Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để biết thông tin chi tiết về một hàm, hãy bấm vào tên hàm đó ở cột đầu tiên.

Lưu ý: Các đánh dấu phiên bản chỉ rõ phiên bản Excel mà hàm được ra mắt. Những hàm này không khả dụng trong các phiên bản trước đó. Ví dụ: đánh dấu phiên bản 2013 cho biết rằng hàm này có khả dụng trong Excel 2013 và tất cả các phiên bản mới hơn.

Hàm

Mô tả

Hàm ARRAYTOTEXT
Nút Office 365

Trả về mảng giá trị văn bản từ mọi khoảng được chỉ định

Hàm ASC

Thay đổi các chữ cái tiếng Anh (hai byte) độ rộng đầy đủ hoặc katakana trong chuỗi ký tự thành các ký tự (một byte) nửa độ rộng

Hàm BAHTTEXT

Chuyển đổi một số thành văn bản, bằng cách dùng định dạng tiền tệ ß (baht)

Hàm CHAR

Trả về ký tự được xác định bởi số mã

Hàm CLEAN

Loại bỏ tất cả ký tự không thể in từ văn bản

Hàm CODE

Trả về một mã số cho ký tự đầu tiên trong một chuỗi văn bản

Hàm CONCAT
Excel 2016

Kết hợp văn bản từ nhiều phạm vi và/hoặc chuỗi nhưng không cung cấp dấu tách hoặc tham đối IgnoreEmpty.

Hàm CONCATENATE

Nối một số mục văn bản vào một mục văn bản

Hàm DBCS
 Excel 2013

Thay đổi các chữ cái tiếng Anh (một byte) nửa độ rộng hoặc katakana trong chuỗi ký tự thành các ký tự (hai byte) độ rộng đầy đủ

Hàm DOLLAR

Chuyển đổi một số thành văn bản bằng cách dùng định dạng tiền tệ $ (đôla)

Hàm EXACT

Kiểm tra xem hai giá trị văn bản có giống nhau không

Hàm FIND, FINDB

Tìm một giá trị văn bản trong một văn bản khác (phân biệt chữ hoa, chữ thường)

Hàm FIXED

Định dạng một số như là văn bản với một số lượng cố định các số thập phân

Hàm LEFT, LEFTB

Trả về các ký tự ngoài cùng bên trái từ giá trị văn bản

Hàm LEN, LENB

Trả về số ký tự trong một chuỗi văn bản

Hàm LOWER

Chuyển văn bản thành chữ thường

Hàm MID, MIDB

Trả về một số lượng ký tự cụ thể từ một chuỗi văn bản bắt đầu tại vị trí bạn xác định

Hàm NUMBERVALUE
 Excel 2013

Chuyển đổi văn bản thành số theo cách độc lập bản địa

Hàm PHONETIC

Trích các ký tự ngữ âm (furigana) từ một chuỗi văn bản

Hàm PROPER

Viết hoa chữ cái đầu trong mỗi từ của một giá trị văn bản

Hàm REPLACE, REPLACEB

Thay thế các ký tự trong văn bản

Hàm REPT

Lặp lại văn bản một số lần đã cho

Hàm RIGHT, RIGHTB

Trả về các ký tự ngoài cùng bên phải từ giá trị văn bản

Hàm SEARCH, SEARCHB

Tìm một giá trị văn bản trong một văn bản khác (không phân biệt chữ hoa, chữ thường)

Hàm SUBSTITUTE

Thay văn bản mới cho văn bản cũ trong một chuỗi văn bản

Hàm T

Chuyển đổi các đối số của nó thành văn bản

Hàm TEXT

Định dạng một số và chuyển đổi nó thành văn bản

Hàm TEXTAFTER
Nút Office 365

Trả về văn bản xuất hiện sau ký tự hoặc chuỗi đã cho

Hàm TEXTBEFORE
Nút Office 365

Trả về văn bản xuất hiện trước một ký tự hoặc chuỗi đã cho

Hàm TEXTJOIN
Nút Office 365

Kết hợp văn bản từ nhiều dải ô và/hoặc chuỗi

Hàm TEXTSPLIT
Nút Office 365

Tách chuỗi văn bản bằng cách dùng dấu tách cột và hàng

Hàm TRIM

Loại bỏ các khoảng trắng từ văn bản

Hàm UNICHAR
 Excel 2013

Trả về ký tự Unicode là các tham chiếu bởi giá trị số thức đã cho

Hàm UNICODE
 Excel 2013

Trả về số (điểm mã) tương ứng với ký tự đầu tiên của văn bản

Hàm UPPER

Chuyển đổi văn bản thành chữ hoa

Hàm VALUE

Chuyển đổi một đối số văn bản thành một số

Hàm VALUETOTEXT
Nút Office 365

Trả về văn bản từ mọi giá trị được chỉ định

Quan trọng: Kết quả được tính toán của công thức và một số hàm trang tính Excel có thể hơi khác biệt giữa máy tính chạy Windows sử dụng kiến trúc x86 hoặc x86-64 và máy tính chạy Windows RT sử dụng kiến trúc ARM. Tìm hiểu thêm về sự khác biệt.

Xem thêm

Các hàm Excel (theo thể loại)

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×