WEBSERVICE (Hàm WEBSERVICE)

Hàm WebService trả về dữ liệu từ một dịch vụ web trên Internet hoặc intranet.

Lưu ý: 

  • Hàm WEBSERVICE chỉ sẵn dùng trong Excel 2013 và phiên bản mới hơn cho Windows.

  • Hàm WEBSERVICE có thể xuất hiện trong bộ sưu tập hàm Excel for Mac nhưng nó dựa trên các tính năng hệ điều hành Windows, vì vậy nó sẽ không trả về kết quả trên máy Mac.

Cú pháp

WEBSERVICE(url)

Cú pháp hàm WEBSERVICE có các đối số sau đây.

Đối số

Mô tả

.url   

Bắt buộc

URL của dịch vụ web được gọi

Lưu ý: 

  • Nếu các đối số không thể trả về dữ liệu, WEBSERVICE trả về #VALUE! lỗi.

  • Nếu kết quả đối số trong một chuỗi không hợp lệ hoặc có chứa nhiều hơn giới hạn ô cho phép của các ký tự 32767, WEBSERVICE trả về #VALUE! lỗi.

  • Nếu URL là một chuỗi chứa nhiều hơn các ký tự 2048 được cho phép nhận được yêu cầu, WEBSERVICE trả về #VALUE! lỗi.

  • Đối với các giao thức không được hỗ trợ, chẳng hạn như FTP:// hoặc file://, webservice trả về #VALUE! .

Ví dụ

Dưới đây là ví dụ về việc sử dụng dịch vụ WebService:

=WEBSERVICE(“http://mywebservice.com/serviceEndpoint?searchString=Excel”)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongTrả lời cộng đồng.

Xem thêm

Hàm ENCODEURL

FILTERXML (Hàm FILTERXML)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

Cảm ơn bạn đã phản hồi! Để trợ giúp tốt hơn, có lẽ chúng tôi sẽ kết nối bạn với một trong những nhân viên hỗ trợ Office của chúng tôi.

×