Mục lục
×
Chia sẻ & đồng tác giả
Chia sẻ & đồng tác giả

Chia sẻ tài liệu

Khi bạn chia sẻ tài liệu của mình với người khác và cấp cho họ quyền chỉnh sửa, thay đổi của mọi người sẽ được thực hiện trong cùng một tài liệu.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.
 1. Ở góc trên cùng bên phải, phía trên dải băng, bấm vào Chia> Chia sẻ.

  Nút Chia sẻ Tài liệu MS

 2. Lưu tài liệu của bạn trong OneDrive, nếu tài liệu vẫn chưa nằm trong đó.

  Lưu ý: Cửa sổ Chia sẻ sẽ hiển thị nếu tài liệu của bạn hiện không được lưu OneDrive. Chọn tùy chọn OneDrive, rồi đặt tên cho tài liệu của bạn và chọn OK.

 3. Nhập địa chỉ email của những người bạn muốn chia sẻ cùng và thực hiện các lựa chọn cho quyền mà bạn muốn cho phép.

 4. Nhập tin nhắn nếu bạn muốn, rồi chọn Gửi.

  Những người mà bạn chia sẻ sẽ nhận được thư từ bạn, kèm theo liên kết đến tài liệu của bạn.

 1. Ở góc trên cùng bên phải, phía trên dải băng, bấm vào Chia sẻ.

 2. Nhập địa chỉ email của những người bạn muốn chia sẻ cùng và thực hiện các lựa chọn cho quyền mà bạn muốn cho phép.

 3. Nhập thông điệp nếu muốn, rồi bấm Gửi.

  Những người mà bạn chia sẻ sẽ nhận được thư từ bạn, kèm theo liên kết đến tài liệu của bạn.

Nút Chia sẻ

 1. Ở góc trên bên phải, chọn Chia sẻ.

 2.  Chọn Lưu để lưu tài liệu vào đám mây để chia sẻ.

 3. Chọn Gửi Bản sao.

  Lưu ý: Bạn có thể chọn gửi bản sao dưới dạng Tài liệu Word, PDF hoặc HTML.

 4. Chọn Email dưới dạng Phần đính kèm.

  Lưu ý: Bạn cũng có tùy chọn để chọn chia sẻ với Outlook,AirDrop, Mail, Messages, NotesMore (mọi tiện ích mở rộng bạn đã cài đặt trên máy Mac).

 5. Chọn nhà cung cấp tài khoản Thư.

 6. Hoàn thành email với người được mời, thêm ghi chú tùy chọn và gửi.

Lưu ý: Nếu bạn không đăng nhập vào nhà cung cấp Thư, bạn sẽ cần đăng nhập.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×