Tải xuống Internet Explorer

Áp dụng cho: Windows Internet ExplorerWindows 8.1Windows 7

Windows 10


Bạn không cần tải xuống và cài đặt Internet Explorer 11 trong Windows 10 vì trình duyệt này đã được cài đặt sẵn. Tuy nhiên, Microsoft Edge là một trình duyệt hoàn toàn mới cũng đi kèm với Windows 10 và hơn nữa, đó là trình duyệt mặc định của bạn. Hãy nhớ khám phá trình duyệt này!

Để mở Internet Explorer 11 trong Windows 10, trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụnhập Internet Explorer, sau đó chọn Internet Explorer trong danh sách kết quả.
 

Tìm hiểu thêm về cách sử dụng Internet Explorer 11 trong Windows 10.

Tìm hiểu phiên bản Internet Explorer mà bạn đang sử dụng và cách chạy phiên bản Internet Explorer 11 mới nhất. Bạn cũng có thể thay đổi trang chủ cho Internet Explorer 11đặt Internet Explorer làm trình duyệt mặc định.

Để biết thêm thông tin về Internet Explorer, hãy xem Trợ giúp về Internet Explorer.

Mặc dù Internet Explorer 11 đã được cài đặt trên Windows 10, nếu bạn vô tình xóa trình duyệt này, thì bạn có thể tải xuống và cài đặt lại bằng cách chọn một trong các nút bên dưới:

Tải xuống Internet Explorer 11 (64-bit)