Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm ENCODEURL trả về một chuỗi mã hóa URL, thay thế một số ký tự không phải là chữ cái-số bằng ký hiệu phần trăm (%) và một số thập lục phân.

Lưu ý: 

  • Hàm ENCODEURL không sẵn dùng trong phiên bản Excel dành cho web hoặc Excel cho máy Mac.

  • Hàm ENCODEURL có thể xuất hiện trong Excel cho bộ sưu tập hàm của máy Mac, nhưng hàm dựa vào các tính năng của hệ điều hành Windows, vì vậy hàm sẽ không trả về kết quả trên máy Mac.

Cú pháp

ENCODEURL(văn bản)

Cú pháp hàm ENCODEURL có đối số sau đây.

Đối số

Mô tả

Văn bản   

Bắt buộc

Một chuỗi cần mã hóa URL

Ví dụ

Đây là một ví dụ đơn giản, tham chiếu đến một Excel trên một máy chủ Microsoft SharePoint chủ. 

=ENCODEURL("Http://contoso.sharepoint.com/Finance/Profit mất và Mất Statement.xlsx")

 Kết quả là:

http%3A%2F%2Fcontoso.sharepoint.com%2FFinance%2FProfit%20and%20Loss%20Statement.xlsx  

Bạn cũng có thể dùng hàm ENCODEURL kết hợp với hàm WEBSERVICE. Ví dụ: bạn có thể sử dụng dịch markitondemand.com api công ty để trả về thông tin về cổ phiếu công ty:

=WEBSERVICE("http://dev.markitondemand.com/MODApis/Api/Quote/xml?symbol="&ENCODEURL(C2))

Nơi bạn có chứng khoán trong ô C2.

Sau đó bạn có thể dùng hàm FILTERXML để trích xuất dữ liệu cụ thể về chứng khoán đó. Ví dụ: để lấy Giá Cuối cùng của chứng khoán trong ô C2, bạn có thể sử dụng:

=FILTERXML(WEBSERVICE("http://dev.markitondemand.com/MODApis/Api/Quote/xml?symbol="&ENCODEURL(C2)),"//QuoteApiModel/Data/LastPrice")

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

FILTERXML (Hàm FILTERXML)

Hàm WEBSERVICE

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×