Mục lục
×
Chia sẻ và đồng tác giả
Chia sẻ và đồng tác giả

Thêm, trả lời hoặc xóa chú thích

Trình duyệt của bạn không hỗ trợ video.

Hãy dùng thử!

Trong PowerPoint, bạn có thể thêm, trả lời hoặc xóa chú thích khi làm việc với người khác trên bản trình bày.

Thêm chú thích

 1. Chọn Xem lại > Chú thích mới.
  Hoặc chọn Mới nếu ngăn Chú thích mở ra.

 2. Trong ngăn Chú thích, nhập thông điệp của bạn vào hộp, rồi nhấn Enter.

  Thêm chú thích

Xem và trả lời chú thích

 1. Chọn biểu tượng chú thích văn bản thay thế trên trang chiếu.

  Ngăn Chú thích sẽ mở ra và bạn có thể xem các chú thích cho trang chiếu đó.

 2. Chọn Trả lời để phản hồi một chú thích.

 3. Chọn nút Tiếp theo hoặc Quay lại để chuyển giữa các chú thích và trang chiếu.

Xóa chú thích

 • Trong ngăn Chú thích, chọn chú thích bạn muốn xóa, rồi chọn X.

 • Trên trang chiếu, bấm chuột phải vào biểu tượng chú thích và văn bản thay thế chọn Xóa chú thích.

Bạn muốn xem thêm?

Thêm, thay đổi, ẩn hoặc xóa chú thích trong bản trình bày

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×