Khắc phục các sự cố trong ứng dụng OneDrive for Android

Chúng tôi rất tiếc, bạn đang gặp phải sự cố với ứng dụng OneDrive for Android dành cho thiết bị di động của bạn. Hãy cùng phân tích sự cố nhanh nhất có thể.

Đối với mọi sự cố về đồng bộ, chia sẻ và tải lên OneDrive dành cho thiết bị di động, hãy đảm bảo bạn có thể kết nối với Internet. Một số ứng dụng và tính năng có thể chỉ hoạt động với Wi-Fi, tùy theo cài đặt thiết bị hoặc gói dữ liệu di động của bạn.

Kể từ 30/07/21, để sử dụng tính năng chia sẻ Bảng trắng, người dùng Android phải sử dụng phiên bản ứng dụng 6.17 trở lên. Vui lòng cập nhật lên phiên bản mới nhất để sử dụng tính năng chia sẻ Bảng trắng. Lưu ý rằng tính năng này chỉ sẵn dùng cho các OneDrive cho cơ quan hoặc trường học khoản của bạn, chứ không phải gói dành cho gia đình và cá nhân.

Nếu tính năng tự động tải lên từ camera không hoạt động hoặc chỉ tải lên được một số ảnh, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Trong ứng dụng OneDrive, nhấn vào cài đặt Tôi Biểu tượng Người trong ứng dụng OneDrive dành cho iOS đó cài đặt Thiết đặt OneDrive tải lên từ camera.

 2. Kiểm tra để đảm bảo nút gạt Tải lên từ camera đã được bật Bật/tắt ứng dụng OneDrive.

 3. Kiểm tra xem tài khoản Tải camera lên là tài khoản chính xác.

 4. Nếu bạn không được kết nối với Wi-Fi, hãy chọn Tải lên bằng cách sử dụng được đặt để bao gồm mạng di động.

 5. Kiểm tra để đảm bảo hộp kiểm Chỉ tải lên khi sạc chưa được chọn.

 6. Nếu video của bạn không hiển thị trong thư viện ảnh, hãy kiểm tra xem đã đặt Bao gồm video chưa.

 7. Vào Ngày này, các album sẽ chỉ hiển thị nếu bạn đã chụp từ 10 ảnh trở lên vào ngày đó.

 8. Nếu việc tải lên từ camera mất quá nhiều thời gian để thiết lập hoặc tìm ảnh mà không đưa ra bất kỳ thông báo lỗi nào, thì có thể là do bạn có quá nhiều ảnh trong thư viện ảnh hoặc bạn đã hết dung lượng lưu trữ. Đọc mục Tài khoản OneDrive của bạn bị đóng băng có nghĩa là gì?

 9. Nếu tính năng tải lên thư viện Samsung không hoạt động, hãy đọc về Thư viện Samsung và OneDrive.

Nếu thư viện ảnh của bạn thiếu một số ảnh, thì có thể là do nhiều ảnh có cùng một dấu thời gian. Điều này có thể xảy ra nếu bạn chụp liên tục hoặc nhận nhiều ảnh từ các ứng dụng nhắn tin.

Để đảm bảo tất cả các ảnh của bạn được tải lên OneDrive, hãy làm theo các bước sau:

 1. Mở ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động của bạn.

 2. Đi tới Tệp và duyệt đến vị trí bạn muốn lưu ảnh.

 3. Chọn   để thêm (các) tệp bị thiếu.

Lưu ý: Bạn cũng có thể tải ảnh lên bằng cách chia sẻ ảnh lên OneDrive từ trong Thư viện hoặc ứng dụng Ảnh.

Ứng dụng OneDrive không tự động đồng bộ tệp.

Ứng dụng OneDrive cho phép bạn tải lên thư viện ảnh cũng như các ảnh khác, đồng thời cho phép bạn tải xuống mọi tệp bạn có tại OneDrive.com. 

Lưu ý: Một số ứng dụng và tính năng có thể chỉ hoạt động với Wi-Fi, tùy theo cài đặt thiết bị hoặc gói dữ liệu di động của bạn.

Sau đây là cách đặt nhạc chuông từ tệp nhạc OneDrive.

 1. Từ Màn hình chính bất kỳ trên thiết bị của bạn, nhấn vào Ứng dụng > Cài đặt > Âm thanh và Thông báo > Nhạc chuông.

 2. Để sử dụng tệp nhạc của riêng bạn, cuộn hết đến dưới cùng, rồi chọn Thêm nhạc chuông.

 3. Nhấn vào Hoàn tất hành động bằng: OneDrive, rồi nhấn vào Chỉ một lần, nếu được nhắc.

 4. Chọn tệp nhạc, rồi nhấn vào Xong.

 5. Nếu bạn muốn đặt nhạc chuông từ thiết bị của mình thay vì từ OneDrive, có thể bạn phải xóa các mặc định của ứng dụng OneDrive.

 6. Đi tới Cài đặt > Ứng dụng.

 7. Cuộn xuống, rồi nhấn vào OneDrive.

 8. Cuộn xuống, rồi nhấn vào Xóa Mặc định, vậy là bạn đã hoàn thành.

Sau khi bạn xóa mặc định OneDrive, bạn sẽ có thể sử dụng Bộ chọn Âm thanh bất cứ khi nào bạn chọn tệp OneDrive làm nhạc chuông, thay vì đi OneDrive.

Nếu đồng bộ không hoạt động, OneDrive không khởi chạy hoặc OneDrive gặp sự cố, vui lòng thử cài đặt lại bản OneDrive:

 1. Mở Cài đặt.

 2. Chọn Ứng dụng.

 3. Nhấn Quản lý Ứng dụng.

 4. Tìm và nhấn vào OneDrive.

 5. Nhấn vào Buộc Dừng , rồi nhấn Xóa dữ liệu Xóa bộ đệm ẩn.

 6. Sau khi hoàn tất, gỡ cài đặt ứng dụng.

 7. Cài đặt lại ứng dụng từ Cửa hàng Google Play.

  Lưu ý: Cửa hàng Google Play và ứng dụng OneDrive dành cho Android không có sẵn tại Trung Quốc. Ngoài ra, vì OneDrive.com bị chặn ở Trung Quốc bởi tường lửa của chính phủ, ứng dụng OneDrive sẽ không hoạt động tại Trung Quốc khi bạn đăng nhâp bằng tài khoản Microsoft.

Tệp có thể đang mở trong một ứng dụng khác. Hãy lưu mọi thay đổi vào tệp, đóng ứng dụng, rồi thử tải tệp lên lại.

Tên tệp (gồm cả đường dẫn) quá dài. Tên tệp và đường dẫn phải chứa dưới 442 ký tự. Hãy rút ngắn tên tệp của bạn hoặc tên thư mục con trong OneDrive, hoặc chọn một thư mục con nằm gần hơn với thư mục mức cao nhất, rồi thử tải tệp lên lại.

Tệp có thể đã bị di chuyển, đổi tên hoặc xóa trước khi bạn tìm cách tải lên. Hãy xác định vị trí của tệp, rồi thử tải tệp lên lại.

Mẹo: Bạn có thể nhận được thông báo này nếu sau khi diễn ra quá trình tải lên tự động, bạn di chuyển tệp trên máy tính của mình.

Tệp sẽ không tải lên nếu tệp không vừa với dung lượng lưu trữ OneDrive sẵn có của bạn. Để xem dung lượng bạn còn hoặc mua thêm dung lượng lưu trữ, nhấn Menu > Cài đặt , rồi nhấn vào tên tài khoản của bạn để xem tổng dung lượng lưu trữ và dung lượng còn trống. Ngoài ra, đi đến Trang lưu trữ trực tuyến của bạn.

Đổi tên tệp bạn đang tải lên.

Tên tệp chứa các ký tự không được cho phép. Hãy thay đổi tên tệp để tên không bắt đầu hoặc kết thúc bằng dấu cách, kết thúc bằng dấu chấm hoặc chứa bất kỳ ký tự nào trong các ký tự sau / \ < > : * " ? |

Những tên này không được phép dùng cho tệp hoặc thư mục: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Nếu bạn không thể gửi phản hồi hoặc báo cáo sự cố khi đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học, đó là do các chính sách IT trong tổ chức của bạn. Vui lòng liên hệ với bộ phận QUẢN TRỊ bạn để được trợ giúp.

Nếu ứng dụng và các tệp của ứng dụng chiếm nhiều dung lượng lưu trữ trên thiết bị di động của bạn, hãy làm theo các bước sau.

 1. Mở ứng dụng Cài đặt Android và chọn Ứng dụng.

 2. Cuộn xuống và chọn OneDrive.

 3. Chọn Lưu trữ, rồi chọn Xóa dữ liệuXóa bộ nhớ cache.

 4. Đóng Cài đặt, rồi mở ứng dụng OneDrive.

Mẹo: Bạn không cần đăng nhập, nhưng bạn có thể phải thiết lập Tải lên từ Camera và Sắp xếp các mục tải lên mới.

Tìm hiểu thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Biểu tượng Liên hệ với Bộ phận hỗ trợ

Liên hệ với Bộ phận Hỗ trợ
Để được trợ giúp về tài khoản Microsoft và các đăng ký của bạn, hãy truy cập Trợ giúp Tài khoản & Thanh toán.

Để được hỗ trợ kỹ thuật, hãy vào mục Liên hệ với bộ phận Hỗ trợ của Microsoft, nhập vấn đề của bạn, rồi chọn Nhận trợ giúp. Nếu bạn vẫn cần được trợ giúp, hãy chọn mục Liên hệ với bộ phận hỗ trợ để được chuyển tới tùy chọn hỗ trợ phù hợp nhất.

Huy hiệu Cơ quan hoặc Trường học

Người quản trị
Người quản trị nên xem Trợ giúp dành cho Người quản trị OneDrive, Cộng đồng Công nghệ OneDrive hoặc liên hệ với Microsoft 365 dành cho hỗ trợ doanh nghiệp.

Cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

Tham gia Microsoft dùng nội bộ >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×