Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm CONCAT kết hợp văn bản từ nhiều dải ô và/hoặc chuỗi nhưng không cung cấp dấu tách hoặc đối số IgnoreEmpty. 

Hàm CONCAT thay thế hàm CONCATENATE. Tuy nhiên, hàm CONCATENATE sẽ luôn tương thích với các phiên bản Excel cũ hơn. 

Lưu ý: Tính năng này là sẵn dùng trên Windows hoặc máy Mac nếu bạn có Office 2019, hoặc nếu bạn có một đăng ký Office 365. Nếu bạn là người đăng ký Office 365, hãy đảm bảo bạn có phiên bản Office mới nhất.

Cú pháp

CONCAT(text1, [text2],…)

Tham đối

Mô tả

văn bản 1
(bắt buộc)

Mục văn bản cần kết hợp. Một chuỗi hoặc xâu chuỗi, chẳng hạn như một dải ô.

[text2, ...]
(tùy chọn)

Các mục văn bản bổ sung cần kết hợp. Có thể có tối đa 253 tham đối văn bản cho các mục văn bản. Mỗi tham đối có thể là một chuỗi hoặc xâu chuỗi, chẳng hạn như một dải ô.

Ví dụ: =CONCAT("The"," ","sun"," ","will"," ","come"," ","up"," ","tomorrow.") sẽ trả về The sun will come up tomorrow.

Mẹo: Để đưa dấu tách (chẳng hạn như giãn cách hoặc dấu và (&)) vào giữa văn bản bạn muốn kết hợp và để loại bỏ các đối số trống mà bạn không muốn xuất hiện trong kết quả văn bản kết hợp, bạn có thể dùng hàm TEXTJOIN.

Ghi chú

  • Nếu chuỗi kết quả vượt quá 32767 ký tự (giới hạn ô) thì hàm CONCAT sẽ trả về lỗi #VALUE! .

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong mỗi bảng sau đây và dán vào ô A1 của một bảng tính Excel mới. Để công thức hiển thị kết quả, hãy chọn chúng, nhấn F2 và sau đó nhấn Enter. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Ví dụ 1

=CONCAT(B:B, C:C)

A

B

a1

b1

a2

b2

a4

b4

a5

b5

a6

b6

a7

b7

Vì hàm này cho phép tham chiếu đầy đủ các cột và hàng nên kết quả trả về là: A’sa1a2a4a5a6a7B’sb1b2b4b5b6b7

Ví dụ 2

=CONCAT(B2:C8)

A

B

a1

b1

a2

b2

a4

b4

a5

b5

a6

b6

a7

b7

Kết quả: a1b1a2b2a4b4a5b5a6b6a7b7

Ví dụ 3

Dữ liệu

Tên

Họ

cá hồi suối

Andreas

Hauser

loài

Fourth

Pine

32

Công thức

Mô tả

Kết quả

=CONCAT("Mật độ tập trung theo luồng đối với ", A2," ", A3, " là ", A4, "/mile.")

Tạo câu bằng cách kết hợp dữ liệu trong cột A với các văn bản khác.

Mật độ tập trung theo luồng đối với loài cá hồi suối là 32/dặm

=CONCAT(B2," ", C2)

Ghép nối ba phần: chuỗi trong ô B2, một ký tự khoảng trắng và giá trị trong ô C2.

Andreas Hauser

=CONCAT(C2, ", ", B2)

Ghép nối ba phần: chuỗi trong ô C2, một chuỗi kèm dấu phẩy, ký tự khoảng trắng và giá trị trong ô B2.

Hauser, Andreas

=CONCAT(B3," & ", C3)

Ghép nối ba phần: chuỗi trong ô B3, một chuỗi bao gồm một khoảng trắng, dấu và, rồi đến một khoảng trắng khác và giá trị trong ô C3.

Fourth & Pine

=B3 & " & " & C3

Ghép nối các mục giống như trong ví dụ trước nhưng bằng cách sử dụng dấu và (&) thay cho hàm CONCAT.

Fourth & Pine

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Hàm CONCATENATE

Hàm TEXTJOIN

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

Các phím tắt và phím chức năng của Excel

Hàm văn bản (tham khảo)

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×