Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Hàm FILTERXML trả về dữ liệu cụ thể từ nội dung XML bằng cách dùng xpath đã xác định.

Lưu ý: 

 • Hàm FILTERXML không sẵn dùng trong phiên bản Excel dành cho web và Excel for Mac.

 • Hàm này có thể xuất hiện trong bộ sưu tập hàm ở Excel for Mac nhưng hàm này dựa vào các tính năng của hệ điều hành Windows, do đó hàm sẽ không trả về kết quả trên máy Mac.

Cú pháp

FILTERXML(xml, xpath)

Cú pháp hàm FILTERXML có các đối số sau đây.

Đối số

Mô tả

xml   

Bắt buộc

Một chuỗi ở định dạng XML hợp lệ

xpath   

Bắt buộc

Một chuỗi ở định dạng XPath chuẩn

Lưu ý: 

 • Nếu xml không hợp lệ, FILTERXML trả về giá trị lỗi #VALUE! .

 • Nếu xml chứa không gian tên có tiền tố không hợp lệ, FILTERXML trả về giá trị lỗi #VALUE! .

Ví dụ

 1. Ví dụ này dùng hàm FILTERXML trên dữ liệu XML được trả về trong ô B2, vốn do các kết quả của hàm WEBSERVICE cung cấp trên truy vấn web trong ô B1.

  Ví dụ về hàm FILTERXML

  Dữ liệu từ FILTERXML được trả về trong các ô B3:B5 và C3:C5 và hiện ba kết quả truy vấn được cập nhật gần đây nhất trên Wikipedia và thời gian cập nhật chúng (trong UTC, "Giờ Quốc tế Phối hợp").

  Các ô B3:B5 có chứa công thức =FILTERXML(B3,"//rc/@title").

  Các ô C3:C5 có chứa công thức =FILTERXML(B3,"//rc/@timestamp").

  Lưu ý: Nếu bạn có phiên bản hiện tại của Microsoft 365, thì bạn chỉ cần nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn ENTER để xác nhận công thức là công thức mảng động. Nếu không, công thức phải được nhập dưới dạng công thức mảng thừa tự bằng cách chọn dải ô đầu ra trước, nhập công thức vào ô trên cùng bên trái của dải ô đầu ra, rồi nhấn CTRL+SHIFT+ENTER để xác nhận. Excel chèn dấu ngoặc nhọn ở đầu và cuối công thức giúp bạn. Để biết thêm thông tin về công thức mảng, hãy xem mục Hướng dẫn và ví dụ về công thức mảng.

 2. Bạn cũng có thể dùng FILTERXML kết hợp với các hàm ENCODEURLvà WEBSERVICE. Ví dụ: bạn có thể sử dụng dịch vụ api markitondemand.com để trả về thông tin về cổ phiếu công ty:

  =WEBSERVICE("http://dev.markitondemand.com/MODApis/Api/Quote/xml?symbol="Tìm kiếm&ENCODEURL(C2))

  Nơi bạn có chứng khoán trong ô C2.

  Sau đó bạn có thể dùng hàm FILTERXML để trích xuất dữ liệu cụ thể về chứng khoán đó. Ví dụ: để lấy Giá Cuối cùng của chứng khoán trong ô C2, bạn có thể sử dụng:

  =FILTERXML(WEBSERVICE("http://dev.markitondemand.com/MODApis/Api/Quote/xml?symbol="&ENCODEURL(C2)),"//QuoteApiModel/Data/LastPrice")

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi chuyên gia trong Cộng đồng kỹ thuật Excel hoặc nhận hỗ trợ trong Cộng đồng.

Xem thêm

Hàm ENCODEURL

Hàm WEBSERVICE

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×