Câu hỏi thường gặp về Windows 10 ở chế độ S mode

Áp dụng cho: Windows 10Windows 10 S

Giới thiệu về Windows 10 ở chế độ S mode


Windows 10 ở chế độ S mode là một phiên bản Windows 10 được hợp lý hóa để đảm bảo tính bảo mật và hiệu suất, trong khi vẫn cung cấp trải nghiệm Windows quen thuộc. Để tăng tính bảo mật, chế độ này chỉ cho phép các ứng dụng từ Microsoft Store và yêu cầu phải có Microsoft Edge để duyệt web an toàn.

Để biết thêm thông tin, hãy xem trang Windows 10 ở chế độ S mode.