Chủ đề liên quan
×
Sử dụng Word cho trường học
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.
Sử dụng Word cho trường học

Giãn cách dòng kép trong tài liệu

Bạn có thể cách nhau đôi cho toàn bộ hoặc một phần tài liệu Word.

Để giãn cách đôi cho toàn bộ tài liệu, đi đến mục Thiết > Dãn cách Đoạn, rồi chọn Đôi .

Menu Dãn cách Đoạn

Mẹo: Để chỉ dãn cách kép một phần tài liệu, chọn đoạn văn bạn muốn thay đổi, đi đến Trang đầu > Giãn cách Dòng và Đoạn văn, rồi chọn 2,0.
Màn hình Giãn cách Dòng và Đoạn văn

Quan trọng:  Office 2010 không còn được hỗ trợ. Nâng cấp lên Microsoft 365 để làm việc từ bất kỳ thiết bị nào và tiếp tục nhận được hỗ trợ.

Nâng cấp ngay

Cách hai khoảng cách cho toàn bộ tài liệu

  1. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Kiểu, bấm chuột phải vào Thông thường, rồi bấm vào Sửa đổi.

    Ảnh Ribbon Word

  2. Bên dưới Địnhdạng , bấm vào nút Dấu cách Kép, rồi bấm vào OK.

    Định dạng cho toàn bộ tài liệu sẽ thay đổi thành giãn cách đôi.

Cách dòng kép cho văn bản đã chọn

  1. Chọn văn bản bạn muốn thay đổi.

  2. Trên tab Trang đầu, trong nhóm Đoạn văn, bấm vào Giãn cách Dòng và Đoạn văn( Giãn cách Dòng trong Word 2007) để Ảnh nút.

  3. Bấm 2,0.

Xem thêm

Giãn cách dòng đơn trong tài liệu

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×