Bỏ qua để tới nội dung chính
Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Để tìm các chủ đề không được liệt kê bên dưới, hãy sử dụng hộp Tìm kiếm trợ giúp trong cửa sổ này.


Bắt đầu với OneNote mới

Giới thiệu về OneNote

Các tác vụ cơ bản trong Microsoft OneNote

Đăng nhập vào Microsoft OneNote

Hỗ trợ trợ năng dành cho OneNote

Xem thêm...


Chèn tệp từ kho lưu trữ đám mây

Chèn một hình ảnh

Xem thêm...


Viết tay, vẽ và phác thảo

Tạo sơ đồ với tính năng nhận dạng hình

Chuyển đổi giữa chế độ vẽ và chế độ văn bản

Xem thêm...


Đồng bộ sổ tay OneNote trên máy Mac hoặc PC với iPad hoặc iPhone

Bảo vệ ghi chú bằng mật khẩu trong Microsoft OneNote

Chia sẻ sổ tay

Xem thêm...


Tạo trang, mục hoặc sổ tay

Đổi tên trang, mục hoặc sổ tay

Xoá trang, mục hoặc sổ tay

Xem thêm...


Bản sửa lỗi hoặc giải pháp thay thế cho các sự cố gần đây trong OneNote for Mac, iPhone và iPad

Lời nhắc đăng nhập lặp lại trong OneNote for Mac, iPhone và iPad

Khắc phục sự cố đồng bộ trong OneNote for iOS hoặc Android

Xem thêm...

Bạn có câu hỏi?

Hỏi Cộng đồng Microsoft

Bạn cần thêm trợ giúp?

Bạn muốn xem các tùy chọn khác?

Khám phá các lợi ích của gói đăng ký, xem qua các khóa đào tạo, tìm hiểu cách bảo mật thiết bị của bạn và hơn thế nữa.

Cộng đồng giúp bạn đặt và trả lời các câu hỏi, cung cấp phản hồi và lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia có kiến thức phong phú.

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?
Khi nhấn gửi, phản hồi của bạn sẽ được sử dụng để cải thiện các sản phẩm và dịch vụ của Microsoft. Người quản trị CNTT của bạn sẽ có thể thu thập dữ liệu này. Điều khoản về quyền riêng tư.

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×