Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Bạn có thể sử dụng các công thức tham chiếu kiểu dữ liệu được liên kết.Điều này giúp bạn truy xuất và hiển thị thêm thông tin về một kiểu dữ liệu được liên kết cụ thể. Trong ví dụ dưới đây, kiểu dữ liệu được liên kết, Chứng khoán, được sử dụng trong các ô từ A2 đến A11. Sau đó, trong các cột B và C, có các công thức trích xuất thêm thông tin từ kiểu dữ liệu Chứng khoán trong cột A.

Bản ghi được liên kết với tên công ty, Giá và Thay đổi.

Trong ví dụ này, ô B2 chứa công thức =A2.Giá và ô C2 chứa công thức =A2.Biến động. Khi các bản ghi nằm trong một bảng, bạn có thể sử dụng các tên cột trong công thức. Trong trường hợp này, ô B2 sẽ chứa công thức =[@Công ty].Giá và C2 sẽ chứa =[@Công ty].Biến động

Lưu ý: Các kiểu dữ liệu Chứng khoán và Địa lý chỉ sẵn dùng cho máy khách Đa Đối tượng thuê Trên toàn thế giới (các tài khoản Microsoft 365 chuẩn).

Mẹo: 

  • Ngay khi bạn nhập tham chiếu đến một ô khác, ví dụ: =A2, Excel sẽ bày cho bạn công thức Tự động Hoàn tất danh sách trường mà bạn có thể tham chiếu cho kiểu dữ liệu đó. Chọn trường bạn muốn từ danh sách hoặc nhập trường nếu bạn biết. Bạn cũng có thể lấy danh sách các trường bằng cách nhập toán tử " dot", ví dụ: =A2.

    Kiểu dữ liệu được liên kết cho Chứng khoán

  • Tham chiếu trường kiểu dữ liệu không phân biệt chữ hoa chữ thường, vì vậy bạn có thể nhập =A2.Giá hoặc =A2.giá.

  • Nếu bạn chọn một trường có dấu cách trong tên, Excel sẽ tự động thêm dấu ngoặc vuông ([ ]) xung quanh tên trường. Ví dụ: =A2.[Giá cao nhất trong 52 tuần]

  • Bạn cũng có thể sử dụng Hàm FIELDVALUE nhưng chúng tôi khuyên bạn chỉ nên dùng hàm này để tạo các phép tính có điều kiện dựa trên các kiểu dữ liệu được liên kết.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Các kiểu dữ liệu được liên kết

Hàm FIELDVALUE

Tạo kiểu dữ liệu (Power Query)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×