Mục lục
×
Word dành cho web
Word dành cho web

Cộng tác trực tuyến

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Hãy dùng thử!

Với Word cho web, cộng tác với những người khác bất kể bạn đang ở đâu.

Chia sẻ tài liệu của bạn

  1. Chọn chia sẻ để chia sẻ tài liệu của bạn với một người nào đó trước tiên.

  2. Nhập tên hoặc email, rồi chọn gửi.

    Bây giờ, bạn có thể thực hiện các chỉnh sửa cùng lúc với những người khác.

Sử dụng chú thích, @mention và theo dõi thay đổi

  1. Chọn nội dung để nhận xét.

  2. Chọn xem lại > chú thích mới để thêm chú thích.

  3. @mention ai đó trong tài liệu để có được sự chú ý của họ tại chỗ chính xác.

  4. Chọn theo dõi thay đổi để mọi người nhìn thấy tất cả các thay đổi đã thực hiện.

Bạn muốn thêm nữa?

Word cho bắt đầu nhanh web

Chia sẻ tài liệu

Chèn hoặc xóa chú thích

Theo dõi thay đổi trong Word

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×