Các trang trong SharePoint

Trong SharePoint, một trang là trang web dành riêng cho một chủ đề cụ thể—có thể là một báo cáo, bài viết hướng dẫn, cập nhật trạng thái, đặc tả hoặc lịch biểu. Bạn có thể tùy chỉnh bố trí và giao diện của trang theo nhiều cách.

Phần web là các khối dựng của trang. Mỗi loại phần web là một bộ chứa cho một loại nội dung nhất định—văn bản, hình ảnh, danh sách, biểu đồ, v.v.. Bạn thêm phần web vào trang của mình, sau đó điền nội dung vào.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×