Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Người nhận phối thư thường đến từ danh sách tên và dữ liệu trong danh sách hiện có, như bảng tính Excel hoặc danh sách liên hệ Outlook của bạn. Danh sách hiện có cũng có thể là bất kỳ cơ sở dữ liệu nào mà bạn có thể kết nối đến. Nếu bạn chưa có danh sách, bạn có thể gõ một danh sách trong Word như một phần của quy trình phối thư.

Danh sách hoặc cơ sở dữ liệu này được gọi là nguồn dữ liệu để phối thư của bạn.

Chọn loại danh sách bạn sẽ sử dụng làm nguồn dữ liệu:

Danh sách mới

Nếu bạn chưa có nguồn dữ liệu, hãy chọn Gõ danh sách mới, rồi sử dụng biểu mẫu sẽ mở ra để tạo danh sách của bạn. Danh sách này sẽ được lưu dưới dạng tệp cơ sở dữ liệu (.mdb) mà bạn có thể sử dụng lại.

Để biết chi tiết về cách tạo danh sách mới, hãy xem mục Thiết lập danh sách phối thư mới với Word.

Danh sách hiện có

Danh sách hiện có có thể là bảng tính Excel, cơ sở dữ liệu Access hoặc một số loại cơ sở dữ liệu khác. Để sử dụng danh sách đó làm nguồn dữ liệu của bạn, hãy chọn Sử dụng danh sách hiện có.

Quan trọng: Cho dù bạn sử dụng loại tệp nào làm nguồn dữ liệu, hãy nhớ lưu vào máy tính cục bộ của bạn hoặc dịch vụ chia sẻ tệp; việc lưu tại một vị trí HTTP không được hỗ trợ để phối thư.

 • Bảng tính Excel    Một bảng tính Excel hoạt động tốt như nguồn dữ liệu để phối thư nếu tất cả dữ liệu đều được định dạng và trên một trang tính để có thể đọc được bằng Word. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục Chuẩn bị nguồn dữ liệu Excel để phối thư trong Word.

 • Cơ sở dữ liệu Access    Với Access, bạn có thể chọn dữ liệu từ bất kỳ bảng hoặc truy vấn nào được xác định trong cơ sở dữ liệu. Để biết thêm thông tin, xem mục Sử dụng phối thư để gửi dữ liệu Access sang Word.

 • Các tệp cơ sở dữ liệu khác    Để truy nhập các loại nguồn dữ liệu khác, bạn sẽ chạy trình hướng dẫn kết nối dữ liệu:

 1. Đi đến gửi thư > chọn người nhận > sử dụng danh sách hiện có, rồi chọn nguồn mới để mở trình hướng dẫn kết nối dữ liệu.

  nguồn dữ liệu phối thư

 2. Chọn loại nguồn dữ liệu mà bạn muốn sử dụng để phối thư, rồi chọn tiếp theo.

  Trình hướng dẫn Kết nối dữ liệu

 3. Làm theo các lời nhắc trong Trình hướng dẫn Kết nối Dữ liệu để hoàn tất kết nối dữ liệu cho tài liệu phối.

Danh sách liên hệ Outlook

Bạn có thể truy xuất thông tin liên hệ trực tiếp từ Danh sách liên hệ Outlook trong Word. Để sử dụng danh sách này làm nguồn dữ liệu của bạn, hãy chọn Chọn từ Danh bạ Outlook. Để biết thêm thông tin, xem mục Sử dụng danh bạ Outlook làm nguồn dữ liệu cho phối thư.

Danh sách mới

Nếu bạn chưa có nguồn dữ liệu, hãy chọn tạo danh sách mới, rồi sử dụng hộp thoại mở để tạo danh sách của bạn. Danh sách được lưu dưới dạng tệp tài liệu mà bạn có thể sử dụng lại.

Để biết chi tiết về cách tạo danh sách mới, hãy xem mục Thiết lập danh sách phối thư mới với Word.

Nguồn dữ liệu hiện có

Dưới đây là một số ví dụ về các nguồn dữ liệu mà bạn có thể sử dụng để phối thư trong Word.

 • Bảng tính Excel

  Một bảng tính Excel hoạt động cũng như nguồn dữ liệu để phối thư. Dữ liệu nên được trên một trang tính và cũng được định dạng để nó có thể đọc tốt với Word. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục chuẩn bị nguồn dữ liệu Excel của bạn để phối thư.

 • Danh sách liên hệ Outlook

  Bạn có thể truy xuất thông tin liên hệ trực tiếp từ danh sách liên hệ Outlook của bạn vào Word. Xem mục xuất các mục Outlook.

 • Danh sách liên hệ của Apple

  Bạn có thể xuất các liên hệ của Apple vào một bảng tính Excel và dùng nó làm danh sách gửi thư của bạn để phối thư.

 • Tệp văn bản

  Bạn có thể sử dụng bất kỳ tệp văn bản nào có các trường dữ liệu được phân tách (hoặc được phân cách) bằng các ký tự tab hoặc dấu phẩy và bản ghi dữ liệu được phân tách bằng dấu phân đoạn.

Tạo danh sách mới

Trong hộp thoại Chỉnh sửa trường danh sách, Word sẽ tự động tạo các trường cho một số thông tin cơ bản, như tên, họ và địa chỉ. Nếu bạn muốn thêm trường mới—ví dụ: một trường thư—hãy thêm ngay để bạn có thể điền vào trường khi nhập mục nhập.

 1. Bên dưới Tên trường mới, hãy nhập tên trường bạn muốn thêm, rồi bấm + (dấu cộng).

  Mẹo: Để thay đổi thứ tự của các trường, hãy chọn trường bạn muốn di chuyển, rồi sử dụng các mũi tên lên hoặc xuống để di chuyển trường.

 2. Khi đã thiết lập mọi trường như bạn muốn, hãy chọn Tạo để tạo danh sách mới.

Sử dụng danh sách hiện có

 1. Duyệt đến tệp bạn muốn sử dụng, rồi chọn Mở.

 2. Trong hộp thoại mở sổ làm việc, hãy chọn trang tính bạn muốn sử dụng, rồi thực hiện một trong các thao tác sau:

  • Để trống phạm vi ô để dùng toàn bộ trang tính.

   hoặc

  • Nhập một phạm vi ô cho dữ liệu bạn muốn sử dụng.

 3. Chọn OK.

Chọn từ liên hệ Outlook

 1. Chọn Lọc người nhận để chọn những người nhận bạn muốn đưa vào.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn truy vấn bên cạnh Liệt kê người nhận phối thư bằng, chọn Hoàn thành bản ghi.

 3. Trong danh sách liên hệ, chọn những liên hệ bạn muốn đưa vào phối thư, rồi chọn OK.

• Các liên hệ của Apple

 1. Chọn Lọc người nhận để chọn những người nhận bạn muốn đưa vào.

 2. Trong hộp thoại Tùy chọn truy vấn bên dưới Liên hệ nhóm Apple, chọn nhóm bạn muốn đưa vào phối thư, rồi chọn OK.

Tệp Maker Pro

 1. Duyệt đến tệp bạn muốn sử dụng, rồi chọn Mở.

 2. Trong hộp thoại Dấu tách bản ghi tiêu đề, chọn dấu tách trường để phân tách từng trường dữ liệu và dấu tách bản ghi để phân tách từng bản ghi dữ liệu, rồi chọn OK.

Dưới đây là một số ví dụ về các nguồn dữ liệu mà bạn có thể sử dụng để phối thư trong Word.

 • Bảng tính Excel

  Một bảng tính Excel hoạt động tốt như nguồn dữ liệu để phối thư nếu tất cả dữ liệu nằm trên một trang tính và dữ liệu được định dạng tốt, để nó có thể đọc tốt với Word. Để biết thêm thông tin, hãy xem mục chuẩn bị nguồn dữ liệu Excel của bạn để phối thư

 • Danh sách liên hệ Outlook

  Bạn có thể truy xuất thông tin liên hệ trực tiếp từ danh sách liên hệ Outlook của bạn vào Word, hãy xem mục xuất các mục Outlook .

 • Danh sách liên hệ của Apple

  Bạn có thể xuất các liên hệ của Apple vào một bảng tính Excel và dùng nó làm danh sách gửi thư của bạn để phối thư.

 • Tệp văn bản

  Bạn có thể sử dụng bất kỳ tệp văn bản nào có các trường dữ liệu được phân tách (hoặc được phân cách) bằng các ký tự tab hoặc dấu phẩy và bản ghi dữ liệu được phân tách bằng dấu phân đoạn.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×