Power Pivot là một công nghệ lập mô hình dữ liệu cho phép bạn tạo mô hình dữ liệu, thiết lập quan hệ và tạo phép tính. Với Power Pivot bạn có thể làm việc với các tập dữ liệu lớn, xây dựng quan hệ rộng và tạo phép tính phức tạp (hoặc đơn giản), tất cả đều trong một môi trường hiệu năng cao và tất cả đều nằm trong trải nghiệm Excel quen thuộc.

Power Pivot là một trong ba công cụ phân tích dữ liệu sẵn dùng trong Excel:

Tài nguyên về Power Pivot

Các nối kết và thông tin sau đây có thể giúp bạn tìm hiểu về Power Pivot, bao gồm cách bật Power Query trong Excel, cách bắt đầu sử dụng Power Pivot, sau đó đến các tài liệu hướng dẫn và kết nối với cộng đồng.

Làm thế nào để truy nhập Power Pivot?

Power Pivot sẵn dùng dưới dạng bổ trợ cho Excel mà bạn có thể bật bằng cách thực hiện một số bước đơn giản. Công nghệ lập mô hình cơ bản có trong Power Pivot cũng có trong Trình thiết kế Power BI vốn là một phần của dịch vụ Power BI mà Microsoft cung cấp.

Bắt đầu với Power Pivot

Khi bật bổ trợ Power Pivot, tab Power Pivot trong ribbon sẽ sẵn dùng, như thể hiện trong ảnh dưới đây.

Menu Power Pivot trên Ribbon Excel hướng

Từ tab ribbon Power Pivot, hãy chọn Quản lý từ phần Mô hình Dữ liệu.

Khi bạn chọn Quản lý, cửa sổ Power Pivot sẽ xuất hiện, đây là nơi bạn có thể xem và quản lý mô hình dữ liệu, thêm phép tính, thiết lập quan hệ và xem các thành phần trong mô hình dữ liệu Power Pivot của mình. Mô hình dữ liệu là một tập hợp các bảng hoặc dữ liệu khác, thường kèm theo các quan hệ được thiết lập giữa chúng. Hình ảnh sau đây cho thấy cửa sổ Power Pivot với một bảng được hiển thị.

Dạng xem Bảng Power Pivot

Cửa sổ Power Pivot cũng có thể thiết lập và biểu diễn đồ hoạ các quan hệ giữa những dữ liệu được đưa vào mô hình. Bằng cách chọn biểu tượng dạng xem Sơ đồ từ phía dưới bên phải của cửa sổ Power Pivot, bạn có thể xem các quan hệ hiện có trong mô hình dữ liệu Power Pivot. Ảnh sau đây cho thấy cửa sổ Power Pivot trong dạng xem Sơ đồ.

Sơ đồ Quan hệ trong Power Pivot

Để được hướng dẫn ngắn gọn về cách sử dụng Power Pivot, hãy xem qua tài nguyên sau đây:

Ngoài hướng dẫn này, nối kết sau đây sẽ cung cấp một tập hợp gồm nhiều nối kết, tài nguyên và thông tin bổ sung trên Power Pivot:

Trong các phần sau đây, bạn sẽ tìm thấy tài nguyên và hướng dẫn bổ sung đi sâu vào chi tiết về cách sử dụng Power Pivot, cũng như cách kết hợp Power Pivot cùng với Power Query và Power View để thực hiện các tác vụ trí tuệ thương nghiệp tự phục vụ mạnh mẽ, trực quan trong Excel.

Hướng dẫn Power Pivot

Việc quan sát Power Pivot hoạt động có thể giúp bạn tìm hiểu cách sử dụng công cụ này và cung cấp các trường hợp sử dụng hữu ích giúp thể hiện sức mạnh của Power Pivot. Các hướng dẫn sau đây có thể giúp bạn bắt đầu:

Thông tin bổ sung về Power Pivot

Power Pivot có thể trở nên đơn giản khi sử dụng và nhanh chóng khi thực hiện. Công cụ này cũng có thể tạo các phép tính, chỉ báo, công thức mạnh mẽ và phức tạp. Hãy xem qua các nối kết sau đây để tìm hiểu những điều mà bạn có thể thực hiện bằng Power Pivot.

Để xem tập hợp gồm nhiều nối kết và thông tin hữu ích, hãy xem (lại) nối kết sau đây:

Diễn đàn và Nối kết Liên quan

Có rất nhiều người đang dùng Power Query và họ thích chia sẻ những điều mình đã biết. Hãy xem qua tài nguyên sau đây để liên hệ với những người khác trong cộng đồng Power Query.

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn
Khám phá nội dung đào tạo
Sở hữu tính năng mới đầu tiên
Tham gia Microsoft Office nội bộ

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×