Tải xuống Internet Explorer

Áp dụng cho: Windows 10Internet ExplorerWindows 8.1

Windows 10


Đây là trình duyệt mới được Microsoft đề xuất

Microsoft Edge mới được xây dựng để giúp bạn tận dụng tốt nhất trên web, với nhiều điều khiển hơn và quyền riêng tư của bạn hơn khi duyệt. 

 

Bạn không cần phải tải xuống và cài đặt Internet Explorer 11 trong Windows 10 vì trình duyệt này đã được cài đặt. Để mở Internet Explorer 11 trong Windows 10, trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ, hãy nhập Internet Explorer, sau đó select Internet Explorer trong danh sách kết quả. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Internet Explorer 11 trong Windows 10.

Mặc dù Internet Explorer 11 đã được cài đặt trên Windows 10, nếu bạn vô tình xóa, bạn có thể tải xuống và cài đặt lại bằng cách làm theo các bước trong mục cách cài đặt lại hoặc sửa chữa Internet Explorer trong Windows