Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Mỗi nhóm có một site SharePoint tương ứng. Các thay đổi được thực hiện cho tệp trong SharePoint sẽ tự động đồng bộ với Teams (và ngược lại), nhưng nếu bạn muốn đảm bảo rằng bạn có phiên bản tệp mới nhất, bạn có thể đồng bộ thủ công các thư viện tệp.

  • Ở đầu tab Tệp , chọn Đồng bộ.

    Chọn biểu tượng Đồng bộ

Tương tự, bạn có thể chọn Đồng bộ trong SharePoint để đảm bảo bạn có bất kỳ cập nhật nào từ Teams. 

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×