Mục lục
×
Giới thiệu về Excel
Giới thiệu về Excel

In trang tính hoặc sổ làm việc

Bạn có thể in toàn bộ hoặc một phần trang tính và sổ làm việc, in từng trang một hoặc nhiều trang tính cùng lúc. Và nếu dữ liệu mà bạn muốn in nằm trong một Microsoft Excel Bảng, bạn có thể chỉ in dữ Excel in.

Bạn cũng có thể in sổ làm việc ra tệp thay vì máy in. Điều này rất hữu ích khi bạn cần in sổ làm việc trên một loại máy in khác với máy in bạn dùng để in lần đầu.

Trước khi in

Trước khi in bất kỳ thứ gì Excel in, hãy nhớ rằng có nhiều tùy chọn sẵn có để có trải nghiệm in tối ưu. Để biết thêm thông tin, xem mục In trong Excel.

Quan trọng: Một số định dạng, chẳng hạn như màu chữ hoặc bóng ô, có thể nhìn rất đẹp trên màn hình nhưng khi in ra máy in đen trắng, chúng sẽ không như bạn kỳ vọng. Bạn cũng có thể muốn in trang tính có đường lưới được hiển thị để dữ liệu, các hàng và cột hơn nổi bật hơn.

In một hoặc một vài trang tính

 1. Chọn trang tính bạn muốn in. 

 2. Bấm Tệp > Inhoặc nhấn CTRL+P.

 3. Bấm nút In hoặc điều chỉnh Thiết đặt trước khi bạn bấm nút In.

In một hoặc một vài sổ làm việc

Tất cả các tệp sổ làm việc mà bạn muốn in phải ở cùng một thư mục.

 1. Bấm vào Tệp > Mở.

 2. Nhấn và giữ phím CTRL, bấm vào tên của từng sổ làm việc cần in, rồi bấm In.

In toàn bộ hoặc một phần trang tính

 1. Bấm vào trang tính rồi chọn phạm vi dữ liệu mà bạn muốn in.

 2. Bấm Tệp rồi bấm In.

 3. Bên Cài đặt,bấm vào mũi tên bên cạnh In các Trang Hiện hoạt và chọn tùy chọn thích hợp.

  Bên dưới Thiết đặt, hãy bấm In Toàn bộ Trang tính
 4. Bấm vào In.

  Lưu ý: Nếu một trang tính có các vùng in đã xác định, Excel sẽ chỉ in ra những vùng in đó. Nếu bạn không muốn chỉ in những vùng in đã xác định, hãy chọn hộp kiểm Bỏ qua vùng in. Tìm hiểu thêm về thiết đặt hoặc xóa vùng in.

In bảng Excel

 1. Bấm vào một ô trong bảng để bật bảng đó.

 2. Bấm Tệp rồi bấm In.

 3. Dưới Thiết đặt, bấm vào mũi tên kế bên In các Trang Hiện hoạt và chọn In Bảng đã Chọn.

  In Bảng đã Chọn
 4. Bấm vào In.

In sổ làm việc ra tệp

 1. Bấm vào Tệp rồi bấm In hoặc nhấn Ctrl+P.

 2. Dưới mục Máy in, hãy chọn In ra Tệp.

  Tùy chọn In thành Tệp
 3. Bấm vào In.

 4. Trong hộp thoại Lưu Kết quả In Dưới dạng, hãy nhập tên tệp rồi bấm OK. Tệp sẽ được lưu trong thư mục Tài liệu của bạn

Quan trọng: Nếu bạn in tệp đã lưu trên một máy in khác, các dấu ngắt trang và giãn cách phông chữ có thể thay đổi.

In trang tính

Để có kết quả tốt nhất cho việc in trang tính, hãy sử dụng lệnh In trong Excel dành cho web, không phải lệnh In trong trình duyệt. Bạn có thể in toàn bộ trang tính hoặc chỉ in những ô bạn muốn.

Nếu bạn muốn in một phạm vi ô, hãy chọn những ô đó. Để in toàn bộ trang tính, đừng chọn bất kỳ thứ gì.

 1. Bấm Tệp > In > In.

  In các ô đã chọn

 2. Nếu bạn đã chọn một phạm vi ô nhưng lại quyết định in toàn bộ trang tính, hãy chuyển sang Toàn bộ Sổ làm việc trước khi nhấn In.

  Màn hình thiết lập in

Thay đổi vùng in đã chọn

Trong Excel dành cho web, bạn có thể xác định vùng bạn muốn in hoặc in toàn bộ trang tính. Nếu bạn chọn một vùng in, rồi quyết định thay đổi vùng đã chọn, bạn có thể xem trước các thay đổi bằng cách làm như sau:

 1. Trên trang tính, bấm và kéo để chọn những ô bạn muốn in.

 2. Bấm Tệp > In > In.

 3. Để chỉ in vùng đã chọn, trong Tùy chọn In, bấm Vùng chọn Hiện tại.

 4. Nếu dạng xem trước in thể hiện đúng những gì bạn muốn, hãy bấm In.

Để thay đổi vùng chọn in, hãy đóng chế độ xem trước khi in bằng cách bấm vào dấu X, và lặp lại các bước trước đó.

Để in toàn bộ trang tính, bấm Tệp > In > In. Đảm bảo chọn Toàn bộ Sổ làm việc.

In Toàn bộ Sổ làm việc trong Excel cho web

Nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể đặt thêm các tùy chọn in khác. Bấm Mở bằng Excelchọn nhiều vùng in trong một trang tính.

Nút Chỉnh sửa trong Excel

In trang tính có các hàng và cột ẩn

Trong Excel dành cho web, khi bạn in một trang tính có các hàng hoặc cột ẩn, những hàng và cột bị ẩn đó sẽ không được in ra. Nếu bạn muốn bao gồm các hàng và cột ẩn, bạn cần phải bỏ ẩn chúng trước khi in trang tính.

Bạn có thể biết liệu hàng hoặc cột có bị ẩn hay không bởi các nhãn tiêu đề bị thiếu hoặc bằng các đường kép như minh họa trong hình này.

Đường đôi giữa hàng và cột chỉ ra các hàng hay cột ẩn

Đây là cách bạn có thể bỏ ẩn hàng hoặc cột:

 1. Chọn phạm vi tiêu đề xung quanh các hàng hoặc cột ẩn. Trong ví dụ này, hãy chọn tất cả các tiêu đề hàng từ 2 đến 7 để bỏ ẩn hàng 3 và 6.

  Chọn phạm vi các đầu đề xung quanh các hàng hay cột ẩn

 2. Bấm chuột phải vào vùng chọn và chọn Bỏ ẩn Hàng (cho cột, hãy chọn Bỏ ẩn Cột).

 3. Bấm vào Tệp > In.

 4. Bấm vào In để xem trước khi in.

  Xem trước khi in

 5. Trong hộp Tùy chọn In, hãy đảm bảo đã chọn Toàn bộ Trang, rồi bấm In.

Lưu ý: Nhãn hàng và cột không hiển thị trong bản xem trước khi in và bản in.

In sổ làm việc

Nếu sổ làm Excel dành cho web việc của bạn chỉ có một trang tính, bạn có thể chỉ cần in trang tính đó. Nhưng nếu sổ làm việc có nhiều trang tính, bạn sẽ cần đi đến từng trang tính bằng cách bấm vào tab trang tính, rồi in trang tính đó.

tab trang tính

Bạn không chắc liệu sổ làm việc có bất kỳ trang tính ẩn nào không? Đây là cách bạn có thể xác minh:

 1. Bấm chuột phải vào tab trang tính bất kỳ.

  Bấm chuột phải vào một tab trang tính bất kỳ để kiểm tra các trang tính ẩn.

 2. Nếu tùy chọn Bỏ ẩn sẵn dùng, thì sổ làm việc có một hoặc nhiều trang tính ẩn. Bấm Hiện để hiện và bỏ ẩn các trangtính.

 3. Khi bạn bỏ ẩn một trang tính, tab trang tính trong trang tính sẽ sẵn dùng. Bấm vào tab trang tính và in trang tính.

In bảng

Đôi khi bạn chỉ muốn in một phần của trang tính, chẳng hạn như một bảng. Bạn có thể thực hiện điều này Excel dành cho web chỉ cần bảng có ít hơn 10.000 ô. Đối với các trang tính, hơn 10.000 ô, bạn phải sử dụng ứng Excel trên máy tính.

Để in bảng:

 1. Để chọn tất cả các ô trong bảng, hãy bấm vào ô đầu tiên và cuộn đến ô cuối cùng.

  Nếu bảng của bạn có rất nhiều cột, thì thay vì cuộn, hãy bấm vào ô đầu tiên, nhấn và giữ phím Shift và bấm vào ô cuối cùng.

 2. Bấm Tệp > In > In.

  In các ô đã chọn

 3. Chọn Vùng chọn Hiện tại nếu bạn chưa chọn nó, rồi bấm In.

  In Vùng chọn Hiện tại trong Excel cho web

 4. Nếu bạn thấy hài lòng với bản xem trước khi in, hãy bấm In. Nếu không, hãy đóng dạng xem và thực hiện mọi thay đổi cần thiết.

  Dạng xem trước khi in của bảng

Tìm hiểu cách để bạn in bảng với đường lưới.

In số trang trên một trang tính

Bạn không thể chèn, xem hoặc in số trang trong Excel dành cho web. Tuy nhiên, nếu bạn có ứng dụng Excel trên máy tính, bạn có thể thêm số trang ở trên cùng (đầu trang) hoặc ở dưới cùng (chân trang) của trang tính và in nó.

Dùng nút Mở bằng Excel để mở sổ làm việc và thêm số trang trong dạng xem Bố trí Trang, rồi in trang tính từ Excel. Đây là cách thực hiện:

 1. Bấm Mở bằng Excel chèn số trang vào trang tính.

 2. In trang tính.

Xem thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn luôn có thể hỏi một chuyên gia trong Cộng đồng Kỹ thuật Excel hoặc nhận sự hỗ trợ trongCộng đồng trả lời.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×