We couldn’t sign you in
Select the account you want to use.
Chia sẻ tệp trong Teams

Nếu bạn có thể truy nhập tệp trên thiết bị của mình, bạn có thể chia sẻ tệp với người khác trong Teams. Điều này bao gồm các tệp (theo bất kỳ loại nào) là:

 • Trên tab Tệp của các kênh và cuộc trò chuyện của bạn.

 • Trong bộ nhớ OneDrive hoặc lưu trữ đám mây khác.

 • Trên thiết bị cục bộ của bạn.

Và có hai cách để chia sẻ tệp trong tin nhắn trò chuyện: 

 • Gửi tệp.

 • Gửi liên kết đến tệp.

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video. Hãy cài đặt Microsoft Silverlight, Adobe Flash Player hoặc Internet Explorer 9.

Chia sẻ tệp trong cuộc trò chuyện trực tiếp hoặc trò chuyện nhóm

 1. Chọn Đính Nút Chọn tệp bên dưới hộp nơi bạn nhập thư, rồi chọn OneDrive hoặc Tải lên từ máy tính của tôi (tùy thuộc vào vị trí của tệp).

 2. Chọn tệp, rồi chọn Chia sẻ hoặc Mở.

Thao tác này sẽ tải lên bản sao của tệp gốc.

Bạn cũng có thể tải lên tệp bằng cách đi tới tab Tệp, rồi chọn Chia sẻ.

Chia sẻ tệp với nhóm của bạn trong kênh

 1. Chọn Đính Nút Chọn tệp bên dưới hộp nơi bạn nhập tin nhắn trong kênh.

 2. Thực hiện một trong các thao tác sau:
  • Chọn Gần đây để chọn tệp bạn đã mở gần đây, rồi chọn Tải lên bản sao.
  • Chọn Duyệt Teams và Kênh để chọn từ tất cả các tệp bạn có quyền truy nhập trong Teams, sau đó chọn xem Tải lên bản sao hoặc Chia sẻ liên kết.
  • Chọn OneDrive hoặc Tải lên từ máy tính của tôi (tùy thuộc vào vị trí của tệp), sau đó chọn Tải lên bản sao hoặc Mở.

Bạn cũng có thể đi đến tab Tệp, rồi chọn Tải lên.

Mẹo: Nếu tệp bạn muốn chia sẻ sẵn dùng trong thư mục tệp của máy tính, bạn chỉ cần kéo tệp đó vào thư.

Để đính kèm tệp vào thư

 • Nhấn vào Đính Nút Chọn tệp bên dưới hộp nơi bạn nhập thư, rồi chọn tệp từ thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.

Bạn có thể tải tệp lên Teams trên máy tính hoặc web và xem chúng trên thiết bị di động của bạn bất kỳ lúc nào sau đó.

Để biết thông tin về cách thêm các ứng dụng như Dropbox thoại của bạn, hãy xem Thêm ứng dụng của bên thứ ba vào thiết bị iOS của bạn.

Để chia sẻ tệp đã được tải lên Teams

 1. Để truy nhập vào tất cả các tệp bạn đã mở gần đây và tệp của OneDrive, nhấn vào Xem thêm Biểu tượng Tùy chọn khác trong Microsoft teams. > tệp.

 2. Đi tới tệp bạn muốn, rồi nhấn vào Xem thêm tùy chọn Chọn để xem các lựa chọn khác > chia sẻ. 

 3. Tìm kiếm và nhấn vào một người hoặc tên nhóm trong tab Trò chuyện hoặc nhấn vào một kênh từ tab Kênh.

Các tùy chọn chia sẻ khác

 • Bên cạnh tệp, nhấn vào Xem thêm tùy chọn Chọn để xem các lựa chọn khác > sao chép liên kết.
  Điều này cho phép bạn chia sẻ liên kết bên ngoài Teams.

  Hoặc

 • Nhấn vào Xem thêm Chọn để xem các lựa chọn khác > gửi bản sao.
  Thao tác này sẽ tải xuống bản sao của tệp vào điện thoại của bạn. Sau đó, bạn có thể chọn cách bạn muốn chia sẻ.

Để đính kèm tệp vào cuộc trò chuyện kênh hoặc cuộc trò chuyện

 • Nhấn vào Đính Nút Chọn tệp bên dưới hộp nơi bạn nhập thư, rồi chọn tệp từ thiết bị hoặc dịch vụ lưu trữ đám mây của bạn.

Bạn có thể tải tệp lên Teams trên máy tính hoặc web và xem chúng trên thiết bị di động của bạn bất kỳ lúc nào sau đó.

Chia sẻ tệp đã được tải lên Teams,

 1. Trượt nhanh lên từ thanh dẫn hướng ở cuối ứng dụng, rồi nhấn tệp.

 2. Tìm tệp bạn muốn trong dung lượng lưu trữ đám mây hoặc danh sách các tệp đã mở gần đây, rồi nhấn vào Xem thêm tùy chọn Chọn để xem các lựa chọn khác > chia sẻ.

 3. Định vị người hoặc nhóm bạn muốn chia sẻ tệp bằng cách tìm kiếm theo người, từ khóa hoặc tên nhóm trong tab Trò chuyện và từ khóa hoặc tên kênh trong tab Kênh.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×