Mục lục
×
Chia sẻ và đồng tác giả
Chia sẻ và đồng tác giả

Loại bỏ thông tin cá nhân

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Trước khi bạn chia sẻ bản trình PowerPoint của mình, đặc biệt là với những người bên ngoài tổ chức của bạn, hãy loại bỏ mọi thông tin cá nhân hoặc bí mật.

  1. Mở tài liệu bạn muốn kiểm tra dữ liệu ẩn và thông tin cá nhân.

    Mẹo: Bạn nên kiểm tra bản sao của tài liệu gốc vì bạn không thể khôi phục dữ liệu mà Giám định viên Tài liệu loại bỏ.

  2. Chọn Tệp > Thông tin.

  3. Chọn Kiểm tra sự cố > Kiểm tra tài liệu.

  4. Chọn loại nội dung bạn muốn kiểm tra, rồi chọn Kiểm tra.

  5. Xem lại kết quả.

  6. Với mỗi loại nội dung bạn muốn loại bỏ khỏi tài liệu, hãy chọn Loại bỏ tất cả.

Bạn muốn xem thêm?

Thêm hoặc loại bỏ bảo vệ trong tài liệu, sổ làm việc hoặc bản trình bày

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×