Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

MỚI! Tài liệu trợ giúp về Microsoft Stream đã thay đổi.

Đối với tất cả tài liệu hướng dẫn quản trị, hãy xem docs.microsoft.com Đối với tất cả tài liệu hướng dẫn khách hàng, bạn đang ở đúng nơi.

Hình ảnh khái niệm của Stream trên máy tính để bàn và giao diện người dùng di động

Có gì mới trong Microsoft Stream?

Tìm hiểu những tính năng đã được thêm vào Stream, bao gồm ghi âm màn hình, khử tiếng ồn dưới nền và tạo video trên thiết bị di động.

Tìm hiểu thêm về các bản cập nhật gần đây

Dễ dàng tổ chức các sự kiện trực tiếp quy mô lớn, chuyên nghiệp

Microsoft Stream là dịch vụ phát video trực tuyến của bạn cho các sự kiện đào tạo và cuộc họp công ty lớn lên đến 10.000 người dự. Và Stream hoạt động liền mạch với Microsoft 365 và các ứng dụng Office.

Tổng quan về các sự kiện trực tiếp (Xem cách hoạt động video)

Trang bản ghi trong Luồng

Nội dung đào tạo nổi bật

Chia sẻ nội dung tuyệt vời với đồng nghiệp

Tìm kiếm và chia sẻ các video phổ biến và xu hướng của công ty bạn.

CHIA SẺ NỘI DUNG

Phân loại và sắp xếp video của bạn

Xem các đề xuất của chúng tôi để giúp bạn sắp xếp không gian làm việc Stream của mình tốt hơn.

PHÂN LOẠI VIDEO

Làm việc với Teams và Yammer

Giúp nhóm của bạn dễ dàng cộng tác trong Stream, Teams và Yammer trong các sự kiện trực tiếp và theo nhu cầu.

CỘNG TÁC TRỰC TIẾP

Hình ảnh Stream trên thiết bị di động và máy tính để bàn

Tương tác và học hỏi từ các chuyên gia

Delve sâu — Truy cập Cộng đồng Công nghệ của chúng tôi.

DUYỆT BLOG

Nội dung trong ứng dụng Stream dành cho thiết bị di động

Xem video Stream—mọi lúc, mọi nơi

Xem và tương tác với các đồng nghiệp của bạn thông qua video bằng ứng dụng Microsoft Stream trên thiết bị di động iOS hoặc Android của bạn.

Tải xuống ứng dụng Microsoft Stream dành do di động đối với Android

Tải xuống ứng dụng Microsoft Stream dành do di động đối với iOS