Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Thêm ảnh hoặc logo vào đầu trang biểu mẫu

Thêm ảnh vào câu hỏi

Thêm video vào câu hỏi

Thêm phần vào khảo sát hoặc bảng câu hỏi

Điều chỉnh cài đặt cho biểu mẫu hoặc bài kiểm tra

Thay đổi giao diện biểu mẫu

Thay đổi kích cỡ ảnh của bạn

Sao chép một biểu mẫu

Xóa biểu mẫu hoặc khôi phục biểu mẫu đã xóa

Xóa ảnh

Định dạng các câu hỏi khảo sát hoặc bài kiểm tra của bạn

Cách đảm bảo biểu mẫu và sổ làm việc của bạn luôn đồng bộ hóa

Cách tải dữ liệu bị thiếu trong Forms

Sắp xếp biểu mẫu và bài kiểm tra của bạn vào bộ sưu tập

In biểu mẫu

Gửi biểu mẫu bằng nhiều ngôn ngữ

Rút ngắn URL của cuộc khảo sát của bạn

Sử dụng phân nhánh trong Microsoft Forms

VIDEO: Khám phá các loại câu hỏi mới

Tôi cần truy nhập vào đâu để gửi phản hồi như lỗi sản phẩm hoặc yêu cầu tính năng?

Chúng tôi muốn nghe từ bạn! Để gửi phản hồi về Microsoft Forms, chuyển đến góc trên bên phải của biểu mẫu của bạn và chọn Cài đặt biểu mẫu khác  Nút Xem thêm tùy chọn > Phản hồi.

Xem thêm

Câu hỏi thường gặp

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×