Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sử dụng hàm COUNTBLANK, một trong các hàm Thống kê, để đếm số ô trống trong phạm vi ô.

Cú pháp

COUNTBLANK(range)

Cú pháp hàm COUNTBLANK có các tham đối sau đây:

  • Range    Bắt buộc. Phạm vi mà từ đó bạn muốn đếm các ô trống.

Chú thích

Ô có công thức trả về "" (văn bản trống) cũng được đếm. Ô có giá trị bằng không sẽ không được đếm.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau, rồi dán vào ô A1 trong một trang tính Excel mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

6

27

4

34

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTBLANK(A2:B4)

Đếm ô trống trong dải ở trên.

2

Lưu ý: Việc sao chép từ một số trình duyệt có thể thêm một dấu nháy đơn vào đầu công thức khi công thức đó được dán vào Excel. Nếu công thức không hiển thị kết quả, hãy chọn ô đó, nhấn F2, xóa dấu nháy đơn, rồi nhấn Enter.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

Các phím tắt và phím chức năng của Excel

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×