Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Sử dụng hàm COUNTBLANK, một trong các Hàm thống kê , để đếm số ô trống trong phạm vi ô.

Cú pháp

COUNTBLANK(range)

Cú pháp hàm COUNTBLANK có các tham đối sau đây:

  • Range    Bắt buộc. Phạm vi mà từ đó bạn muốn đếm các ô trống.

Chú thích

Ô có công thức trả về "" (văn bản trống) cũng được đếm. Ô có giá trị bằng không sẽ không được đếm.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong bảng sau, rồi dán vào ô A1 trong một trang tính Excel mới.

Dữ liệu

Dữ liệu

6

27

4

34

Công thức

Mô tả

Kết quả

=COUNTBLANK(A2:B4)

Đếm ô trống trong dải ở trên.

2

Lưu ý: Việc sao chép từ một số trình duyệt có thể thêm một dấu nháy đơn vào đầu công thức khi công thức đó được dán vào Excel. Nếu công thức không hiển thị kết quả, hãy chọn ô đó, nhấn F2, xóa dấu nháy đơn, rồi nhấn Enter.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Tổng quan về các công thức trong Excel

Làm thế nào để tránh công thức bị lỗi

Tìm và sửa lỗi trong công thức

Các phím tắt và phím chức năng của Excel

Các hàm Excel (theo thứ tự bảng chữ cái)

Các hàm Excel (theo thể loại)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×