COUNTBLANK (Hàm COUNTBLANK)

Lưu ý: Chúng tôi muốn cung cấp cho bạn nội dung trợ giúp mới nhất ở chính ngôn ngữ của bạn, nhanh nhất có thể. Trang này được dịch tự động nên có thể chứa các lỗi về ngữ pháp hoặc nội dung không chính xác. Mục đích của chúng tôi là khiến nội dung này trở nên hữu ích với bạn. Vui lòng cho chúng tôi biết ở cuối trang này rằng thông tin có hữu ích với bạn không? Dưới đây là bài viết bằng Tiếng Anh để bạn tham khảo dễ hơn.

Sử dụng hàm COUNTBLANK, một trong các hàm Thống kê, để đếm số ô trống trong dải ô.

Cú pháp

COUNTBLANK(range)

Cú pháp hàm COUNTBLANK có các tham đối sau đây:

  • Range    Bắt buộc. Phạm vi mà từ đó bạn muốn đếm các ô trống.

Chú thích

Ô có công thức trả về "" (văn bản trống) cũng được đếm. Ô có giá trị bằng không sẽ không được đếm.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau, rồi dán vào ô A1 trong một trang tính Excel mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

6

27

4

34

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTBLANK(A2:B5)

Đếm ô trống trong dải ở trên.

2

Lưu ý: Việc sao chép từ một số trình duyệt có thể thêm một dấu nháy đơn vào đầu công thức khi công thức đó được dán vào Excel. Nếu công thức không hiển thị kết quả, hãy chọn ô đó, nhấn F2, xóa dấu nháy đơn, rồi nhấn Enter.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể nhờ chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel, tìm sự hỗ trợ trongCộng đồng Giải pháp hoặc đề xuất tính năng hay cải tiến mới trên Excel User Voice.

Xem Thêm

Tổng quan về các công thức trong Excel

Cách tránh các công thức bị lỗi

Tìm và chỉnh sửa các lỗi trong công thức

Phím tắt và phím chức năng của Excel

Các hàm thống kê (tham khảo)

Các hàm Excel (theo bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×