Bắt đầu nhanh - OneDrive (cá nhân)

Cộng tác

Cộng tác trong OneDrive

Mọi tệp, mọi nơi, luôn được bảo vệ

Tải Word, Excel và PowerPoint cùng với 1 TB dung lượng lưu trữ OneDrive để sao lưu và bảo vệ tệp của bạn.

Nâng cấp ngay

Chia sẻ các tệp hoặc thư mục

 1. Chọn các tệp hoặc thư mục mà bạn muốn chia sẻ.

 2. Chọn Chia sẻ Chia sẻ .

 3. Chọn Những ai có liên kết này đều có thể chỉnh sửa mục này và đặt quyền:

  • Chọn Cho phép chỉnh sửa nếu bạn muốn những người khác có thể chỉnh sửa tệp.

  • Bỏ chọn Cho phép chỉnh sửa nếu bạn chỉ muốn những người khác có thể xem tệp.

 4. Chọn cách thức chia sẻ của bạn:

  • Nhận liên kết - Chọn Sao chép và dán liên kết vào thư, tệp, trang web hoặc các vị trí khác.

  • Email - nhập email của những người bạn muốn chia sẻ cùng, thêm lời nhắn (tùy chọn) và chọn Chia sẻ.

  • Mạng xã hội - Chọn Khác và chọn mạng xã hội bạn muốn.

Ảnh chụp màn hình tệp đã chọn và nút Chia sẻ trong OneDrive.

Tùy chọn Chia sẻ Tất cả của OneDrive

Dừng hoặc thay đổi việc chia sẻ

Nếu bạn là chủ sở hữu tệp hoặc có quyền chỉnh sửa, bạn có thể dừng hoặc thay đổi các quyền chia sẻ.

 1. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn dừng chia sẻ.

 2. Chọn Thông tin Thông tin ở góc trên bên phải để mở ngăn Chi tiết.

 3. Chọn Quản lý truy nhập và:

  • Chọn X bên cạnh liên kết để vô hiệu hóa liên kết.

  • Chọn Có thể Chỉnh sửa hoặc Có thể Xem, rồi chọn Dừng Chia sẻ.

  • Chọn Có thể Chỉnh sửa hoặc Có thể Xem, rồi chọn Thay đổi sang….

Ảnh chụp màn hình mục Chia sẻ trong ngăn Chi tiết cho một tệp dùng chung.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×