We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Chỉnh sửa việc đánh số trang, chân trang và đầu trang của Trang ghi chú trong PowerPoint

Bạn có thể tạo và in Trang ghi chú để mang theo khi trình bày một trình chiếu PowerPoint.

Trang ghi chú đã in sẽ hiển thị hình thu nhỏ của trang chiếu trên một nửa trang, còn ghi chú của diễn giả trên nửa trang còn lại.

Thêm số trang, chân trang, đầu trang hoặc ngày vào Trang ghi chú

 1. Trên tab Chèn của dải băng thanh công cụ, chọn Đầu trang & Chân trang.

  Hộp thoại Đầu trang và chân trang sẽ xuất hiện.

 2. Trong hộp thoại Đầu trang và chân trang, chọn tab Ghi chú và bản phân phát.

 3. Chọn hộp kiểm cho các mục bạn muốn đưa vào Trang ghi chú được in, rồi nhập văn bản bạn muốn hiển thị ở đầu hoặc cuối mỗi trang ghi chú.

  Hiển thị hộp thoại đầu trang trong PowerPoint

  Theo mặc định, Số trang sẽ được bật. Hãy bỏ chọn hộp kiểm đó nếu bạn không muốn hiển thị số trang trên trang ghi chú được in.

  Ngày giờ đi kèm với các tùy chọn định dạng cho tem ngày:

  Để

  Thực hiện như sau

  Thêm ngày giờ cập nhật mỗi khi mở bản trình bày

  Chọn Cập nhật tự động, rồi chọn định dạng ngày giờ mà bạn muốn.

  Thêm ngày và giờ cố định

  Bấm vào Cố định, rồi nhập ngày và giờ bạn muốn.

  Ảnh Bản xem trước cho bạn biết mục nào đang bật. Bốn hình chữ nhật hẹp sẽ xuất hiện ở bốn góc của ảnh Bản xem trước. Hình chữ nhật đậm cho biết mục đang bật cho ghi chú được in. Trong ví dụ này, đầu trang và số trang đều được bật:

  Các phần xem trước cho biết những mục sẽ xuất hiện trên các trang ghi chú được in.

 4. Chọn Áp dụng cho tất cả.

 5. Trên tab Xem của dải băng, hãy chọn Trang ghi chú để xem tác động của các thay đổi.

Tên tệp và đường dẫn tệp

PowerPoint không hỗ trợ tự động chèn tên tệp hay tên đường dẫn. Thay vào đó, bạn hãy thực hiện theo quy trình bên trên và nhập tệp hay đường dẫn vào hộp văn bản được chỉ định.

Xóa thông tin đầu trang và chân trang khỏi ghi chú

 1. Chọn trang chiếu bất kỳ.

 2. Chọn Chèn > Đầ̀u trang & Chân trang Nút Đầu trang & Chân trang.

 3. Trong hộp thoại Đầu trang và Chân trang, bấm vào tab Ghi chú và Bản phân phát, bỏ chọn các hộp cho những tùy chọn bạn muốn loại bỏ khỏi đầu trang hoặc chân trang.

 4. Chọn Áp dụng cho tất cả.

 5. Trên tab Xem của dải băng, hãy chọn Trang ghi chú để xem tác động của các thay đổi.

Các thay đổi này không ảnh hưởng đến đầu trang hay chân trang trên chính trang chiếu mà chỉ ảnh hưởng đến Trang ghi chú đã in.

Xem thêm

Thêm ghi chú diễn giả vào trang chiếu của bạn

In ghi chú diễn giả

Tạo hoặc thay đổi bản phân phát của bản trình bày

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×