Câu hỏi Thường Gặp về Windows 10 ở chế độ S mode

Áp dụng cho: Windows 10

Giới thiệu về Windows 10 ở chế độ S mode


Thông tin chi tiết tùy thuộc vào cập nhật định kỳ; hãy quay lại đây kiểm tra để biết thông tin mới nhất.

Windows 10 ở chế độ S mode trên bộ xử lý Qualcomm Snapdragon


Windows 10 ở chế độ S mode trên bộ xử lý Intel hoặc AMD


Giới thiệu về Windows 10 Enterprise ở chế độ S mode


Giới thiệu về Windows 10 Education ở chế độ S mode