Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Chủ đề này giải thích các kịch bản phổ biến khi bạn gặp phải lỗi #VALUE! trong lúc sử dụng hàm INDEX và MATCH cùng nhau trong một công thức. Một trong những lý do phổ biến nhất để sử dụng kết hợp hàm INDEX và MATCH là khi bạn muốn tra cứu giá trị trong một kịch bản mà hàm VLOOKUP sẽ không có tác dụng, chẳng hạn như nếu giá trị tra cứu của bạn vượt quá 255 ký tự.

Sự cố: Công thức không được nhập dưới dạng mảng

Nếu bạn đang dùng hàm INDEX làm công thức mảng cùng với MATCH để có thể truy xuất giá trị, bạn sẽ cần phải chuyển đổi công thức của mình thành công thức mảng, nếu không bạn sẽ thấy công thức #VALUE! lỗi.

Giải pháp: Hàm INDEX và MATCH sẽ được sử dụng dưới dạng một công thức mảng, nghĩa là bạn cần phải nhấn CTRL+SHIFT+ENTER. Thao tác này có tác dụng tự động bao công thức vào trong ngoặc móc {}. Nếu bạn cố gắng tự nhập các dấu ngoặc móc, Excel sẽ hiển thị công thức dưới dạng văn bản.

Nếu bạn đang sử dụng hàm INDEX/MATCH khi có một giá trị tra cứu lớn hơn 255 ký tự cần nhập dưới dạng công thức Mảng.  Công thức trong ô F3 là =INDEX(B2:B4;MATCH(TRUE;A2:A4=F2;0);0) và được nhập bằng cách nhấn Ctrl+Shift+Enter

Lưu ý: Nếu bạn có phiên bản Microsoft 365 hiện tại thì bạn chỉ cần nhập công thức vào ô đầu ra, rồi nhấn ENTER để xác nhận công thức dưới dạng công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng thừa tự bằng cách chọn ô đầu ra trước tiên, nhập công thức vào ô đầu ra, rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER để xác nhận. Excel sẽ chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức giúp bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Sửa lỗi #VALUE! .

Hàm INDEX

Hàm MATCH

Tra cứu giá trị bằng hàm VLOOKUP, INDEX hoặc MATCH

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Phát hiện lỗi trong các công thức

Tất cả các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Tất cả các hàm Excel (theo danh mục)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×