Tải xuống Internet Explorer

Áp dụng cho: Windows Internet ExplorerWindows 8.1Windows 7

Windows 10


Bạn không cần phải tải xuống và cài đặt Internet Explorer 11 trong Windows 10 vì trình duyệt này đã được cài đặt. Để mở Internet Explorer 11 trong Windows 10, trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụnhập Internet Explorer, rồi chọn Internet Explorer trong danh sách kết quả. Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Internet Explorer 11 trong Windows 10.

Mặc dù Internet Explorer 11 đã được cài đặt trên Windows 10, nếu bạn vô tình xóa trình duyệt này, thì bạn có thể tải xuống và cài đặt lại bằng cách chọn một trong các liên kết bên dưới:
 

Chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng Microsoft Edge mới. Microsoft Edge mới được xây dựng để mang đến cho bạn trang web với hiệu suất tốt nhất, với nhiều quyền kiểm soát và quyền riêng tư hơn khi duyệt.