Trên trang cổ điển, phần web truy vấn Nội dung là một công cụ để tìm và hiển thị thông tin. Tuy nhiên, một nhược điểm cho phần web này là nó có thể ảnh hưởng đến hiệu suất của trang của bạn. 

Điều gì ảnh hưởng đến hiệu suất của phần web truy vấn Nội dung

Một số yếu tố ảnh hưởng đến hiệu suất của phần web truy vấn Nội dung. Sau đây là một số ví dụ:

 • Một danh sách lớn chứa nhiều hơn 5000 mục sẽ lâu hơn nữa để truy vấn hơn một danh sách nhỏ hơn.

 • Truy vấn chéo danh sách (có nghĩa là truy vấn kéo dài nhiều danh sách trên một site hoặc một số site) sẽ mất nhiều thời gian để truy vấn. Ví dụ, trên trang chủ của công ty bạn, bạn muốn hiển thị các mục tin tức mới nhất từ các danh sách được duy trì trong nhiều site con. Mỗi danh sách chứa các mục 1000. Điều đó có nghĩa là phần web truy vấn Nội dung sẽ phải truy vấn qua các mục 3000.

 • Nhiều bộ lọc, hoặc bộ lọc trên các kiểu cột có nhiều phức tạp hơn. Ví dụ:

  • Một truy vấn lọc trên một cột site loại nhiều dòng văn bản phức tạp hơn so với một truy vấn lọc trên một cột site có/không.

  • Bộ lọc sử dụng một điều kiện có chứa phức tạp hơn so với một truy vấn sử dụng một điều kiện tương ứng.

  • Nhiều hoặc điều kiện làm tăng độ phức tạp của truy vấn.

Cách cải thiện hiệu suất

Chúng tôi khuyên bạn nên thay thế phần web truy vấn Nội dung của mình bằng phần web tìm kiếm nội dung. Phần web tìm kiếm nội dung tương tự, nhưng nó truy vấn các chỉ mục tìm kiếm để nó trả về kết quả nhanh hơn nhiều. Tìm hiểu cách đặt cấu hình phần web tìm kiếm nội dung.

Một tùy chọn khác, nếu bạn đang sử dụng SharePoint trong Microsoft 365, là di chuyển từ trang cổ điển sang trang hiện đại và sử dụng phần web nội dung được tôsáng. Phần web nội dung được tô sáng trở nên trực quan hơn, dễ dàng hơn khi thiết lập và hoạt động tốt trên nhiều kiểu thiết bị.

Nếu bạn tiếp tục sử dụng phần web truy vấn Nội dung, hãy cân nhắc việc thực hiện những thay đổi này để cải thiện hiệu suất:

 • Không sử dụng truy vấn danh sách chéo. Nếu bạn đang sử dụng truy vấn chéo danh sách, hãy cân nhắc xem liệu có thể truy vấn một danh sách thay vì nhiều danh sách và/hoặc danh sách trên một site chứ không phải nhiều site.

 • Giảm số lượng mục trong danh sách của bạn. Nếu có thể, giảm số lượng mục trong danh sách bạn đang truy nhập ít hơn 5000.

 • Đơn giản hóa việc lọc. Việc giảm số lượng bộ lọc bạn đang sử dụng hoặc thay đổi các loại cột bạn lọc trên (xem các ví dụ trong ba dấu đầu dòng cuối cùng trong phần bên trên).

Xem thêm thông tin

Sử dụng phần web tìm kiếm nội dung thay vì phần web truy vấn Nội dung

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×