Chủ đề liên quan
×
Project Home
Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Tiếng Anh
Chúng tôi rất tiếc. Bài viết này không có bằng ngôn ngữ của bạn.
Project Home

Project Home

Project Home gives you a birds-eye view of the projects and roadmaps that matter the most. It helps you keep track of important projects by letting you mark them favorites, so you'll see them at the top of the Project Home page. 

Go to your Project Home

 1. Sign in to Microsoft 365, select All apps, and then select the Project icon. Alternatively, go to project.microsoft.com.

 2. On the Project Home page, you'll see all of the projects and roadmaps you've viewed recently, or you can create a new one.

  Tips: 

  • You can do more from the Project Home page. Select More options  Control icon  for each project or roadmap listed on the page to see a list of choices. 

  • To use Roadmap to expand your view from Project Home, see Welcome to Roadmap. 

  Notes: 

  • Projects created in Production Dataverse environments show the name of the environment where they were created in parentheses next to the project type.

  • To create a project in a Production Dataverse environment, use the Project Power App.

Manage your view of Recent and Favorites lists 

You can add and remove projects from your Recent list and Favorites list in Project Home.

Notes: 

 • A project must be in your Recent list before it can be added to your Favorites list.

 • If you can't find the project you're looking for, you can search for it by typing the name of the project into the search box filter on Project Home.

Add a project to the Recent list

 1. Open a project or roadmap you want to add to Project Home.

 2. The project will automatically be added to the Recent list in Project Home.

Remove a project from the Recent list

 1. In Project Home, go to the Recent list and hover over the project you want to remove.

 2. Select More options  Control icon, and then select Remove from list.

 3. The project will no longer display in the Recent list.

Add a project to the Favorites list

 1. In Project Home, go to the Recent list and hover over the project you want to move to the Favorites list.

 2. Select Mark favorite Add to favorites.

 3. The project will move to the Favorites list.

Remove a project from the Favorites list

 1. In Project Home, find the project you want to remove from the Favorites list.

 2. In the project card, select More options  Control icon and then select Remove from favorites.

 3. The project will no longer display in the favorites list.

See also

Move your .mpp project file from Project desktop to Project for the web 

Why can't I see Roadmap in Project Home?

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Explore subscription benefits, browse training courses, learn how to secure your device, and more.

Communities help you ask and answer questions, give feedback, and hear from experts with rich knowledge.

Thông tin này có hữu ích không?

Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×