Bạn hiện đang ngoại tuyến, hãy chờ internet để kết nối lại

Trình duyệt của bạn không được hỗ trợ

Bạn cần cập nhật trình duyệt của mình để sử dụng trang web.

Cập nhật lên Internet Explorer phiên bản mới nhất.

Một bản Cập Nhật cho Windows Server Cập Nhật bản ghi dịch vụ 3.0 Service Pack 2 là có sẵn (KB2734608)

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch máy của Microsoft chứ không phải do con người dịch. Microsoft cung cấp các bài viết do con người dịch và cả các bài viết do máy dịch để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng ngôn ngữ của bạn. Tuy nhiên, bài viết do máy dịch không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Loại bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, giống như một người nước ngoài có thể mắc sai sót khi nói ngôn ngữ của bạn. Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra. Microsoft cũng thường xuyên cập nhật phần mềm dịch máy này.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 2734608
Tóm tắt
Microsoft đã phát hành một bản Cập Nhật cho Windows Server Cập Nhật bản ghi dịch vụ (WSUS) 3.0 Service Pack 2 (SP2). Bài viết này bao gồm thông tin về các nội dung Cập Nhật và làm thế nào để có được Cập Nhật.

Vấn đề được cố định

Bản cập nhật này cho phép các máy chủ đang chạy Windows Server Cập Nhật bản ghi dịch vụ (WSUS) 3,0 SP2 cung cấp bản Cập Nhật cho máy tính đang chạy Windows 8 hoặc Windows Server 2012.

Bản cập nhật này sửa chữa các vấn đề sau:
 • cài đặt chuyên biệt Cập Nhật 2720211 có thể thất bại nếu Service Pack 2 gỡ bỏ cài đặt chuyên biệt trước đó và sau đó cài đặt chuyên biệt lại.
 • Sau khi bạn cài đặt chuyên biệt Cập Nhật 2720211, y tế giám sát có thể thất bại nếu WSUS server được cấu hình để sử dụng SSL.

Ngoài ra, bản cập nhật này bao gồm các bản sửa lỗi sau đây:
 • 2530678 Nhà xuất bản cập nhật hệ thống Trung tâm không xuất bản cập nhật tùy biến với một máy tính nếu WSUS 3,0 SP2 và các.NET Framework 4 được cài đặt chuyên biệt
 • 2530709 "Chỉ có siêu dữ liệu" Cập Nhật không thể được hết hạn hoặc sửa đổi trong WSUS 3,0 SP2
 • 2720211 Một bản Cập Nhật cho Windows Server Cập Nhật bản ghi dịch vụ 3.0 Service Pack 2

Ghi chú
 • Cập Nhật 2720211 được bao gồm trong bản cập nhật này và tăng cường các kênh giao tiếp WSUS.
 • Các cửa sổ Cập Nhật đại lý (WUA) trên máy tính được quản lý bởi máy chủ WSUS này sẽ được tự động nâng cấp khi cần thiết sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này.
 • WSUS phải nằm trong một trạm đậu làm việc được biết đến, tốt cho bản cập nhật này để làm việc. Nếu WSUS được cấu hình để đồng bộ hoá các Cập Nhật từ Microsoft Update, hãy chắc chắn rằng WSUS có thể đồng bộ hóa thông tin Cập Nhật. Và, khách hàng phải có khả năng giao tiếp với máy chủ WSUS.

  Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để thực hiện kiểm tra sức khỏe cơ bản trên một máy chủ WSUS, đi đến các web site Microsoft TechNet sau đây:

Làm thế nào để áp dụng bản cập nhật này

Chúng tôi khuyên bạn đồng bộ hoá tất cả WSUS máy chủ sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này. Nếu bạn có một hệ thống phân cấp của máy chủ WSUS, áp dụng bản cập nhật này, và sau đó đồng bộ hoá máy chủ của bạn từ đầu của hệ thống phân cấp trên xuống. Để đồng bộ hoá máy chủ của bạn theo cách này, hãy làm theo các bước sau:

Lưu ý Trước khi máy tính đang chạy Windows 8 hoặc Windows Server 2012 có thể được Cập Nhật bởi WSUS 3,2 máy chủ, bạn phải hoàn tất các bước sau.
 1. Bắt đầu quá trình với WSUS 3,0 SP2 mà đồng bộ hóa với Microsoft Update.
 2. Áp dụng bản cập nhật này.
 3. Bắt đầu đồng bộ hoá.
 4. Chờ để đồng bộ hóa để thành công.
 5. Lặp lại bước 2 đến 4 cho mỗi máy chủ WSUS 3,0 SP2, đồng bộ hóa tới máy chủ mà bạn chỉ cần cập nhật.

Các vấn đề được biết đến với bản cập nhật này

 • Nếu bạn sử dụng tính năng xuất bản cục bộ từ một bàn điều khiển từ xa WSUS, khi máy chủ WSUS của bạn được Cập Nhật với bản cập nhật này, Bàn điều khiển từ xa của WSUS cũng phải được Cập Nhật để đảm bảo rằng các phiên bản API phù hợp với.
 • Nếu bạn tại địa phương đã công bố bản Cập Nhật, bạn sẽ phải re-sign và phát hành lại tất cả các bản cập nhật địa phương sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này. Lưu ý rằng tối thiểu một SHA1, 1024 phím dài chứng chỉ được yêu cầu. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để làm địa phương xuất bản Cập Nhật, đi đến website sau của Microsoft Developer Network (MSDN):
 • Nếu bạn có các khách hàng Windows 8 hoặc Windows Server 2012 đồng bộ hoá với WSUS 3SP2 trước khi bạn áp dụng bản cập nhật này, chờ đợi cho Cập Nhật được áp dụng cho các máy chủ WSUS, và sau đó làm theo các bước sau:
  1. Trên các khách hàng bị ảnh hưởng, mở cmd.exe trong chế độ cao
  2. Gõ lệnh sau đây. Đảm bảo rằng bạn nhấn Enter sau khi bạn gõ mỗi lệnh:

   Net stop wuauserv

   Rd /s %windir%\softwaredistribution\

   Net Bắt đầu wuauserv
 • Xem xét kịch bản sau đây:
  • Bạn kết nối tới Windows Update thông qua một proxy mạng sử dụng HTTPS hoặc SSL kiểm tra nội dung.
  • Một máy chủ trung gian nằm giữa SSL lưu lượng truy cập của khách hàng và Microsoft Update.

  Trong trường hợp này, bạn phải tạo các quy tắc ngoại lệ trong HTTPS kiểm tra server để lưu lượng truy cập Windows Update tunneled mà không cần kiểm tra. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để tạo ra các trường hợp ngoại lệ cho các kiểm tra HTTPS cho Microsoft Forefront Threat Management Gateway (TMG), đi đến web site của Microsoft sau đây: Cho một danh sách các URL và tên miền để loại trừ, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
  885819 Bạn gặp vấn đề khi bạn truy cập vào các website của Windows Update Phiên bản 6 thông qua một máy chủ đang chạy ISA Server
 • Nếu bạn cài đặt chuyên biệt các tập tin thực thi (exe) theo cách thủ công, bạn sẽ phải khởi động lại máy tính để áp dụng bản Cập Nhật.
 • Từ xa Microsoft SQL Server quản trị viên phải tải về và cài đặt chuyên biệt bản Cập Nhật bằng cách sử dụng một tài khoản có quyền truy cập quản trị viên máy phục vụ SQL. SQL Server cài đặt chuyên biệt sẽ luôn luôn yêu cầu cài đặt chuyên biệt thủ công.
 • Để áp dụng bản cập nhật này, bạn phải chạy Cơ sở dữ liệu Nội bộ của Windows hoặc máy chủ SQL.
 • Các bản ghi dịch vụ IIS và WSUS phải được ngừng lại để ngăn chặn bộ máy cơ sở dữ liệu được truy cập trong khi nâng cấp cụm cân bằng tải mạng (NLB). Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để nâng cấp NLB, hãy xem phần "Làm thế nào để nâng cấp NLB trên tất cả các máy tính".

Làm thế nào để nâng cấp NLB trên tất cả các máy tính

 1. Tắt bản ghi dịch vụ NLB trên mỗi nút chọn một trong cụm NLB. Để làm điều này, một dấu kiểm nhắc lệnh, gõ lệnh sau, và sau đó nhấn Enter:
  NLB.exe đình chỉ
 2. Tắt IIS và bản ghi dịch vụ WSUS. Để làm điều này, một dấu kiểm nhắc lệnh, gõ các lệnh sau. Đảm bảo rằng bạn nhấn Enter sau khi bạn gõ lệnh mỗi.
  iisreset/dừng

  net stop wsusservice
 3. Hãy chắc chắn rằng không có các bản ghi dịch vụ khác có thể truy cập vào bộ máy cơ sở dữ liệu trong cửa sổ nâng cấp. Để làm điều này, một dấu kiểm nhắc lệnh, gõ NLB.exe vô hiệu hóa. cùng với các tham số bổ sung thích hợp cho các cổng hoặc ứng dụng:
  disable {vip[{:Port | :all}] | all[{:Port | :all}]} {Cluster[:{Host]| all {local | global<AngularNoBind>}}</AngularNoBind>}
  Lưu ý Trong bước này và trong các bước sau đây, nhấn Enter mỗi khi bạn gõ một lệnh một dấu kiểm nhắc lệnh.
 4. sao lưu bộ máy cơ sở dữ liệu của bạn. Để biết thêm chi tiết về làm thế nào để sao lưu bộ máy cơ sở dữ liệu SQL Server, hãy đi đến website sau của Microsoft:
 5. Nâng cấp máy tính kết thúc mỗi cá nhân. Để làm điều này, hãy làm theo các bước sau:
  1. Thiết lập WSUS. Để làm điều này, một dấu kiểm nhắc lệnh, gõ một trong những lệnh sau, như là áp dụng cho hệ thống của bạn:
   • WSUS-KB2734608-x64.exe Hz C:\MySetup.log
   • WSUS-KB2734608-x86.exe Hz C:\MySetup.log

   Bản Cập Nhật sẽ cài đặt chuyên biệt ngay lập tức, mà không thông báo bất kỳ.
  2. Xem xét thiết lập kí nhập để xác minh rằng việc nâng cấp đã thành công. Để làm điều này, một dấu kiểm nhắc lệnh, gõ C:\MySetup.log.
  3. Hãy chắc chắn rằng IIS và bản ghi dịch vụ WSUS được ngừng lại. Để làm điều này, một dấu kiểm nhắc lệnh, gõ các lệnh sau:
   iisreset/dừng

   net stop wsusservice
  4. Tiếp tục máy tính tiếp theo.
 6. Sau khi tất cả các nút chọn một được nâng cấp, Bắt đầu IIS và bản ghi dịch vụ WSUS. Để làm điều này, một dấu kiểm nhắc lệnh, gõ iisreset, và sau đó gõ net Bắt đầu wsusservice trên mỗi nút chọn một trong cụm NLB.
 7. Khởi động bản ghi dịch vụ NLB trên mỗi nút chọn một trong cụm NLB. Để làm điều này, một dấu kiểm nhắc lệnh, gõ NLB.exe tiếp tục.
 8. Một dấu kiểm nhắc lệnh, gõ NLB.exe sử cho tất cả các cổng hoặc ứng dụng mà bạn vô hiệu hóa trong bước 3.
Lưu ý Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Cập nhật thông tin

Các tập tin sau đây có sẵn để tải về từ Microsoft Download Center:

Cập Nhật cho Windows Server Cập Nhật bản ghi dịch vụ 3,0 SP2 (KB2734608)
Cập Nhật cho Windows Server Update Services 3.0 SP2 cho x 64 dựa trên hệ thống (KB2734608)

Điều kiện tiên quyết

Bạn phải có Windows Server Cập Nhật bản ghi dịch vụ 3,0 SP2 cài đặt chuyên biệt để áp dụng bản cập nhật này.

Để biết thêm thông tin về Service Pack 2 cho Windows Server Cập Nhật bản ghi dịch vụ 3.0, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
972455 Mô tả Windows Server Cập Nhật bản ghi dịch vụ 3.0 gói bản ghi dịch vụ 2

Khởi động lại thông tin

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng bản cập nhật này.

Thông tin thay thế

Bản cập nhật này không thay thế một Cập Nhật phát hành trước đó.

Chi tieát taäp tin

Giá trị băm
tập đã đặt tên tinKích thướcSHA1 SHA2
WSUS-KB2734608-x86.exe30,431,944C6E9AC3F3F8B332990485CF17CC57D3A358E33CDAACCE64CD0375F35AE0FCAB6B9F77B9D7633ABD7BCE231514F3C542E9785CDD2
WSUS-KB2734608-x64.exe30,508,728E399B2DED2DC6540BF51585041063CFCA48DCC3210BB6394962E8230AC9C893200DF7DF9380291EA43C77D03DF89F922C8B155C5


Tham khảo
Để biết thêm chi tiết về bản ghi dịch vụ Cập Nhật máy chủ Windows, đi đến web site Microsoft TechNet sau đây:Để biết thêm chi tiết về thuật ngữ Cập nhật phần mềm, nhấp vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả Cập nhật phần mềm Microsoft

Cảnh báo: Bài viết này đã được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 2734608 - Xem lại Lần cuối: 10/10/2012 22:24:00 - Bản sửa đổi: 5.0

 • Windows Server Update Services 3.0 Service Pack 2
 • kbfix kbbug kbupdate kbexpertiseinter kbsurveynew kbmt KB2734608 KbMtvi
Phản hồi