Microsoft Edge duyệt web để cá nhân hóa quảng cáo và trải nghiệm

Lưu ý: Bài viết này dành cho Microsoft Edge mới . Nhận trợ giúp cho phiên bản kế thừa của Microsoft Edge.

Cách thức chúng tôi sử dụng lịch sử duyệt Microsoft Edge để cá nhân hóa quảng cáo và các trải nghiệm

Với sự cho phép của bạn, chúng tôi sẽ thu thập và sử dụng hoạt động duyệt web của bạn từ bên trong Microsoft Edge để cá nhân hóa quảng cáo, đề xuất và trải nghiệm cho Microsoft Edge, Microsoft Bing, Microsoft News và các ứng dụng khác dịch vụ Microsoft. Điều này có nghĩa là chúng tôi sẽ sử dụng hoạt động duyệt web của bạn để làm cho trải nghiệm web của bạn, bao gồm quảng cáo, kết quả tìm kiếm, đề xuất mua sắm và các bài viết tin tức mà bạn nhìn thấy liên quan và hữu ích hơn cho bạn.

Hoạt động duyệt web của bạn hiện bao gồm những nội dung như:

 • Lịch sử duyệt

 • Các trang web yêu thích như mục yêu thích và bộ sưu tập của bạn

 • Dữ liệu sử dụng về cách bạn sử dụng trình duyệt 

 • Dữ liệu thiết bị như số phiên bản 

Ví dụ: khi chúng tôi cá nhân hóa Microsoft Edge Mua sắm, nếu chúng tôi suy ra từ hoạt động duyệt web mà bạn thích mua sắm tại một cửa hàng cụ thể, phiếu giảm giá hoặc quảng cáo bạn thấy có thể được tùy chỉnh để hiển thị các sản phẩm của cửa hàng đó. Tương tự, khi cá nhân hóa tin tức cho bạn, nếu bạn thường xuyên xem các blog về du lịch và đọc bài viết về du lịch, thì nguồn cấp tin tức Microsoft của bạn có thể hiển thị tin tức có liên quan hơn về việc đi du lịch.

Dữ liệu này sẽ không được thu thập trong khi duyệt InPrivate hoặc Khách. 

Nội dung khách hàng của bạn, như ghi chú trong bộ sưu tập, sẽ không bao giờ được sử dụng để cá nhân hóa quảng cáo.

Lịch sử duyệt Microsoft Edge là gì?

Lịch sử duyệt web là thông tin về các trang web mà bạn truy cập bằng Microsoft Edge, bao gồm danh sách các trang web mà bạn truy cập và các dữ liệu liên quan như URL, tên trang web và thời gian bạn truy cập trang web.

Bạn có toàn quyền kiểm soát dữ liệu này

Hoạt động duyệt web của bạn chỉ được thu thập và sử dụng cho mục đích cá nhân hóa này khi bạn đăng nhập bằng tài khoản Microsoft của mình và đã cung cấp quyền thu thập và sử dụng dữ liệu này cho các quảng cáo và trải nghiệm được cá nhân hóa. Việc cung cấp dữ liệu này tùy thuộc vào bạn và bạn có thể bật hoặc tắt tính năng này bất cứ lúc nào.

Để quản lý việc thu thập và sử dụng hoạt động duyệt web của bạn để quảng cáo và trải nghiệm được cá nhân hóa:

 1. Mở Microsoft Edge.

 2. Chọn Cài đặt và hơn thế nữa  > Cài đặt .

 3. Chọn Quyền riêng tư, tìm kiếm và dịch vụ .

 4. Trong Cá nhân hóa &quảng cáo , bật hoặc tắt cài đặt cho phép Microsoft sử dụng hoạt động duyệt web của bạn bao gồm lịch sử, mục yêu thích, mức sử dụng và các dữ liệu duyệt khác để cá nhân hóa Microsoft Edge và dịch vụ Microsoft như quảng cáo, tìm kiếm,mua sắm và tin tức.

Nếu bạn ngừng chia sẻ dữ liệu này, Microsoft sẽ không còn thu thập và sử dụng hoạt động duyệt web của bạn để cá nhân hóa quảng cáo hoặc trải nghiệm từ điểm đó trở đi.

Bạn có thể xem và xóa hoạt động duyệt bất kỳ lúc nào

Nếu bạn đã đăng nhập vào Microsoft Edge bằng tài khoản Microsoft, bạn có thể quản lý lịch sử duyệt web, ứng dụng và hoạt động dịch vụ cũng như thông tin chi tiết thiết bị mà bạn đã chia sẻ với chúng tôi bằng cách truy cập account.microsoft.com.

Nếu bạn không đăng nhập vào Microsoft Edge bằng tài khoản Microsoft, bạn sẽ cần tạo một tài khoản Microsoft để xem lịch sử duyệt, ứng dụng và hoạt động dịch vụ, cũng như chi tiết thiết bị được chia sẻ với Microsoft. 

Bạn cũng có thể xem và xóa lịch sử duyệt web cục bộ đã lưu vào thiết bị của mình bằng cách nhập Edge://history vào thanh địa chỉ.

Nếu bạn xóa lịch sử duyệt web của mình từ bảng điều khiển quyền riêng tư của Microsoft, bạn vẫn có thể giữ một bản sao cục bộ vì hệ thống sẽ không tự động xóa lịch sử duyệt web trên thiết bị của bạn.

Quản lý nội dung mà bạn quan tâm và cài đặt quảng cáo

Tùy thuộc vào cài đặt quảng cáo của bạn, Microsoft sẽ cá nhân hóa quảng cáo bạn thấy dựa trên các dữ liệu khác mà bạn chia sẻ với chúng tôi bên cạnh hoạt động duyệt web của bạn. Bạn có thể thấy quảng cáo dựa trên sở thích, mục yêu thích, vị trí, thông tin nhân khẩu học, cách bạn sử dụng sản phẩm của chúng tôi, các tìm kiếm của Microsoft Bing và nội dung khác. Bạn có thể tìm hiểu thêm về các thực hành quảng cáo của Microsoft trong mục Quảng cáo của Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft.

Bạn có thể sửa đổi sở thích của mình và kiểm soát cài đặt quảng cáo từ bảng điều khiển quyền riêng tư của Microsoft. Tại đây, bạn có thể chọn quảng cáo nào của Microsoft sẽ được cá nhân hóa với tài khoản Microsoft của bạn trên tất cả các thiết bị.

Nếu cài đặt Thấy quảng cáo mà bạn quan tâm trên Bảng điều khiển quyền riêng tư của Microsoft bị Tắt, Microsoft sẽ không sử dụng dữ liệu của bạn để cá nhân hóa quảng cáo, bao gồm lịch sử duyệt web, bất kể cài đặt kiểm soát trải nghiệm và quảng cáo được cá nhân hóa Microsoft Edge đang bật hay đã tắt. 

Lưu ý rằng việc tắt cài đặt Xem quảng cáo mà bạn quan tâm trên bảng điều khiển quyền riêng tư của Microsoft sẽ không tắt tính năng thu thập và sử dụng hoạt động duyệt web của bạn để cá nhân hóa kết quả tìm kiếm, nội dung trong nguồn cấp tin tức hoặc các trải nghiệm web khác của Microsoft. Để tắt bộ sưu tập này và sử dụng hoạt động duyệt web Microsoft Edge bạn:

 1. Mở Microsoft Edge.

 2. Chọn Cài đặt v.>Cài đặt .

 3. Chọn Quyền riêng tư, tìm kiếm và dịch vụ .

 4. Bên dưới dữ Microsoft Edge,hãy tắt Cho phép Microsoft sử dụng hoạt động duyệt web của bạn bao gồm lịch sử, mục yêu thích, mức sử dụng và các dữ liệu duyệt khác để cá nhân hóa Microsoft Edge và dịch vụ Microsoft chẳng hạn như quảng cáo, tìm kiếm, muasắm và tin tức.

Để tìm hiểu thêm về các kiểm Windows bổ sung bao gồm Trải nghiệm tùy chỉnh, hãy đi đến Chẩn đoán, phản hồi và quyền riêng tư Windows 10. 

Thông tin bổ sung về các biện pháp về quyền riêng tư của chúng tôi

Để tìm hiểu thêm về cách Microsoft xử lý dữ liệu cá nhân, hãy truy cập Điều khoản về Quyền riêng tư của Microsoft.  Nếu bạn không thể tìm thấy nội dụng bạn đang tìm kiếm hoặc có câu hỏi hay thắc mắc về quyền riêng tư, hãy liên hệ với nhóm quyền riêng tư của chúng tôi.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Tham gia thảo luận
Hỏi cộng đồng

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×