Tải xuống Internet Explorer

Windows 10

Nếu đang chạy Windows 10 thì bạn đã có Internet Explorer 11, do đó, bạn không cần phải cài đặt. Tuy nhiên, Microsoft Edge là một trình duyệt hoàn toàn mới cũng đi kèm với Windows 10 và hơn nữa, đó là trình duyệt mặc định của bạn. Hãy nhớ kiểm tra!

Để tìm hiểu xem bạn nên chạy phiên bản Internet Explorer nào, hãy kiểm tra thông tin cho phiên bản Windows trên trang này. Nếu bạn thấy mình đang không chạy phiên bản mới nhất của Internet Explorer cho hệ điều hành của mình, bạn có thể tải xuống bằng cách sử dụng một trong các liên kết có sẵn.

Tôi đang chạy hệ điều hành Windows nào?


Windows 8.1 & Windows 8

Nếu bạn đang chạy Windows 8.1 hoặc Windows 8, thì phiên bản mới nhất của Internet Explorer mà bạn có thể cài đặt là Internet Explorer 11. Bằng cách bấm vào "Tải xuống Internet Explorer 11", bạn đồng ý với Internet Explorer về Yêu cầu hệ thống | Điều khoản cấp phép phần mềm | Tuyên bố về quyền riêng tư

Để tìm hiểu xem bạn nên chạy phiên bản Internet Explorer hoặc hệ điều hành nào, bạn có thể sử dụng một trong các liên kết có sẵn.

Tôi đang sử dụng phiên bản Internet Explorer nào? 
Tôi đang chạy hệ điều hành Windows nào?
Windows 7

Nếu bạn đang chạy Windows 7, thì phiên bản mới nhất của Internet Explorer mà bạn có thể cài đặt là Internet Explorer 11.Bằng cách bấm vào "Tải xuống Internet Explorer 11", bạn đồng ý với Yêu cầu hệ thống | Điều khoản cấp phép phần mềm | Điều khoản về quyền riêng tư của Internet Explorer

Để tìm hiểu xem bạn nên chạy phiên bản Internet Explorer hoặc hệ điều hành nào, bạn có thể sử dụng một trong các liên kết có sẵn.Windows Vista

Nếu bạn đang chạy Windows Vista, thì phiên bản mới nhất của Internet Explorer mà bạn có thể cài đặt là Internet Explorer 9.


Bằng cách bấm vào "Tải xuống Internet Explorer 9", bạn đồng ý với Internet Explorer về Điều khoản cấp phép phần mềm | Tuyên bố về quyền riêng tư| Yêu cầu hệ thống

Để tìm hiểu xem bạn nên chạy phiên bản Internet Explorer hoặc hệ điều hành nào, bạn có thể sử dụng một trong các liên kết có sẵn.Windows XP

Nếu bạn đang chạy Windows XP với Internet Explorer 8 và bạn muốn nâng cấp trình duyệt của bạn, trước tiên bạn cần nâng cấp hệ thống của mình. Hỗ trợ dành cho Windows XP và Internet Explorer 8 trên Windows XP kết thúc vào ngày 8 tháng 4 năm 2014. Để tiếp tục được bảo vệ, vui lòng nâng cấp PC của bạn ngay hôm nay.
Thuộc tính

ID Bài viết: 17621 - Xem lại Lần cuối: 13-12-2016 - Bản sửa đổi: 6

Phản hồi