Mục lục
×
Chèn bảng, ảnh & hình nền mờ
Chèn bảng, ảnh & hình nền mờ

Xoay ảnh hoặc hình

Có một số cách để xoay hình dạng hoặc hình ảnh.

Xoay ảnh hoặc hình dạng theo cách thủ công

  1. Chọn ảnh hoặc hình.

  2. Xoay hộp văn bản theo cách thủ công bằng cách chọn núm điều khiển hình dạng hoặc xoay ảnh và kéo theo hướng bạn muốn. Để giữ góc xoay 15 độ, hãy nhấn và giữ phím Shift trong khi kéo núm điều khiển xoay.

    Núm điều khiển xoay trên hình dạng

Xoay ảnh hoặc hình dạng một số tiền cụ thể

  1. Chọn ảnh hoặc hình.

  2. Đi đến định dạng hình dạng hoặc định dạng ảnh > xoay. hoặc đi tới công cụ vẽ hoặc công cụ ảnh > định dạng > xoay

  3. Sử dụng bất kỳ lệnh xoay nào trong danh sách hoặc chọn Thêm tùy chọn xoay.

    Xoay Menu với các tùy chọn xoay hơn, chọn

  4. Nhập độ lớn góc bạn muốn xoay đối tượng trong hộp Xoay.

Xem thêm

Xoay và phản chiếu văn bản

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft dùng nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×