Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Trả về văn bản xuất hiện sau ký tự hoặc chuỗi đã cho. Hàm này ngược với hàm TEXTBEFORE.

Cú pháp

=TEXTAFTER(text,delimiter,[instance_num], [match_mode], [match_end], [if_not_found])

Cú pháp hàm TEXTAFTER có các đối số sau đây:

Text       Văn bản bạn đang tìm kiếm bên trong. Ký tự đại diện không được phép. Bắt buộc.

dấu tách   Văn bản đánh dấu điểm sau đó bạn muốn trích xuất. Bắt buộc.

instance_num       Phiên bản của dấu tách sau đó bạn muốn trích xuất văn bản.  Theo mặc định, instance_num = 1.  Một số âm bắt đầu tìm kiếm văn bản từ cuối. Không bắt buộc.

match_mode    Xác định xem tìm kiếm văn bản có phân biệt chữ hoa chữ thường hay không. Mặc định là phân biệt chữ hoa, chữ thường. Không bắt buộc. Nhập một trong những thông tin sau:

  • 0      Phân biệt chữ hoa chữ thường.

  • 1      Không nhạy cảm trường hợp.

match_end   Coi phần cuối văn bản là dấu tách. Theo mặc định, văn bản là kết quả khớp chính xác. Không bắt buộc. Nhập một trong những thông tin sau:

  • 0      Không khớp dấu tách với cuối văn bản.

  • 1      Khớp dấu tách với phần cuối của văn bản.

if_not_found   Giá trị được trả về nếu không tìm thấy kết quả khớp. Theo mặc định, #N/A được trả về. Không bắt buộc.

Chú thích

Khi tìm kiếm với giá trị dấu tách trống, TEXTAFTER sẽ khớp ngay lập tức. Nó trả về toàn bộ văn bản khi tìm kiếm từ phía trước (nếu instance_num dương) và văn bản trống khi tìm kiếm từ cuối (nếu kết instance_num âm).  

Ví dụ

Kết quả

=TEXTAFTER("Red riding hood's, red hood", "hood")

Mui xe màu đỏ

=TEXTAFTER("Red riding hood's, red hood", "")

Mui xe cưỡi đỏ, mui xe màu đỏ

=TEXTAFTER("Red riding hood's, red hood", "", -1)

Lỗi

  • Excel trả về lỗi #N/A nếu dấu tách không nằm trong văn bản.

  • Excel trả về giá #VALUE! nếu instance_num = 0 hoặc nếu instance_num văn bản lớn hơn độ dài văn bản.

  • Excel trả về #N/A nếu instance_num dấu tách lớn hơn số lần xuất hiện của dấu tách.

Ví dụ

Sao chép dữ liệu ví dụ trong mỗi bảng sau đây và dán vào ô A1 của một trang tính Excel mới. Nếu cần, bạn có thể điều chỉnh độ rộng cột để xem toàn bộ dữ liệu.

Dữ liệu

Mui xe màu đỏ quàng khăn đỏ của

Mui xe màu đỏ quàng khăn đỏ của

Công thức

Kết quả

=TEXTAFTER(A2,"Đỏ")

 Mui xe màu đỏ cưỡi

=TEXTAFTER(A2,"basket")

#N/A

=TEXTAFTER(A3,"red",2)

 Hood

=TEXTAFTER(A3,"red",-2)

 Mui xe màu đỏ cưỡi

=TEXTAFTER(A3,"Red",,FALSE)

#N/A

=TEXTAFTER(A2,"red",3)

#N/A

Dữ liệu

Marcus Aurelius

Socrates

Immanuel Kant

Công thức

Kết quả

=TEXTAFTER(A2," ",,,1)

Aurelius

=TEXTAFTER(A3," ",,,0)

#N/A

=TEXTAFTER(A3," ",,,1)

=IF(TEXTAFTER(A3," ",,,1)="",A3)

Socrates

=TEXTAFTER(A4," ",,,1)

Kant

Xem thêm

Hàm văn bản (tham khảo)

Hàm TEXTBEFORE

Hàm TEXTSPLIT

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×