Gói Cập Nhật tích lũy 3 cho BizTalk Adapter gói 2013

QUAN TRỌNG: Bài viết này được dịch bằng phần mềm dịch thuật của Microsoft và có thể được Cộng đồng Microsoft chỉnh sửa lại thông qua công nghệ CTF thay vì một biên dịch viên chuyên nghiệp. Microsoft cung cấp các bài viết được cả biên dịch viên và phần mềm dịch thuật thực hiện và cộng đồng chỉnh sửa lại để bạn có thể truy cập vào tất cả các bài viết trong Cơ sở Kiến thức của chúng tôi bằng nhiều ngôn ngữ Tuy nhiên, bài viết do máy dịch hoặc thậm chí cộng đồng chỉnh sửa sau không phải lúc nào cũng hoàn hảo. Các bài viết này có thể chứa các sai sót về từ vựng, cú pháp hoặc ngữ pháp, Microsoft không chịu trách nhiệm về bất kỳ sự thiếu chính xác, sai sót hoặc thiệt hại nào do việc dịch sai nội dung hoặc do hoạt động sử dụng của khách hàng gây ra.

Nhấp chuột vào đây để xem bản tiếng Anh của bài viết này: 3154950
Bài viết này áp dụng cho các sản phẩm sau:
  • Microsoft BizTalk Adapter gói 2013
GIỚI THIỆU
Bản Cập Nhật tích luỹ này cho BizTalk Adapter gói 2013 có chứa hotfix BizTalk Adapter gói 2013 vấn đề được khắc phục sau khi BizTalk Adapter gói 2013.

Chúng tôi khuyên bạn kiểm tra hotfix trước khi bạn triển khai chúng trong môi trường sản xuất. Bởi vì các bản xây dựng tích lũy, mỗi bản phát hành bản cập nhật mới chứa tất cả các hotfix và tất cả bản Cập Nhật bảo mật được bao gồm trong bản BizTalk Adapter gói 2013 Cập Nhật phát hành. Chúng tôi khuyên bạn xem xét việc áp dụng bản cập nhật mới nhất BizTalk Adapter gói 2013.

Chú ý quan trọng về các gói Cập Nhật tích luỹ

  • Một gói Cập Nhật tích lũy bao gồm tất cả cấu phần Cập Nhật. Tuy nhiên, các gói Cập Nhật tích luỹ Cập Nhật chỉ các cấu phần được cài đặt chuyên biệt trên hệ thống.
Lưu ý: Để biết thêm thông tin về gói bản ghi dịch vụ mới nhất hoặc gói tích lũy cho BizTalk Adapter gói 2013, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2555976 Danh sách gói bản ghi dịch vụ và Cập Nhật tích luỹ BizTalk Server

Thông tin thêm
Gói Cập Nhật tích luỹ cho BizTalk Adapter gói 2013 là một bản Cập Nhật chứa tất cả các hotfix trước ngày BizTalk Adapter gói 2013.

Để biết thêm thông tin về thuật ngữ được sử dụng để miêu tả các bản cập nhật sản phẩm của Microsoft, bấm số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
824684 Mô tả thuật ngữ chuẩn được sử dụng để mô tả các bản cập nhật phần mềm của Microsoft

Hotfix được bao gồm trong bản Cập Nhật tích lũy gói 3 cho BizTalk Adapter gói 2013

Bài viết Cơ sở tri thức Microsoft thảo luận về các bản sửa lỗi được phát hành như chúng trở nên có sẵn. Để biết thêm thông tin về các vấn đề về BizTalk Adapter gói 2013, bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong Cơ sở tri thức Microsoft.

Cách lấy gói Cập Nhật tích lũy 3 cho BizTalk Adapter gói 2013

BizTalk Server sử dụng một mẫu Cập Nhật tích luỹ (CU) cung cấp các bản vá và bản Cập Nhật. Mỗi bản Cập Nhật tích lũy bao gồm các bản cập nhật mới cũng như tất cả các bản Cập Nhật trong bản Cập Nhật tích luỹ. Microsoft khuyến cáo kiểm tra và sau đó áp dụng CU đặt tất cả BizTalk môi trường.

Tất cả các bản vá mới được phát hành công khai trong bản Cập Nhật tích luỹ sắp tới. Độc lập bản sửa lỗi có thể cung cấp trước khi bản Cập Nhật tích luỹ tiếp theo nếu sự cố báo cáo quan trọng, có ảnh hưởng đáng kể công việc và không có giải pháp Sửa chữa độc lập (nếu được cung cấp) yêu cầu thông tin mới nhất phát hành bản Cập Nhật tích luỹ là điều kiện tiên quyết.

Trung tâm Tải xuống

Tệp sau đây có sẵn để tải xuống từ Trung tâm Tải xuống Microsoft:

Ngày phát hành: 13 tháng 4 năm 2016

Để biết thêm thông tin về cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft, hãy xem cách tải xuống các tệp hỗ trợ Microsoft từ bản ghi dịch vụ trực tuyến.

Yêu cầu quét vi-rút
Microsoft đã quét vi rút, tệp này bằng cách sử dụng phần mềm phát hiện vi-rút mới nhất đã có vào ngày tệp được đăng. Tệp được lưu trữ trên máy chủ được tăng cường bảo mật giúp ngăn chặn mọi thay đổi trái phép với nó.

Thông tin gói Cập Nhật tích luỹ

Điều kiện tiên quyết

Để áp dụng gói Cập Nhật tích luỹ này, bạn phải có BizTalk Adapter 2013 gói cài đặt chuyên biệt.

Lưu ý: Nếu một tập tin Readme.txt được bao gồm trong gói Cập Nhật tích luỹ này, hãy xem tệp README.txt để biết thêm thông tin về cách cài đặt chuyên biệt bản cập nhật này.

Yêu cầu khởi động lại

Bạn phải khởi động lại máy tính sau khi bạn áp dụng gói Cập Nhật tích luỹ này.

Thông tin về tệp

Phiên bản tiếng Anh của bản cập nhật này có các thuộc tính tệp (hoặc thuộc tính tệp mới hơn) được liệt kê trong bảng sau. Ngày và giờ của các tệp này được liệt kê theo giờ chuẩn quốc tế (UTC). Khi bạn xem thông tin về tệp, ngày và giờ được chuyển đổi thành giờ địa phương. Để tìm sự khác nhau giữa UTC và giờ địa phương, sử dụng tab múi thời gian trong mục Ngày và Giờ trong Pa-nen điều khiển.

Đối với tất cả phiên bản dựa trên x64 của BizTalk Adapter gói 2013
Tên tệpPhiên bảnNgàyKích thước tệpNền tảng
Microsoft.Adapters.OracleEBS.dll3.5.7413.24/4/2016 5:58:17 CHIỀU459800x86
Microsoft.Adapters.OracleEBS.dll3.5.7413.24/4/2016 5:58:17 CHIỀU459800x86
Microsoft.Adapters.OracleDB.dll3.5.7413.24/4/2016 5:58:17 CHIỀU394264x86
Microsoft.Adapters.OracleDB.dll3.5.7413.24/4/2016 5:58:17 CHIỀU394264x86
Microsoft.Adapters.SAP.dll3.5.7413.24/4/2016 5:58:17 CHIỀU435224x86
Microsoft.Adapters.SAP.dll3.5.7413.24/4/2016 5:58:17 CHIỀU435224x86
Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll3.5.7413.24/4/2016 5:58:17 CHIỀU62488x86
Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll3.5.7413.24/4/2016 5:58:17 CHIỀU62488x86
Microsoft.Adapters.SAP.SAPGInvoker.dll3.5.7413.24/4/2016 5:58:17 CHIỀU145944x86
Microsoft.Adapters.SAP.SAPGInvoker.dll3.5.7413.24/4/2016 5:58:17 CHIỀU145944x86
Microsoft.Adapters.Sql.dll3.5.7413.24/4/2016 5:58:17 CHIỀU263192x86
Microsoft.Adapters.Sql.dll3.5.7413.24/4/2016 5:58:17 CHIỀU263192x86
Microsoft.Data.SAPClient.dll3.5.7413.24/4/2016 5:58:17 CHIỀU341008x86
Microsoft.Data.SAPClient.dll3.5.7413.24/4/2016 5:58:17 CHIỀU341008x86
Đối với tất cả phiên bản dựa trên x86 của BizTalk Adapter gói 2013
Tên tệpPhiên bảnNgàyKích thước tệpNền tảng
Microsoft.Adapters.OracleEBS.dll3.5.7413.24/4/2016 5:57:54 CHIỀU455696x64
Microsoft.Adapters.OracleEBS.dll3.5.7413.24/4/2016 5:57:54 CHIỀU455696x64
Microsoft.Adapters.OracleDB.dll3.5.7413.24/4/2016 5:57:54 CHIỀU390168x64
Microsoft.Adapters.OracleDB.dll3.5.7413.24/4/2016 5:57:54 CHIỀU390168x64
Microsoft.Adapters.SAP.dll3.5.7413.24/4/2016 5:57:55 CHIỀU431128x64
Microsoft.Adapters.SAP.dll3.5.7413.24/4/2016 5:57:55 CHIỀU431128x64
Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll3.5.7413.24/4/2016 5:57:54 CHIỀU62480x64
Microsoft.Adapters.SAP.NCo.dll3.5.7413.24/4/2016 5:57:54 CHIỀU62480x64
Microsoft.Adapters.SAP.SAPGInvoker.dll3.5.7413.24/4/2016 5:57:54 CHIỀU158736x64
Microsoft.Adapters.SAP.SAPGInvoker.dll3.5.7413.24/4/2016 5:57:54 CHIỀU158736x64
Microsoft.Adapters.Sql.dll3.5.7413.24/4/2016 5:57:54 CHIỀU259096x64
Microsoft.Adapters.Sql.dll3.5.7413.24/4/2016 5:57:54 CHIỀU259096x64
Microsoft.Data.SAPClient.dll3.5.7413.24/4/2016 5:57:54 CHIỀU336920x64
Microsoft.Data.SAPClient.dll3.5.7413.24/4/2016 5:57:54 CHIỀU336920x64

Tham khảo
Để biết thêm thông tin về BizTalk Server hotfix, hãy bấm vào số bài viết sau để xem bài viết trong cơ sở kiến thức Microsoft:
2003907 Thông tin về BizTalk Server hotfix

Cảnh báo: Bài viết này được dịch tự động

Thuộc tính

ID Bài viết: 3154950 - Xem lại Lần cuối: 04/13/2016 21:06:00 - Bản sửa đổi: 1.0

Microsoft BizTalk Adapter Pack 2013, Microsoft BizTalk Server 2013 Branch, Microsoft BizTalk Server 2013 Developer, Microsoft BizTalk Server 2013 Enterprise, Microsoft BizTalk Server 2013 Standard

  • kbqfe kbsurveynew kbexpertiseadvanced atdownload kbbtsadapters kbmt KB3154950 KbMtvi
Phản hồi