Chủ đề liên quan
×
Bắt đầu Nhanh- OneDrive (cá nhân)
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Bắt đầu Nhanh- OneDrive (cá nhân)

Tải lên tệp và thư mục

Lưu ý: Bắt đầu Nhanh này dành cho OneDrive dành cho tài khoản gia đình và cá nhân. Đối với tài khoản cơ quan và trường học, hãy xem mục Bắt đầu nhanh OneDrive dành cho cơ quan hoặc trường học.

Sử dụng OneDrive trong trình duyệt của bạn

 1. Đăng nhập vào office.com.

  Đăng nhập vào https://login.partner.microsoftonline.cn và chọn OneDrive.

  Đăng nhập vào https://portal.office.de và chọn OneDrive.

 2. Chọn biểu tượng công cụ khởi động ứng Công cụ khởi động Ứng dụng, sau đó chọnOneDrive.

 3. Chọn tệp hoặc thư mục bằng cách chọn hình tròn ở góc trên của mục, rồi chọn lệnh ở đầu trang.

Cửa sổ trình duyệt với công cụ khởi động ứng dụng đang mở và ứng dụng OneDrive được tô sáng

Tải tệp hoặc thư mục lên OneDrive

Bạn có thể lưu trữ hơn 300 loại tệp trên OneDrive. Với Microsoft Edge hoặc Google Chrome:

 1. Chọn Thêm tệp mới > Tải lên hoặc Tải lên thư mục > mục.

 2. Chọn tệp hoặc thư mục bạn muốn tải lên.

 3. Chọn Mở hoặc Chọn thư mục.

Với các trình duyệt khác:

 • Chọn Tải lên, chọn các tệp bạn muốn tải lên, rồi chọn Mở.

 • Nếu không thấy Tải lên > Thư mục, hãy tạo một thư mục và tải các tệp lên thư mục đó.

Ảnh chụp màn hình hiển thị Tải lên đã chọn

Lưu ý: Nếu bạn đã cài đặt Ứng dụng đồng bộ OneDrive, bạn cũng có thể tải lên bằng File Explorer. Chọn các tệp bạn muốn tải lên và kéo chúng vào OneDrive trong ngăn File Explorer hướng.

Lưu một tệp vào OneDrive

 1. Chọn Tệp > lưu bản sao >OneDrive - Cá nhân.

 2. Chọn Nhập tên tệp ở đây, rồi nhập tên.

 3. Nếu bạn muốn lưu vào một thư mục khác, chọn Duyệt, rồi chọn thư mục bạn muốn.

 4. Chọn Lưu.

Lần tới khi bạn mở ứng dụng Office, bạn sẽ thấy tệp đã lưu của mình trong danh sách Gần đây bên dưới tab Trang đầu.

Danh sách vị trí trên trang Lưu bản sao của tài Word liệu.

Lưu ý: Yêu Microsoft 365, Office 2019 hoặc Office 2016.

Nếu bạn không thấy OneDrive - Cá nhân trong danh sách:

 1. Chọn Thêm Vị trí

 2. Chọn OneDrive và đăng nhập vào tài khoản Microsoft của bạn.

Ảnh chụp màn hình nút Thêm địa điểm và danh sách Thêm địa điểm trên trang Lưu như của Word.

Sử dụng OneDrive trên máy tính của bạn

Nếu bạn sử dụng Windows 10 hoặc 11, OneDrive có thể đã yêu cầu bạn đăng nhập để đồng bộ các tệp của mình.

Trong File Explorer, chọn OneDrive – Cá nhân.

Nếu OneDrive không được thiết lập, hãy xem:

File Explorer mở với OneDrive-Personal chọn

Bạn cần thêm trợ giúp?

Biểu tượng Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ
Để được trợ giúp về tài khoản Microsoft và các đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy vào mục Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft, nhập vấn đề của bạn, rồi chọn Nhận trợ giúp. Nếu bạn vẫn cần được trợ giúp, hãy chọn mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được chuyển tới tùy chọn hỗ trợ phù hợp nhất.

Huy hiệu Cơ quan hoặc Trường học

Người quản trị
Người quản trị nên xem Trợ giúp dành cho Người quản trị OneDrive, Cộng đồng Công nghệ OneDrive hoặc liên hệ với Microsoft 365 dành cho hỗ trợ doanh nghiệp.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×