Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Mô tả gói cập nhật tích lũy cho Lync 2010: tháng 7 năm 2011

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2571543
Tóm tắt
Bài viết này mô tả bản Cập Nhật cho Microsoft Lync 2010 ngày tháng 7 năm 2011.
GIỚI THIỆU

Các vấn đề gói cập nhật này sửa chữa

Này Cập Nhật tích lũy sửa chữa các vấn đề sau:
 • 2571523 Người dùng Lync Server 2010 tiêu chuẩn CAL không thể sử dụng một số chức năng của một thiết bị HID trong Lync Server 2010
 • 2571525 Người dùng nhận được một thư thông báo "Âm thanh tham gia" bất ngờ khi mở một cửa sổ hội thoại trong Lync 2010
 • 2571527 Người dùng không thể cho phép video đang họp sau khi bạn gán một chính sách hội nghị cho người dùng trong một môi trường Lync Server 2010
 • 2571529 Một PSTN hoặc ñaøm thoaïi PBX bị ngắt kết nối mà không có một thông báo trên một điện thoại Polycom CX600 hoặc Polycom CX700 đang chạy Lync 2010 điện thoại Edition
 • 2571530 Một khách hàng Lync 2010 không thể tải xuống tệp sổ địa chỉ bằng cách sử dụng một đường dẫn UNC
 • 2560097 Tổ chức một hội nghị Lync 2010 không thể mời người dùng khác để Lync 2010 Hội nghị
 • 2571531 thư thoại LED trên một điện thoại Polycom CX300 không bật khi bạn nhận được một thư thoại mới trong một môi trường Lync 2010
 • 2560100 Phím Enter không công nhận một cách chính xác khi bạn cho phép đầu vào phương pháp mở rộng và sau đó thực hiện một tra cứu trong một ứng dụng khách Lync 2010
 • 2560101 dữ liệu lịch sự hiện diện không xuất bản trong Lync 2010 sau khi người dùng cài đặt chuyên biệt Cập Nhật 2496325
 • 2577950 Thông báo lỗi khi bạn cố gắng để mở một mục cuộc họp Live lần trong lịch trong một môi trường Lync Server 2010
 • 2577955 Người dùng không thể kí nhập vào Lync 2010 khi máy chủ kết thúc chính là không có sẵn trong một môi trường Lync Server 2010
Gói này cũng sửa chữa các vấn đề trước đó đã được diễn tả trong bài viết Cơ sở tri thức Microsoft (KB) sau đây:
 • 2517766 Một thông báo cảnh báo cắt bỏ trong một phiên bản địa hoá của Lync 2010
 • 2517757 Lệnh "Bắt đầu ghi âm" là vẫn còn có sẵn sau khi bạn chuyển âm thanh điện thoại PSTN trong cuộc gọi hội thảo trong Lync 2010
 • 2517754 Quá trình Outlook.exe vẫn hoạt động sau khi bạn đóng Outlook trên một máy tính có Lync 2010 cài đặt chuyên biệt và đang chạy Windows Vista
 • 2517747 Cửa sổ Lync 2010 ghi âm phát Hiển thị không chính xác ngôn ngữ bản địa hoá trong Lync 2010
 • 2517739 Một sự chậm trễ ngắn âm thanh xảy ra sau khi một đại lý RGS chấp nhận một cuộc gọi trong một môi trường Lync Server 2010
 • 2517736 Bạn đi qua một bài trình bày khi bạn nhấp đúp vào nút chọn một "Trở về giao diện của chương trình" trong Lync 2010
 • 2517735 "Lời mời cuộc họp trực tuyến của bạn cần được cập nhật do chính sách thay đổi máy chủ." tin thư thoại trên một máy tính có Lync 2010 được cài đặt chuyên biệt
 • 2517721 Lync 2010 không thể xuất bản dữ liệu lịch "Xuất hiện trên" của người dùng
 • 2517691 Người dùng không thể truy xuất ñaøm thoaïi chưa sử dụng từ một khách hàng Lync 2010 kết hợp khi số quỹ đạo có "#" hoặc "*"
 • 2517673 Văn bản trong một ứng dụng văn phòng được cắt hoặc các ứng dụng văn phòng không đáp ứng khi bạn sao chép các văn bản từ một cửa sổ đầu vào tin nhắn nhanh Lync 2010
 • 2503538 Lync 2010 sẽ nhắc bạn cho thông tin kí nhập khi nó lấy dữ liệu sẵn có thông qua các Các bản ghi Dịch vụ Web Truy cập Microsoft Exchange
 • 2500416 Sự kiện AVModalityPropertyChanged không được kích hoạt trong Lync 2010 SDK
 • 2499613 Một khách hàng Lync 2010 tai nạn với một sự vi phạm truy nhập khi bạn nhấp vào biểu tượng "A" của một biểu tượng cảm xúc trong một cuộc trò chuyện
 • 2498410 Tên người dùng là vẫn còn trong Lync 2010 sau khi bạn đã xóa tài khoản người dùng trong quảng cáo
 • 2497779 "Kết nối không thành lập" lỗi tin nhắn trong một Lync 2010 khách hàng khi người tham dự bị ngắt kết nối từ một ứng dụng chia sẻ phiên họp tại một hội nghị lớn
 • 2464823 Khách hàng Lync 2010 tai nạn trong một cuộc gọi hội nghị video bao gồm người dùng ACP
 • 2520139 Lync 2010 không nhắc bạn cho thông tin đăng nhập khi các thông tin sẽ bị xóa trong quản lý ủy nhiệm Windows
 • 2464821 Một thông báo lỗi của Exchange sẽ hiển thị trong Lync 2010 khi một xác thực proxy được triển khai trong một môi trường trực tuyến Lync
 • 2520142 Lync 2010 không thể kết nối với dịch vụ trực tuyến Lync qua trong khi ở chế độ tự động cấu hình proxy tường lửa
 • 2520144 Tin nhắn tức thời của bạn không được phân phối nếu URI của bạn là giống như địa chỉ email
 • 2464810 Một hộp thoại đều xuất hiện hoặc một thông báo lỗi nhận được khi bạn đăng nhập vào Lync Online
 • 2464811 Biểu tượng loa trong Lync 2010 không phải là chung chung
 • 2464817 Bạn phải bấm phím TAB hai lần để chọn các "lưu mật khẩu" hộp kiểm sau khi bạn nhập mật khẩu của bạn trong màn hình đăng nhập Lync 2010
 • 2464828 Liên kết "Tìm hiểu thêm" không chỉ như là một lựa chọn khi bạn bấm phím TAB để chọn nó trong hộp thoại "Chỉnh sửa vị trí" trong Lync 2010
 • 2464840 Bạn đang hướng đến trang web MSN khi bạn cố gắng để tải về phần mềm đó là cần thiết để đăng nhập vào Lync trực tuyến bằng cách sử dụng Lync 2010
 • 2464841 Lync 2010 không cư thông tin vị trí của bạn tự động
 • 2464842 Thông báo lỗi "Không thể đăng nhập vào Lync vì không tìm thấy này đăng nhập địa chỉ" trong quá trình đăng nhập Lync 2010 khi người dùng mặc định là Lync Khuyết tật
 • 2464845 Một ứng dụng Silverlight cho Lync 2010 bắt đầu từ một địa chỉ URL không chứa tên trang
 • 2464850 Tuyên bố từ chối hội nghị là mất tích từ cửa sổ "Tuyên bố từ chối" khi bạn cố gắng tham gia một hội nghị Lync 2010 bằng cách sử dụng một mô hình đối tượng Office Communicator
 • 2464872 Một số văn bản trong một lời mời email cho một cuộc họp trực tuyến được hiển thị không chính xác khi bạn tạo thông báo lời mời email bằng cách sử dụng một tiếng Hin-ddi hoặc một phiên bản tiếng Kazakh của Lync 2010
 • 2464873 Âm thanh và video của bạn được kích hoạt tự động khi bạn nhấp vào "Thử lại" tái gia nhập một hội nghị Lync 2010 âm thanh/Video
 • 2464874 Người dùng Khuyết tật Lync Online không được xử lý một cách chính xác trong quá trình đăng nhập trong Lync 2010
 • 2483227 Mật khẩu của bạn trình bày sống cuộc họp dịch vụ được bao gồm trong thư mời khi bạn bắt đầu một cuộc họp bằng cách sử dụng dịch vụ Live họp trong Lync 2010

Giải pháp

Cập nhật thông tin gói

Trung tâm Tải xuống Microsoft

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Trung tâm Tải xuống Microsoft:


Tải vềTải về các gói Lync.msp x 86 ngay bây giờ.

Tải vềTải về gói Lync.msp X 64 bây giờ.

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống tập tin hỗ trợ của Microsoft, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
119591 Cách nhận tập tin hỗ trợ Microsoft từ các dịch vụ trực tuyến
Microsoft đã quét tập tin này để kiểm tra vi-rút. Microsoft đã sử dụng phần mềm phát hiện virus mới nhất có sẵn vào ngày mà tập tin được đăng. Tập tin này được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi không được phép đối với tập tin.

Điều kiện tiên quyết

Không có điều kiện tiên quyết để cài đặt gói cập nhật này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính nếu một số phụ thuộc trong Microsoft Lync 2010 vẫn đang chạy khi bản Cập Nhật được áp dụng. Ví dụ, nếu bạn có Microsoft Office Outlook hoặc Microsoft Lync 2010 chạy khi bản Cập Nhật được áp dụng, bạn phải khởi động lại máy tính.

Thông tin thay thế cập nhật

Bản cập nhật tích lũy này thay thế bản cập nhật tích lũy phát hành trước đó sau:
2551268 Mô tả gói cập nhật tích lũy cho Lync 2010: tháng 5 năm 2011

Thông tin sổ đăng ký

Bạn không cần phải thực hiện bất kỳ thay đổi trong sổ đăng ký để áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin tệp

Bản cập nhật này không thể chứa tất cả các tệp mà bạn phải có để cập nhật đầy đủ một sản phẩm lên bản dựng mới nhất. Bản cập nhật này chỉ chứa các tập tin mà bạn phải có để sửa chữa các vấn đề được liệt kê trong bài viết này.

Sau khi bản cập nhật được cài đặt, phiên bản toàn cầu của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp, hoặc một phiên bản mới hơn của các thuộc tính tệp, được liệt kê trong bảng sau:
Cho Lync 2010 x 86-edtion:
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Appshapi.dll4.0.7577.2531,135,36830 tháng 3 năm 201117:43x 86
Appshcom.dll4.0.7577.253281,35230 tháng 3 năm 201117:43x 86
Appshvw.dll4.0.7577.2531,896,20030 tháng 3 năm 201117:44x 86
Autohelper4.0.7577.25338,67230 tháng 3 năm 201117:45Không áp dụng
Communicatorexe4.0.7577.31412,023,56821 tháng bảy, 20115:11x 86
Crecplayerresexe4.0.7577.253604,43230 tháng 3 năm 201117:45x 86
File_cures.dll4.0.7577.253234,24830 tháng 3 năm 201117:45x 86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.31451,99221 tháng bảy, 20115:12Không áp dụng
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.31432,04021 tháng bảy, 20115:09x 86
File_ucaddin.dll4.0.7577.253900,87230 tháng 3 năm 201117:45x 86
Ogl.dll4.0.7577.2531,705,72830 tháng 3 năm 201117:44x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.3146,416,13621 tháng bảy, 20115:12x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230 tháng 3 năm 201117:43x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,06409-02-201120:28x 86
Uccp_dll4.0.7577.3145,943,56021 tháng bảy, 20115:13x 86
Ucdll4.0.7577.31413,283,07221 tháng bảy, 20115:30x 86
Cho Lync 2010 x 64 Phiên bản
Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tệpNgàyThời gianNền tảng
Appshapi.dll4.0.7577.2531,135,36830 tháng 3 năm 201117:43x 86
Appshcom.dll4.0.7577.253281,35230 tháng 3 năm 201117:43x 86
Appshvw.dll4.0.7577.2531,896,20030 tháng 3 năm 201117:44x 86
Autohelper4.0.7577.25338,67230 tháng 3 năm 201117:45Không áp dụng
Communicatorexe4.0.7577.31412,023,56821 tháng bảy, 20115:11x 86
Crecplayerresexe4.0.7577.253604,43230 tháng 3 năm 201117:45x 86
File_cures.dll4.0.7577.253234,24830 tháng 3 năm 201117:45x 86
File_meetingjoinaxoc4.0.7577.31451,99221 tháng bảy, 20115:12Không áp dụng
File_npmeetingjoinpluginoc.dll4.0.7577.31432,04021 tháng bảy, 20115:09x 86
File_ucaddin.dll4.0.7577.253900,87230 tháng 3 năm 201117:45x 86
File_x64_ucaddin.dll4.0.7577.2531,497,35230 tháng 3 năm 201119: 31x 64
Ogl.dll4.0.7577.2531,705,72830 tháng 3 năm 201117:44x 86
Rtmpltfm_dll4.0.7577.3146,416,13621 tháng bảy, 20115:12x 86
Saext.dll4.0.7577.253319,75230 tháng 3 năm 201117:43x 86
Sqmapidll6.0.6000.16386141,06409-02-201120:28x 86
Uccp_dll4.0.7577.3145,943,56021 tháng bảy, 20115:13x 86
Ucdll4.0.7577.31413,283,07221 tháng bảy, 20115:30x 86
Tham khảo
Để biết thêm thông tin về thuật ngữ cập nhật phần mềm, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở Kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2571543 - Xem lại Lần cuối: 06/21/2014 16:56:00 - Bản sửa đổi: 3.0

Microsoft Lync 2010

 • atdownload kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2571543 KbMtvi
Phản hồi