Dãn cách đơn nhanh chóng toàn bộ tài liệu của bạn bằng cách dùng nút Dãn cách Đoạn văn trên tab Thiết kế.

Khoảng cách đơn cho tài liệu của bạn

 1. Chọn phần trên cùng của tài liệu.

 2. Đi tới Thiết kế > cách Đoạn.

 3. Chọn Không có Khoảng cách Đoạnvăn .

  Đặt khoảng cách đơn trên tài liệu

Làm như vậy sẽ ghi đè thiết đặt của tập kiểu bạn đang dùng. Để quay lại cài đặt ban đầu:

 1. Đi tới Thiết kế > cách Đoạn.

 2. Chọn Mặc định hoặc tên kiểu bạn hiện đang sử dụng.

  Mặc định bên dưới Bộ kiểu được chọn

Cách một phần tài liệu

 1. Hãy chọn những đoạn văn bản mà bạn muốn đổi.

 2. Đi tới Trang đầu > Giãn cách Dòng và Đoạn văn trong Nút Dãn cách Dòng và Đoạn văn .

 3. Chọn 1,0

Khoảng cách đơn cho tài liệu của bạn

 1. Đi tới Thiết kế > cách Đoạn.

 2. Chọn Không có Khoảng cách Đoạnvăn .

Làm như vậy sẽ ghi đè thiết đặt của tập kiểu bạn đang dùng. Để quay lại cài đặt ban đầu:

 1. Đi tới Thiết kế > cách Đoạn.

 2. Chọn Mặc định hoặc tên kiểu bạn hiện đang sử dụng.

Cách một phần tài liệu

 1. Hãy chọn những đoạn văn bản mà bạn muốn đổi.

 2. Đi tới Trang đầu > Giãn cách Dòng và Đoạn văn trong Nút Dãn cách Dòng và Đoạn văn .

 3. Chọn 1,0

 1. Hãy chọn những đoạn văn bản mà bạn muốn đổi.

 2. Đi tới Trang đầu > Giãn cách Dòng và Đoạn văn trong Nút Dãn cách Dòng và Đoạn văn .

 3. Chọn 1,0

Word dành cho web không có cách nào để thay đổi mặc định. Điều này sẽ chỉ thay đổi thiết đặt cho tài liệu này.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×