Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Nếu bạn đã có tài khoản đăng nhập vào OneDrive và bạn muốn thêm hoặc loại bỏ tài khoản khác, bạn sẽ thực hiện việc đó trong Cài OneDrive đặt.

Quan trọng: Bạn có thể có nhiều tài khoản cơ quan hoặc trường học nhưng chỉ có một tài khoản cá OneDrive bạn.

Để thêm tài khoản khác vào tài OneDrive trên máy tính của bạn

Nếu bạn đã thiết lập tài khoản cá nhân OneDrive, bạn chỉ có thể thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học.

  1. Mở cài đặt OneDrive (chọn biểu tượng đám mây OneDrive trong khu vực thông báo, sau đó chọn biểu tượng Trợ giúp và cài đặt OneDrive , rồi chọn Cài đặt.)

  2. Chuyển đến tab Tài khoản.

  3. Chọn Thêm tài khoản.

    Lưu ý: Bạn chỉ có thể có một tài khoản cá nhân.

Để thêm tài khoản khác vào tài khoản OneDrive thiết bị di động của bạn

Nếu bạn đã thiết lập tài khoản cá nhân OneDrive, bạn chỉ có thể thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học.

  1. Nhấn vào Tôi Biểu tượng Người trong ứng dụng OneDrive dành cho iOS cài đặt.

  2. Nhấn vào Thêm tài khoản.

Tìm hiểu thêm về cách thêm tài khoản cơ quan hoặc trường học vào OneDrive for Androidhoặc OneDrive for iOS.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Cách thêm OneDrive dưới dạng dịch vụ

Cách loại bỏ tài khoản trong OneDrive

Làm thế nào để tôi phối OneDrive cá nhân của mình với OneDrive cơ quan hoặc trường học?

Biểu tượng Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ
Để được trợ giúp về tài khoản Microsoft và các đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy vào mục Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft, nhập vấn đề của bạn, rồi chọn Nhận trợ giúp. Nếu bạn vẫn cần được trợ giúp, hãy chọn mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được chuyển tới tùy chọn hỗ trợ phù hợp nhất.

Huy hiệu Cơ quan hoặc Trường học

Người quản trị
Người quản trị nên xem Trợ giúp dành cho Người quản trị OneDrive, Cộng đồng Công nghệ OneDrive hoặc liên hệ với Microsoft 365 dành cho hỗ trợ doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×