Trung tâm Đào tạo về Microsoft 365 > Publisher

Bắt đầu

Bắt đầu

Các tác vụ cơ bản trong Publisher 2013

Hướng dẫn Nhanh

Hướng dẫn Nhanh cho Publisher 2013

Tính năng thiết yếu & Công cụ tiết kiệm Thời gian

Tính năng thiết yếu

Tạo một bản tin bằng Publisher

Đổi cỡ trang sách hay trang giấy

Cấu trúc trang với các đường căn bố trí

Lời khuyên và mẹo cho chức năng tiết kiệm thời gian

Dùng các khối dựng để tạo nhanh một ấn phẩm

Tìm thấy, tạo hoặc thay đổi một mẫu trong Publisher

Lưu và gửi Ấn phẩm

Cách để Tải Publisher

  • Nếu bạn là người dùng tại gia, học viên trường đại học hoặc người dùng doanh nghiệp, xem mục Cài đặt Office trên PC hoặc máy Mac.

  • Nếu bạn là người quản trị Microsoft 365, hãy xemTrung tâm trợ giúp quản trị Microsoft 365.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×