Chủ đề liên quan
×
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sắp xếp lại các tệp và thư mục của bạn bằng cách đổi tên trực tiếp trong Teams.

Đổi tên tệp trong OneDrive

Để đổi tên tệp trong OneDrive:

  1. Mở OneDrive trong Teams.

  2. Tìm tệp hoặc thư mục bạn muốn đổi tên. Nếu tệp nằm trong Tệp của Tôi, hãy di chuột qua tệp đó và chọn Xem thêm hành động Nút Tùy chọn khác > Mở vị trí tệp.

  3. Di chuột qua tệp hoặc thư mục, rồi chọn Tác vụ khác để Nút Tùy chọn khác> tên.

  4. Nhập tên mới và chọn Cập nhật để lưu tên tệp mới.

Đổi tên tệp trong kênh

Để đổi tên tệp trong kênh:

  1. Đi tới tab Tệp trong kênh.

  2. Chọn Xem thêm hành Nút Tùy chọn khác bên cạnh tệp hoặc thư mục và chọn Đổi tên.

  3. Nhập tên mới và chọn Đổi tên.

Chủ đề liên quan

Chỉnh sửa tệp trong Microsoft Teams

Đồng bộ thư viện tệp với SharePoint trong Microsoft Teams

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×