Bỏ qua để tới nội dung chính

Hàm Văn bản (tham khảo)

Để biết thông tin chi tiết về một hàm, hãy bấm vào tên hàm đó ở cột đầu tiên.

Lưu ý: Các đánh dấu phiên bản chỉ rõ phiên bản Excel mà hàm được ra mắt. Những hàm này không khả dụng trong các phiên bản trước đó. Ví dụ: đánh dấu phiên bản 2013 cho biết rằng hàm này có khả dụng trong Excel 2013 và tất cả các phiên bản mới hơn.

Hàm

Mô tả

Hàm ASC

Thay đổi các chữ cái tiếng Anh (hai byte) độ rộng đầy đủ hoặc katakana trong chuỗi ký tự thành các ký tự (một byte) nửa độ rộng

Hàm BAHTTEXT

Chuyển đổi một số thành văn bản, bằng cách dùng định dạng tiền tệ ß (baht)

Hàm CHAR

Trả về ký tự được xác định bởi số mã

Hàm CLEAN

Loại bỏ tất cả ký tự không thể in từ văn bản

Hàm CODE

Trả về một mã số cho ký tự đầu tiên trong một chuỗi văn bản

Hàm CONCAT
Excel 2016

Kết hợp văn bản từ nhiều phạm vi và/hoặc chuỗi nhưng không cung cấp dấu tách hoặc tham đối IgnoreEmpty.

Hàm CONCATENATE

Nối một số mục văn bản vào một mục văn bản

Hàm DBCS
 Excel 2013

Thay đổi các chữ cái tiếng Anh (một byte) nửa độ rộng hoặc katakana trong chuỗi ký tự thành các ký tự (hai byte) độ rộng đầy đủ

Hàm DOLLAR

Chuyển đổi một số thành văn bản bằng cách dùng định dạng tiền tệ $ (đôla)

Hàm EXACT

Kiểm tra xem hai giá trị văn bản có giống nhau không

Hàm FIND, FINDB

Tìm một giá trị văn bản trong một văn bản khác (phân biệt chữ hoa, chữ thường)

Hàm FIXED

Định dạng một số như là văn bản với một số lượng cố định các số thập phân

Hàm LEFT, LEFTB

Trả về các ký tự ngoài cùng bên trái từ giá trị văn bản

Hàm LEN, LENB

Trả về số ký tự trong một chuỗi văn bản

Hàm LOWER

Chuyển văn bản thành chữ thường

Hàm MID, MIDB

Trả về một số lượng ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản bắt đầu tại vị trí bạn xác định

Hàm NUMBERVALUE
 Excel 2013

Chuyển đổi văn bản thành số theo cách độc lập bản địa

Hàm PHONETIC

Trích các ký tự ngữ âm (furigana) từ một chuỗi văn bản

Hàm PROPER

Viết hoa chữ cái đầu trong mỗi từ của một giá trị văn bản

Hàm REPLACE, REPLACEB

Thay thế các ký tự trong văn bản

Hàm REPT

Lặp lại văn bản một số lần đã cho

Hàm RIGHT, RIGHTB

Trả về các ký tự ngoài cùng bên phải từ giá trị văn bản

Hàm SEARCH, SEARCHB

Tìm một giá trị văn bản trong một văn bản khác (không phân biệt chữ hoa, chữ thường)

Hàm SUBSTITUTE

Thay văn bản mới cho văn bản cũ trong một chuỗi văn bản

Hàm T

Chuyển đổi các đối số của nó thành văn bản

Hàm TEXT

Định dạng một số và chuyển đổi nó thành văn bản

Hàm TEXTJOIN
Excel 2016

Kết hợp văn bản từ nhiều phạm vi và/hoặc các chuỗi và bao gồm một dấu tách mà bạn chỉ định giữa mỗi giá trị văn bản sẽ được kết hợp. Nếu dấu tách là một chuỗi văn bản trống, hàm này sẽ ghép nối các phạm vi một cách hiệu quả.

Hàm TRIM

Loại bỏ các khoảng trắng từ văn bản

Hàm UNICHAR
 Excel 2013

Trả về ký tự Unicode là các tham chiếu bởi giá trị số thức đã cho

Hàm UNICODE
 Excel 2013

Trả về số (điểm mã) tương ứng với ký tự đầu tiên của văn bản

Hàm UPPER

Chuyển đổi văn bản thành chữ hoa

Hàm VALUE

Chuyển đổi một đối số văn bản thành một số

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt.

Xem Thêm

Hàm Excel (theo thể loại)

Hàm Excel (bảng chữ cái)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×