Dịch vụ hỗ trợ dành cho Windows 7 đã kết thúc vào ngày 14 tháng 1 năm 2020

Áp dụng cho: Windows 7

Microsoft đã cam kết cung cấp 10 năm hỗ trợ sản phẩm cho Windows 7 khi phiên bản này được phát hành vào ngày 22 tháng 10 năm 2009. Khoảng thời gian 10 năm này sắp kết thúc và Microsoft sẽ ngừng hỗ trợ Windows 7 để có thể tập trung đầu tư vào việc hỗ trợ các công nghệ mới hơn và những trải nghiệm mới tuyệt vời. Ngày kết thúc hỗ trợ cụ thể cho Windows 7 là ngày 14 tháng 1 năm 2020. Chúng tôi sẽ không cung cấp hỗ trợ kỹ thuật và các bản cập nhật phần mềm từ Windows Update giúp bảo vệ PC cho sản phẩm này nữa. Microsoft khuyên bạn nên chuyển sang Windows 10 để tránh trường hợp bạn cần dịch vụ hoặc hỗ trợ nhưng không còn khả dụng nữa.