Đăng nhập với Microsoft
Đăng nhập hoặc tạo một tài khoản.
Xin chào,
Chọn một tài khoản khác.
Bạn có nhiều tài khoản
Chọn tài khoản bạn muốn đăng nhập.

Quan trọng: Trong Excel cho Microsoft 365 và Excel 2021, Power View bị loại bỏ vào ngày 12 tháng 10 năm 2021. Thay vào đó, bạn có thể sử dụng trải nghiệm hình ảnh tương tác được cung cấp bởi Power BI Desktop, bạn có thể tải xuống miễn phí. Bạn cũng có thể dễ dàng Nhập sổ làm việc Excel vào Power BI Desktop

Quan trọng: 

  • Để cung cấp trải nghiệm hấp dẫn hơn cho việc khám phá dữ liệu trực quan trong một công cụ tập trung, chúng tôi đang chuyển tất cả các khoản đầu tư vào Power BIcho khối lượng công việc này và đã kết thúc phát triển tính năng mới cho Power View. Power BI Desktop này là công cụ được đề xuất để khám phá và báo cáo dữ liệu trực quan, đồng thời Excel tiếp tục là công cụ rộng rãi cho phân tích chuyên sâu.

  • Dịch vụ Power BI cho phép phát hành đơn giản bảng điều khiển cho cả báo cáo Power BI và sổ làm việc Excel, đồng thời cũng cho phép người dùng phân tích dữ liệu Power BI trong Excel. Mỗi công cụ trong số này được tối ưu hóa cho các nhu cầu khác nhau của các chuyên gia phân tích kinh doanh và cùng nhau, bộ công cụ này được thiết kế chủ tâm để làm việc cùng nhau.

  • Tìm hiểu thêm về lộ trình cho Power View trong Excel.

Power View là một công nghệ trực quan hóa dữ liệu cho phép bạn tạo biểu đồ, đồ thị, bản đồ và các hình ảnh trực quan khác có tính tương tác cao, giúp dữ liệu của bạn trở nên sống động. Power View sẵn có trong Excel, SharePoint, SQL Server và Power BI.

Có một số yêu cầu hệ thống đối với Power View, dựa trên phiên bản Excel, SharePoint hoặc SQL Server mà bạn sử dụng. 

Power View là một trong ba công cụ phân tích dữ liệu sẵn dùng trong Excel:

Tài nguyên về Power View

Các nối kết và thông tin sau đây có thể giúp bạn tìm hiểu về Power View. Các phần được trình bày theo thứ tự mà bạn sẽ cần nếu mới bắt đầu sử dụng – phần đầu tiên mô tả vị trí để truy nhập Power View, phần tiếp theo chuyển bạn đến Hướng dẫn Bắt đầu, sau đó đến các tài liệu hướng dẫn.

Làm thế nào để truy nhập Power View?

Power View sẵn có dưới dạng bổ trợ cho Excel. Bạn có thể cần phải bật bổ trợ này để sử dụng Power View trong Excel. Bạn cũng có thể dùng Power View trong SharePoint.

Bắt đầu với Power View

Khi Power View được bật, bạn có thể tạo trang báo cáo Power View mới bằng cách chọn nút Power View trên tab ribbon Chèn. Báo cáo trong Power View là một trang tính đơn (mà có thể chứa nhiều phần trực quan hóa).

Sau khi báo cáo Power View được tạo và được chọn làm trang tính hiện hoạt trong Excel, tab ribbon Power View sẽ sẵn dùng.

Hẳn nhiên đây mới chỉ là bắt đầu.

Các nối kết trong phần sau đây cung cấp nhiều thông tin về những kiểu trực quan hóa, nguồn dữ liệu và báo cáo Power View. Để được giới thiệu chi tiết về Power View, hãy xem hướng dẫn sau đây:

Các nối kết trong phần sau đây cung cấp thông tin về các chủ đề cụ thể cho Power View, bao gồm những kiểu trực quan hóa, mẹo và cách làm việc với nguồn dữ liệu Power View.

Các kiểu trực quan hóa trong Power View

Các trang sau đây cung cấp chi tiết về những phần trực quan hóa khác nhau sẵn có trong Power View:

Nối kết sau đây cung cấp thông tin bổ sung về các phần trực quan hóa trong Power View, bao gồm mẹo và thủ thuật

Làm việc với dữ liệu Power View

Power View cho phép bạn trực quan hóa dữ liệu, do đó sẽ rất hữu ích nếu bạn biết về cách Power View có thể lấy dữ liệu, cũng như làm thế nào để bạn có thể đưa vào dữ liệu mà mình muốn xem. 

Sử dụng Power View trong SharePoint

Bạn có thể dùng Power View trong SharePoint Server. Nối kết sau đây có thể giúp bạn tìm hiểu:

Hướng dẫn về Power View

Việc quan sát Power View hoạt động có thể hỗ trợ việc tìm hiểu cách sử dụng công cụ này. Dưới đây là một vài hướng dẫn có thể giúp bạn bắt đầu:

Bạn cần thêm trợ giúp?

Phát triển các kỹ năng của bạn

KHÁM PHÁ NỘI DUNG ĐÀO TẠO >

Sở hữu tính năng mới đầu tiên

THAM GIA NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ MICROSOFT 365 >

Thông tin này có hữu ích không?

Bạn hài lòng đến đâu với chất lượng dịch thuật?
Điều gì ảnh hưởng đến trải nghiệm của bạn?

Cảm ơn phản hồi của bạn!

×