Khắc phục các sự cố trong ứng dụng OneDrive for Android

Khắc phục các sự cố trong ứng dụng OneDrive for Android

Chúng tôi rất tiếc, bạn đang gặp phải sự cố với ứng dụng OneDrive for Android dành cho thiết bị di động của bạn. Hãy cùng phân tích sự cố nhanh nhất có thể.

Đối với mọi sự cố về đồng bộ, chia sẻ và tải lên OneDrive dành cho thiết bị di động, hãy đảm bảo bạn có thể kết nối với Internet. Một số ứng dụng và tính năng có thể chỉ hoạt động với Wi-Fi, tùy theo cài đặt thiết bị hoặc gói dữ liệu di động của bạn.

Vào ngày 30/7/21, để sử dụng tính năng chia sẻ Bảng trắng, người dùng Android phải sử dụng phiên bản ứng dụng 6.17 trở lên. Vui lòng cập nhật lên phiên bản mới nhất để sử dụng tính năng chia sẻ Bảng trắng. Lưu ý rằng tính năng này chỉ sẵn dùng cho các tài OneDrive cho cơ quan hoặc trường học, không phải gói dành cho gia đình và cá nhân.

Nếu tính năng tự động tải lên từ camera không hoạt động hoặc chỉ tải lên được một số ảnh, hãy làm theo các bước sau đây:

 1. Trong ứng OneDrive, nhấn vào tùy chọn Tôi Biểu tượng Người trong ứng dụng OneDrive dành cho iOS rồi Cài đặt Thiết đặt OneDrive Tải lên từ camera.

 2. Kiểm tra xem công tắc Tải lên từ camera đã được bật chưa OneDrive ứng dụng .

 3. Hãy kiểm tra tài khoản Tải camera lên chính là tài khoản chính xác.

 4. Nếu bạn không kết nối Wi-Fi, hãy kiểm tra xem kết nối Tải lên được đặt để bao gồm mạng di động.

 5. Kiểm tra xem Tải lên hộp kiểm khi sạc chưa được chọn chưa.

 6. Nếu video của bạn không hiển thị trong cuộn phim, hãy kiểm tra xem đã đặt Bao gồm video.

 7. Trong Ngày này, album sẽ chỉ hiển thị nếu bạn đã chụp từ 10 ảnh trở lên trong ngày đó.

 8. Nếu thời gian tải lên từ camera của bạn quá lâu khi thiết lập hoặc tìm kiếm ảnh mà không đem lại bất kỳ thông báo lỗi nào thì có thể là do bạn có quá nhiều ảnh trong thư mục camera hoặc bạn đã hết dung lượng lưu trữ. Đọc mục Tài khoản email của bạn bị đóng OneDrive băng có nghĩa là gì?

 9. Nếu tính năng tải lên từ Bộ sưu tập Samsung không hoạt động, hãy đọc về Bộ sưu tập Samsung OneDrive.

Ứng dụng OneDrive không tự động đồng bộ tệp.

Ứng dụng OneDrive cho phép bạn tải lên thư mục camera và các ảnh khác, đồng thời cho phép bạn tải xuống mọi tệp bạn có tại OneDrive.com. 

Lưu ý: Một số ứng dụng và tính năng có thể chỉ hoạt động với Wi-Fi, tùy theo cài đặt thiết bị hoặc gói dữ liệu di động của bạn.

Sau đây là cách đặt nhạc chuông từ tệp nhạc OneDrive.

 1. Từ Màn hình chính bất kỳ trên thiết bị của bạn, nhấn vào Ứng dụng > Cài đặt > Âm thanh và Thông báo > Nhạc chuông.

 2. Để sử dụng tệp nhạc của riêng bạn, cuộn hết đến dưới cùng, rồi chọn Thêm nhạc chuông.

 3. Nhấn vào Hoàn tất hành động bằng: OneDrive, rồi nhấn vào Chỉ một lần, nếu được nhắc.

 4. Chọn tệp nhạc, rồi nhấn vào Xong.

 5. Nếu bạn muốn đặt nhạc chuông từ thiết bị của mình thay vì từ OneDrive, có thể bạn phải xóa các mặc định của ứng dụng OneDrive.

 6. Đi tới Cài đặt > Ứng dụng.

 7. Cuộn xuống, rồi nhấn vào OneDrive.

 8. Cuộn xuống, rồi nhấn vào Xóa Mặc định, vậy là bạn đã hoàn thành.

Sau khi bạn xóa các mặc định OneDrive, bạn sẽ có thể sử dụng Bộ chọn Âm thanh bất cứ khi nào bạn chọn tệp OneDrive làm nhạc chuông, thay vì phải chuyển sang OneDrive.

Nếu quá trình đồng bộ không hoạt động, OneDrive khởi chạy hoặc OneDrive gặp sự cố, vui lòng thử cài đặt lại OneDrive:

 1. Mở Cài đặt.

 2. Chọn Ứng dụng.

 3. Nhấn Quản lý Ứng dụng.

 4. Tìm và nhấn vào OneDrive.

 5. Nhấn vào Buộc Dừng , rồi nhấn Xóa dữ liệu Xóa bộ đệm ẩn.

 6. Sau khi hoàn tất, gỡ cài đặt ứng dụng.

 7. Cài đặt lại ứng dụng từ Cửa hàng Google Play.

  Lưu ý: Cửa hàng Google Play và ứng dụng OneDrive dành cho Android không có sẵn tại Trung Quốc. Ngoài ra, vì OneDrive.com bị chặn ở Trung Quốc bởi tường lửa của chính phủ, ứng dụng OneDrive sẽ không hoạt động tại Trung Quốc khi bạn đăng nhâp bằng tài khoản Microsoft.

Tệp có thể đang mở trong một ứng dụng khác. Hãy lưu mọi thay đổi vào tệp, đóng ứng dụng, rồi thử tải tệp lên lại.

Tên tệp (gồm cả đường dẫn) quá dài. Tên tệp và đường dẫn phải chứa dưới 442 ký tự. Hãy rút ngắn tên tệp của bạn hoặc tên thư mục con trong OneDrive, hoặc chọn một thư mục con nằm gần hơn với thư mục mức cao nhất, rồi thử tải tệp lên lại.

Tệp có thể đã bị di chuyển, đổi tên hoặc xóa trước khi bạn tìm cách tải lên. Hãy xác định vị trí của tệp, rồi thử tải tệp lên lại.

Mẹo: Bạn có thể nhận được thông báo này nếu sau khi diễn ra quá trình tải lên tự động, bạn di chuyển tệp trên máy tính của mình.

Tệp sẽ không tải lên nếu tệp không vừa với dung lượng lưu trữ OneDrive sẵn có của bạn. Để xem dung lượng bạn còn hoặc mua thêm dung lượng lưu trữ, nhấn Menu > Cài đặt , rồi nhấn vào tên tài khoản của bạn để xem tổng dung lượng lưu trữ và dung lượng còn trống. Ngoài ra, đi đến Trang lưu trữ trực tuyến của bạn.

Đổi tên tệp bạn đang tải lên.

Tên tệp chứa các ký tự không được cho phép. Hãy thay đổi tên tệp để tên không bắt đầu hoặc kết thúc bằng dấu cách, kết thúc bằng dấu chấm hoặc chứa bất kỳ ký tự nào trong các ký tự sau / \ < > : * " ? |

Những tên này không được phép dùng cho tệp hoặc thư mục: AUX, PRN, NUL, CON, COM0, COM1, COM2, COM3, COM4, COM5, COM6, COM7, COM8, COM9, LPT0, LPT1, LPT2, LPT3, LPT4, LPT5, LPT6, LPT7, LPT8, LPT9

Nếu bạn không thể gửi phản hồi hoặc báo cáo sự cố khi đăng nhập bằng tài khoản cơ quan hoặc trường học thì đó là do các chính sách IT trong tổ chức của bạn. Vui lòng liên hệ với người quản trị CNTT của bạn để được trợ giúp.

Tìm hiểu thêm

Bạn cần thêm trợ giúp?

Trực tuyến

Nhận trợ giúp trực tuyến
Xem thêm các trang hỗ trợ danh cho OneDriveOneDrive cho cơ quan hoặc trường học.
Đối với ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động, hãy xem Khắc phục sự cố về ứng dụng OneDrive dành cho thiết bị di động.

OneDrive Người quản trị cũng có thể xem Cộng đồng Công nghệ OneDrive, Trợ giúp cho OneDrive dành cho Người quản trị.

Biểu tượng Hỗ trợ Email

Hỗ trợ qua email
Nếu bạn vẫn cần tới trợ giúp, hãy lắc thiết bị di động khi đang ở trong ứng dụng OneDrive hoặc gửi email cho nhóm hỗ trợ OneDrive. Để liên hệ với bộ phận hỗ trợ OneDrive từ PC hoặc máy Mac của bạn, chọn biểu tượng OneDrive ở khu vực thông báo hoặc thanh menu, rồi chọn Xem thêm > Gửi phản hồi > Tôi không thích một cái gì đó.

OneDrive Người quản trị có thể liên hệ bộ phận hỗ trợ doanh nghiệp của Microsoft 365.

Diễn đàn cộng đồng Office 365

Mẹo
Việc cho chúng tôi biết vị trí của bạn có thể giúp chúng tôi giải quyết sự cố của bạn nhanh hơn.

Mọi thứ đã được khắc phục? Nếu bạn đã liên hệ với chúng tôi và OneDrive lại bắt đầu hoạt động, vui lòng thông báo cho chúng tôi biết bằng cách trả lời email chúng tôi đã gửi tới bạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển kỹ năng Office của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Người dùng nội bộ Office

Thông tin này có hữu ích không?

×