Lọc danh sách người nhận

 1. Chọn mũi tên xuống của hộp Trường, rồi chọn tên cột trong danh sách gửi thư Excel bạn muốn sử dụng làm bộ lọc mức đầu tiên.

 2. Chọn mũi tên xuống của hộp So sánh, rồi chọn một tùy chọn so sánh.

  • Bằng hoặc Không bằng

  • Nhỏ hơn hoặc Lớn hơn

  • Nhỏ hơn hoặc bằng hoặc Lớn hơn hoặc bằng

  • Trống hoặc Không trống

  • Chứa hoặc Không chứa

 3. Trong hộp So sánh với, nhập dữ liệu mà bạn muốn lựa chọn trong hộp Trường khớp với.

  So sánh không có chữ hoa/thường, vì vậy các kết quả khớp MEGAN với megan, Megan hoặc mEGAN.

 4. (Tùy chọn) Để thêm bộ lọc mức hai, ở cột ngoài cùng bên trái, hãy chọn một trong các mục sau:

  • Và để đảm bảo cả hai điều kiện lọc đều được đáp ứng.

  • Hoặc để đảm bảo một trong hai điều kiện lọc được đáp ứng.

  Là một phần của tính năng phối thư trong Word, chọn Chỉnh sửa danh sách người nhận và bên dưới Tinh chỉnh danh sách người nhận, chọn Lọc.

 5. Lặp lại bước 1 đến 3 nếu cần.

 6. Chọn OK khi hoàn tất, rồi xem kết quả của các bản ghi đã lọc.

  Là một phần của tính năng phối thư trong Word, kết quả lọc được áp dụng cho danh sách người nhận.

Lọc danh sách để chỉ xem hàng bạn muốn bao gồm

 1. Đi đến mục Gửi > Sửa Người nhận.

  Bấm để sửa người nhận

  Nếu mục Chỉnh sửa người nhận bị mờ đi, hãy chọn Chọn người nhận, rồi kết nối tài liệu với danh sách gửi thư bạn muốn sử dụng.

 2. Chọn Gửi thư > Lọc Người nhận.

  Bấm để lọc danh sách phối thư

 3. Trong Lọc bảnghi , chọn mũi tên bên cạnh hộp Trường, rồi chọn cột bạn muốn lọc theo đó.

  Bấm vào trường bạn muốn lọc theo

 4. Chọn Sosánh , rồi chọn loại so sánh bạn muốn thực hiện.

  Bấm tùy chọn So sánh mà bạn muốn đặt

 5. Trong hộp So sánh theo, nhập giá trị cho bộ lọc.

 6. (Tùy chọn) Để thêm bộ lọc mức hai, hãy chọn một trong các mục sau:

  • để đáp ứng cả hai điều kiện lọc.

  • Hoặc để đáp ứng một trong hai điều kiện lọc.

 7. Lặp lại bước 3 đến 5 nếu cần.

 8. Chọn OK.

Bây giờ, bạn đã sẵn sàng chèn trường phối thư vào tài liệu đang dùng để phối email hay phối thư trong Word for Mac. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Chèn trường phối thư.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×