Mục lục
×
Chia sẻ & đồng tác giả
Chia sẻ & đồng tác giả

Chấp nhận thay đổi được theo dõi

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Mẹo: Video không phải bằng ngôn ngữ của bạn? Hãy thử chọn Phụ đề Chi tiết Nút phụ đề chi tiết .

Ngay cả khi bạn hiện đã tắt Theo dõi thay đổi thì có khả năng tài liệu của bạn vẫn chứa phần gạch ngang chữ và gạch dưới bằng màu, biểu thị nội dung bị chèn và xóa theo các đề xuất trong khi bật tính năng Theo dõi thay đổi.

Đánh dấu sẽ hiển thị cho tất cả những người chọn Tất cả đánh dấu hoặc Đánh dấu Đơn giản trong phần Theo dõi của tab Xem lại.

Đánh dấu đơn giản

Loại bỏ đánh dấu bằng cách chấp nhận hoặc từ chối thay đổi. Sử dụng các nút trong mục Thay đổi của tab Xem lại.

Mục thay đổi
  • Mục Trước đóTiếp theo sẽ đưa bạn từ thay đổi này sang thay đổi kia.

  • Chấp nhận sẽ thực hiện thay đổi vĩnh viễn.

  • Từ chối sẽ hủy thay đổi.

Thực hành với Theo dõi Thay đổi và các tính năng cộng tác khác trong Word bằng cách tải xuống Mục cộng tác này trong hướng dẫn tìm hiểu Word.

Mẹo: Để chấp nhận hoặc từ chối đồng thời tất cả thay đổi, hãy bấm vào mũi tên trên nút Chấp nhận hoặc Từ chối, rồi chọn Chấp nhận tất cả thay đổi hoặc Từ chối tất cả thay đổi.Chấp nhận tất cả thay đổi

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×