Hotfix rollup cho vấn đề tài sản trí tuệ tương hợp về sau trong System Center Bộ quản lí cấu hình 2007 SP2: March 2012

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này:2691428
TRIỆU CHỨNG
Hotfix rollup gói này giải quyết vấn đề tương hợp về sau của trí thông minh tài sản trong Microsoft System Center Bộ quản lí cấu hình 2007 Service Pack 2 (SP2) với sản phẩm Microsoft khác giấy phép số lớn. Hotfix rollup này giải quyết các vấn đề sau và có niên đại March 2012:
 • Các truy vấn cho báo cáo tài sản trí tuệ "Giấy phép 01A" không phát hiện giấy phép Microsoft System Center Bộ quản lí cấu hình 2007.
 • Các truy vấn cho báo cáo tài sản trí tuệ "Giấy phép 01A" không phát hiện Microsoft hệ thống Trung tâm quản lý bảo vệ dữ liệu 2010 Giấy phép hoặc giấy phép Microsoft hệ thống Trung tâm hoạt động kinh doanh Manager 2007 R2.
 • Các truy vấn cho báo cáo tài sản trí tuệ "Giấy phép 01A" không phát hiện giấy phép Microsoft Exchange Server 2003.
 • Các truy vấn cho báo cáo tài sản trí tuệ "Giấy phép 01A" không phát hiện những thay đổi Ấn bản Microsoft Visio 2010 sau khi một chiến dịch nâng cấp.
 • Các truy vấn cho báo cáo tài sản trí tuệ "Giấy phép 01A" sai báo cáo một số phiên bản của Windows Server 2008 như Windows XP.
 • Các truy vấn cho báo cáo tài sản trí tuệ "Giấy phép 06A" không phát hiện Microsoft SQL Server 2005 giấy phép.
 • Các truy vấn cho báo cáo tài sản trí tuệ "Giấy phép 06A" phát hiện Microsoft SQL Server 2005 giấy phép không chính xác trên các máy tính có các công cụ quản trị Microsoft SQL Server 2005 được cài đặt chuyên biệt.
 • Các truy vấn cho báo cáo tài sản trí tuệ "Phần mềm 01A" báo cáo các trường hợp tính của Microsoft BizTalk Server 2010 không chính xác. Báo cáo tính là hai lần số lượng các trường hợp.
 • Các truy vấn cho báo cáo tài sản trí tuệ "Phần mềm 01A" báo cáo các trường hợp tính của Microsoft Word 2010 không chính xác. Báo cáo tính là hai lần số lượng các trường hợp.
 • Các truy vấn cho báo cáo tài sản trí tuệ "Phần mềm 01A" báo cáo các trường hợp tính của phiên bản 64-bit của Microsoft SQL Server 2005 không chính xác.
 • Một số dữ liệu tài sản trí tuệ không đồng bộ một cách chính xác trong System Center Bộ quản lí cấu hình 2007 SP2 do hành vi vi phạm hạn chế quan trọng.
 • Bộ quản lí cấu hình 2007 SP2 không báo cáo SQL Server 2008 R2 trong báo cáo "Giấy phép 01 D" sau khi bạn cài đặt chuyên biệt SQL Server 2008 R2 SP1.
 • Bộ quản lí cấu hình 2007 SP2 hoàn toàn không phải tải về và xử lí dữ liệu vào cửa hàng Microsoft sản phẩm Mã (MPC). Điều này có thể làm không đầy đủ thông tin Cập Nhật vào catalog tài sản trí tuệ.
GIẢI PHÁP
Để giải quyết những vấn đề này, cài đặt chuyên biệt các gói hotfix rollup sau trên máy chủ web site chính bị ảnh hưởng của System Center Bộ quản lí cấu hình 2007 SP2. Thuật sĩ cài đặt chuyên biệt cho các gói phần mềm tạo ra một gói khác cho khách hàng. Triển khai các gói cho tất cả khách hàng sau khi chạy các gói trên hệ phục vụ chính web site, bạn phải tạo một quảng cáo.

Lưu ý Hotfix gói có thể được cài đặt chuyên biệt trên máy chủ web site System Center Bộ quản lí cấu hình 2007 SP2 chạy một x 86 dựa trên hoặc x 64 dựa trên phiên bản của hệ điều hành.

Để biết thêm chi tiết về hướng dẫn cài đặt chuyên biệt, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2477182 System Center Bộ quản lí cấu hình 2007 Hotfix cài đặt chuyên biệt hướng dẫn

Thông tin hotfix

Một hotfix được hỗ trợ có sẵn từ Microsoft. Tuy nhiên, hotfix này là nhằm khắc phục chỉ sự cố được mô tả trong bài viết này. Hotfix này chỉ áp dụng cho hệ thống đang gặp vấn đề mô tả trong bài viết này. Hotfix này có thể nhận được thử nghiệm bổ sung. Vì vậy, nếu bạn không bị ảnh hưởng bởi vấn đề này, chúng tôi đề nghị bạn đợi cho Cập Nhật tiếp theo của phần mềm có chứa hotfix này.

Nếu các hotfix có sẵn để tải về, không có một phần "Hotfix tải về có sẵn" ở đầu bài viết cơ sở kiến thức này. Nếu phần này không xuất hiện, liên hệ với bản ghi dịch vụ khách hàng của Microsoft và hỗ trợ để có được các hotfix.

Lưu ý Nếu vấn đề khác xảy ra hoặc nếu bất cứ xử lý sự cố là cần thiết, bạn có thể phải tạo một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt. Các chi phí hỗ trợ thông thường sẽ áp dụng để hỗ trợ thêm câu hỏi và vấn đề mà không đủ điều kiện cho hotfix này cụ thể. Đối với một danh sách đầy đủ của Microsoft bản ghi dịch vụ khách hàng và hỗ trợ số điện thoại hoặc để tạo ra một yêu cầu bản ghi dịch vụ riêng biệt, truy cập vào web site của Microsoft sau đây: Lưu ý Các hình thức "Hotfix download available" hiển thị các ngôn ngữ mà các hotfix có sẵn. Nếu bạn không nhìn thấy ngôn ngữ của bạn, đó là vì một hotfix là không có sẵn cho ngôn ngữ đó.

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng hotfix này, bạn phải có System Center Bộ quản lí cấu hình 2007 Service Pack 2 (SP2) được cài đặt chuyên biệt.

kiểm nhập thông tin

Sử dụng các hotfix trong gói này, bạn không phải thực hiện bất kỳ thay đổi để kiểm nhập.

Khởi động lại thông tin

Bạn không phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng hotfix này.

Lưu ý Bạn phải đóng Bộ quản lí cấu hình Panel điều khiển Quản trị trước khi cài đặt chuyên biệt gói hotfix này.

Thông tin thay thế hotfix

Hotfix này thay thế hotfix sau đây:
2444668 Hotfix rollup cho tài sản tình báo khả năng tương hợp về sau các vấn đề trong System Center Bộ quản lí cấu hình 2007 SP2 với sản phẩm Microsoft khác khối lượng giấy phép: tháng 11 năm 2010

2536089 Hotfix rollup cho vấn đề tài sản trí tuệ tương hợp về sau trong System Center Bộ quản lí cấu hình 2007 SP2: tháng năm 2011

Chi tieát taäp tin

Bản tiếng Anh của hotfix này có các thuộc tính tệp (hoặc sau này tập tin thuộc tính) mà được liệt kê trong bảng sau. Ngày tháng và thời gian cho các tập tin được liệt kê trong Giờ Quốc tế Phối hợp (UTC). Khi bạn xem chi tieát taäp tin, nó được chuyển đổi thành giờ cục bộ. Để biết sự khác nhau giữa UTC và local time, sử dụng các múi thời gian thẻ tab trong các Ngaøy giôø mục trong Panel điều khiển.

Tên tệpPhiên bản tệpKích thước tập tinNgày thángThời gianNền tảng
Aikbmgr.dll4.0.6487.2204124,776Tháng hai năm 201017: 35x 86
Sccm2007ac-sp2-kb2659258-x 86-enu.mspkhông áp dụng531,456Tháng hai năm 201017: 05không áp dụng
Update.SQLkhông áp dụng23,226Tháng hai năm 201017: 35không áp dụng


TÌNH TRẠNG
Microsoft đã xác nhận rằng đây là một vấn đề trong các sản phẩm của Microsoft được liệt kê trong phần "Áp dụng cho".
THÔNG TIN THÊM
Hotfix này áp dụng cho các vai trò sau trong Bộ quản lí cấu hình 2007:
 • web site chính
 • Trung học web site
 • Khách hàng

Lưu ý Bạn không thể áp dụng các hotfix trên máy sử dụng tin thư thoại SMS trực tiếp. Bạn phải chạy các hotfix trên máy chủ web site và sau đó triển khai các gói phần mềm được tạo ra để các khách hàng.

Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả các thuật ngữ tiêu chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Thuộc tính

ID Bài viết: 2691428 - Xem lại Lần cuối: 04/11/2012 17:56:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft System Center Configuration Manager 2007 Service Pack 2

 • kbqfe kbfix kbhotfixserver kbautohotfix kbsurveynew kbexpertiseinter kbmt KB2691428 KbMtvi
Phản hồi