You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Hàm ENCODEURL trả về một chuỗi mã hóa URL, thay thế một số ký tự không phải là chữ cái-số bằng ký hiệu phần trăm (%) và một số thập lục phân.

Lưu ý: 

  • Hàm ENCODEURL không sẵn dùng trong phiên bản Excel dành cho web hoặc Excel cho máy Mac.

  • Hàm ENCODEURL có thể xuất hiện trong Excel cho bộ sưu tập hàm của máy Mac, nhưng hàm dựa vào các tính năng của hệ điều hành Windows, vì vậy hàm sẽ không trả về kết quả trên máy Mac.

Cú pháp

ENCODEURL(văn bản)

Cú pháp hàm ENCODEURL có đối số sau đây.

Đối số

Mô tả

Văn bản   

Bắt buộc

Một chuỗi cần mã hóa URL

Ví dụ

Đây là một ví dụ đơn giản, tham chiếu đến một Excel trên một máy chủ Microsoft SharePoint chủ. 

=ENCODEURL("Http://contoso.sharepoint.com/Finance/Profit mất và Mất Statement.xlsx")

 Kết quả là:

http%3A%2F%2Fcontoso.sharepoint.com%2FFinance%2FProfit%20and%20Loss%20Statement.xlsx  

Bạn cũng có thể dùng hàm ENCODEURL kết hợp với hàm WEBSERVICE. Ví dụ: bạn có thể sử dụng dịch markitondemand.com api công ty để trả về thông tin về cổ phiếu công ty:

=WEBSERVICE("http://dev.markitondemand.com/MODApis/Api/Quote/xml?symbol="&ENCODEURL(C2))

Nơi bạn có chứng khoán trong ô C2.

Sau đó bạn có thể dùng hàm FILTERXML để trích xuất dữ liệu cụ thể về chứng khoán đó. Ví dụ: để lấy Giá Cuối cùng của chứng khoán trong ô C2, bạn có thể sử dụng:

=FILTERXML(WEBSERVICE("http://dev.markitondemand.com/MODApis/Api/Quote/xml?symbol="&ENCODEURL(C2)),"//QuoteApiModel/Data/LastPrice")

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

FILTERXML (Hàm FILTERXML)

Hàm WEBSERVICE

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×