên bản Internet Explorer 11 mới nhất. Bạn cũng có thể thay đổi trang chủ cho Internet Explorer 11đặt Internet Explorer làm trình duyệt mặc định.

Để biết thêm thông tin về Internet Explorer, hãy xem Trợ giúp về Internet Explorer.