You have multiple accounts
Choose the account you want to sign in with.

Hàm WEBSERVICE trả về dữ liệu từ một dịch vụ web trên Internet hoặc Intranet.

Lưu ý: 

  • Hàm WEBSERVICE chỉ khả dụng trong năm Excel 2013 trở lên để sử dụng cho Windows.

  • Hàm WEBSERVICE có thể xuất hiện trong bộ sưu tập hàm Excel for Mac nhưng hàm này dựa vào các tính năng của hệ điều hành Windows, vì vậy hàm sẽ không trả về kết quả trên máy Mac.

Cú pháp

WEBSERVICE(url)

Cú pháp hàm WEBSERVICE có đối số sau đây.

Đối số

Mô tả

.url   

Bắt buộc

URL của dịch vụ web sẽ được gọi

Lưu ý: 

  • Nếu các đối số không thể trả về dữ liệu, WEBSERVICE trả về giá trị #VALUE! lỗi.

  • Nếu các đối số trong chuỗi không hợp lệ hoặc chứa nhiều hơn giới hạn ô cho phép 32767 ký tự, WEBSERVICE trả về giá trị #VALUE! lỗi.

  • Nếu url là chuỗi chứa nhiều hơn 2048 ký tự được cho phép cho yêu cầu GET, WEBSERVICE trả về giá trị #VALUE! lỗi.

  • Đối với các giao thức không được hỗ trợ, chẳng hạn như ftp:// hoặc file://,WEBSERVICE sẽ trả về giá trị #VALUE! .

Ví dụ

Sau đây là ví dụ sử dụng dịch vụ web chính tả:

=WEBSERVICE(“http://mywebservice.com/serviceEndpoint?searchString=Excel”)

Mẹo: 

  • Để có kết quả tốt nhất, cần mã hóa URL cho WEBSERVICE trước khi đưa vào công thức.

  • Để mã hóa URL, hãy dùng hàm ENCODEURL. Sau đó tham chiếu ô bằng URL được mã hóa trong công thức WEBSERVICE.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Xem thêm

Hàm ENCODEURL

FILTERXML (Hàm FILTERXML)

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×